Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 - Trường THCS Mong Thọ B

I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức

_Hiểu được vai trò của giống cây trồng.

Nắm được một số tiêu chí của giống cây trồng tốt.

_Biết được các phương pháp chọn, tạo giống cây trồng.(giảm tải phương pháp nuôi cấy mô).

2.Kỹ năng

_Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích.

3.Thái độ

_Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương.

II.CHUẨN BỊ

1.Chuẩn bị của GV

Nghiên cứu sgk

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh có nội dung liên quan.

2.Chuẩn bị của HS

Đọc bài trước

II.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1.KTBC: kiểm tra 15 phút

Câu 1: Phân bón là gì? Có mấy loại phân bón? Cho ví dụ ?

Câu 2: Bón lót là gì? Bón thúc là gì? Loại phân nào dùng cho bón lót? Loại phân nào dùng cho bón lót?

câu 3: Bón phân vào đất có tác dụng gì? Có mấy cách bón phân?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 - Trường THCS Mong Thọ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mong Thọ B Tuần 7 Ngày soạn: 17/09/2012 Tiết 7 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức _Hiểu được vai trò của giống cây trồng. Nắm được một số tiêu chí của giống cây trồng tốt. _Biết được các phương pháp chọn, tạo giống cây trồng.(giảm tải phương pháp nuôi cấy mô). 2.Kỹ năng _Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích. 3.Thái độ _Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương. II.CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị của GV Nghiên cứu sgk Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh có nội dung liên quan. 2.Chuẩn bị của HS Đọc bài trước I II.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1.KTBC: kiểm tra 15 phút Câu 1: Phân bón là gì? Có mấy loại phân bón? Cho ví dụ ? Câu 2: Bón lót là gì? Bón thúc là gì? Loại phân nào dùng cho bón lót? Loại phân nào dùng cho bón lót? câu 3: Bón phân vào đất có tác dụng gì? Có mấy cách bón phân? 2.Bài mới HĐGV HĐHS NDGB _GV treo tranh và hỏi: _Giống cây trồng có vai trò gì trong sản xuất trồng trọt? _Nhìn vào hình 11.a cho biết: thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? _Nhìn vào hình 11.b cho biết: sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? _Nhìn vào hình 11.c cho biết: sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? _GV chốt lại kiến thức, ghi bảng _Yêu cầu HS chia nhóm, thảo luận 5 tiêu chí để chọn ra những giống cây trồng tốt. _ Giáo viên hỏi : +Tại sao tiêu chí 2 không phải là tiêu chí của giống cây trồng tốt? _ Giáo viên giảng giải từng tiêu chí và hỏi: + Tại sao người ta lại chọn tiêu chí là giống chống chịu được sâu, bệnh? _ Yêu cầu học sinh quan sát hình 12,13 và kết hợp với thông tin, thảo luận nhóm về 3 phương pháp đó và trả lời câu hỏi: + Thế nào là phương pháp chọn lọc? _ Giáo viên nhận xét. _ Yêu cầu HS quan sát hình 13 và cho + Cây dùng làm bố có chứa gì? + Cây dùng làm bố có chứa gì? + Thế nào là phương pháp lai? _ Giáo viên giải thích hình 13. _ Yêu cầu HS đọc và hỏi + Thế nào là phương pháp gây đột biến ? _ Giáo viên giảng thích rỏ thêm. _HS quan sát tranh trả lời àGiống cây trồng có vai trò: +Tăng năng suất +Tăng vụ +Thay đổi cơ cấu cây trồng àGiống cây trồng là yếu tố quyết định đối với năng suất cây trồng. à Có tác dụng tăng các vụ gieo trồng trong năm. à Làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm. àHS ghi bài vào vở _ Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung. à đó là tiêu chí: 1,3,4,5. _ Học sinh trả lời: à Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt mà giống có nâng suất cao và ổn định mới là giống tốt. _ Học sinh lắng nghe và trả lời: à Nếu giống không chống chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn nhiều công chăm sóc, nâng suất và phẩm chất nông sản thấp. _ Học sinh quan sát và thảo luận nhóm. _ Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. à Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn(2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà. _ Học sinh ghi bài. _ Học sinh quan sát và trả lời: à Có chứa hạt phấn hoa à Có chứa nhụy. à Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. _ Học sinh ghi bài. _ Học sinh đọc và trả lời: à Sử dụng tác nhân vật lí(tia) hoặc các chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn,) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng đột biến có lợi để làm giống. _ Học sinh ghi bài I.Vai trò của giống cây trồng Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm. II.Tiêu chí của giống cây trồng tốt -Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. -Có chất lượng tốt -Có năng suất cao và ổn định -Chống, chịu được sâu, bệnh. III. PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG: 1. Phương pháp chọn lọc Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn(2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà. 2. Phương pháp lai Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. 3. Phương pháp gây đột biến Sử dụng tác nhân vật lí(tia) hoặc các chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn,) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng đột biến có lợi để làm giống. 4.Phương pháp nuôi cấy mô (giảm tải) 3.Củng cố luyện tập Giống cây trồng có vai trò ntn trong trồng trọt? Có mấy tiêu chí chọn giống cây trồng tốt? Có mấy phương pháp chọn giống? 4.Hướng dẫn học ở nhà Học bài và trả lời câu hỏi sgk/25 5.Bổ sung

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_7_truong_thcs_mong_tho_b.doc