Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 1-11 - Lê Trung Kiên

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết được cấu tạo, công dụng của dây dẫn điện dùng trong mạng điện dân dụng

2. Kỹ năng:Biết sử dụng dây dẫn điện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng mục đích

3. TháI độ:Nâng cao ý thức sử dụng vật liệu điện

II. Phương pháp: PP thuyết trình,và các pp khác

III. Phương tiện:

1. Giáo viên:

 SGK, kế hoạch bài dạy, vật mẫu, bảng phụ, hình vẽ

2. Học sinh:

 Học bài cũ và tìm hiểu nội dung bài mới

IV. Các hoạt động dạy hoc.

1. Đặt vấn đề .(3 phút)

- Kiểm tra bài cũ:

? Cho biết nội dung l/đ của nghề điện dân dụng

2. Phát triển bài

HĐ1: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học.(5 phút)

 

doc77 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 1-11 - Lê Trung Kiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:14/08/09 Lớp:.. Tiết 1. Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với đời sống và sản xuất. 2. Kỹ năng: Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. 3. TháI độ: Biết được một số biện pháp an toàn điện trong nghề điện dân dụng. II. Phương pháp: pp thuyết trình và các pp khác III. Phương tiện: 1. Giáo viên: Tranh ảnh về nghề điện dân dụng. Bản mô tả nghề điện dân dụng, SGK, kế hoạch bài dạy, tham khảo thực tế địa phương, bảng phụ 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài, SGK, tham khảo thực tế địa phương, tài liệu tham khảo. IV. Các hoạt động dạy hoc. 1. Đặt vấn đề ( 3 PHúT) - Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị SGK, vở ghi của HS - Bài giảng mới. 2. Phát triển bài HĐ1: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học. ( 4 Phút) Trong nền kinh tế quốc dân, nghề điện góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, người thợ điện có mặt trong các cơ sơ sản xuất và sửa chữa cơ khí, thiết bị điệntừ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Sản phẩm của nghề điện chiếm một tỷ lệ khá cao trong thực tiễn. Chính vì vậy, nghề điện có một vị trí then chốt và quyết định trong nghành điện nói chung, nó có điều kiện phát triển không những ở thành phố mà còn ở nông thôn, miền núi. Với đặc điểm và tầm quan trọng của nghề điện như vậy, chúng ta cùng nghiên cứa bài mới: “ Giới thiệu nghề điện dân dụng’’. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ2: Vai trò, vị trí của nghề (8 phút) - Cho HS thảo luận, tìm hiểu nội dung thông tin SGK. - Gọi đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích I. Vai trò, vị trí của nghề - HS thảo luận, tìm hiểu nội dung thông tin SGK - Đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. điện dân dụng trong sx và đời sống. Nghề điện dân dụng rất đa dạng hoạt động trên lĩnh vực điện năng phục vụ sx, lao động và đs. Góp phần thúc đẩy cn hoá, hiện đại hoá đất nước HĐ3: Đặc điểm và yêu cầu của nghề (25 phút) ? Cho biết đối tượng lđ của nghề điện dân dụng - Lần lượt gọi HS lấy VD, GV nhận xét - Cho các nhóm thảo luận điền bảng theo mầu sgk - Gọi đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích - GV lấy VD - Y/c HS làm bài tập phần II.3 SGK.trang 6 để rút ra điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Gọi đại diện một nhóm trình bầy vào bảng phụ, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích - GV lấy VD - Hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin SGK nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng. - GV lấy một vài VD - Gọi HS lấy VD tiếp theo ? Nghề điện dân dụng có triển vọng không? Tại sao - Cho HS thảo luận liên hệ thực tế nêu các nơi đào tạo nghề. - GV lấy VD ? Em hãy cho biết những nơi hoạt động của nghề. - GV bổ sung II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lđ của nghề điện dân dụng. - Nguồn điện < 380V. - Mạng điện trong nhà - Các thiết bị đóng cát, điều khiển, lấy điện. - Các thiết bị đo lường. - Các đồ dùng điện. - Vật liệu điện. - Trả lời dụa vào thông tin SGK - Liên hệ thực tế lấy VD + Nghe, ghi nhớ 2. . Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp đặt mạng điện trong nhà, mạng điện sx. - Lắp đặt các TB phục vụ sx và sinh hoạt. - Bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa mạng điện, TBĐ, ĐDĐ. 3. . Điều kiện làm việc: - Làm việc ngoài trời. - Làm việc trong nhà. - Thường phải đi lưu động. - Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện. - các nhóm thảo luận điền bảng theo mầu sgk - Đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. 4. Y/c của nghề điện dân dụng: -Về kiến thức: Có trình độ THCS trở lên, có kiến thức về KTĐ - Về kỹ năng: Có kỹ năng đo lường, sử dụng, sữa chữa, lắp đặt các thiết bị điện vàd mạng điện - Thái độ: Yêu thích công việc, có ý thức an toàn điện... - Sức khoẻ: Có sức khoẻ tốt. - Thảo luận làm bài tập phần II.3 SGK.trang 6 rút ra điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng - Đại diện một nhóm trình bầy vào bảng phụ, nhóm khác bổ sung. - Nghe, quan sát, ghi vở 5. Triển vọng của nghề - Luôn phát triển để phục vụ CNH, HĐH đất nước - Tìm hiểu thông tin SGK, nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng - Nghe, quan sát 6. Những nơi đào tạo nghề: - Ngành điện của các trường kỹ thuật và dạy nghề. - Các trung tâm Kĩ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. - Các trung tâm Dạy nghề - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - HS thảo luận liên hệ thực tế nêu các nơi đào tạo nghề - Liên hệ thực tế trả lời - Nghe, ghi vở 7. Những nơi HĐ của nghề. - Trong cơ quan, xí nghiệp, các hộ gia đình tiêu thụ điện.... - Các cơ sở sửa chữa lắp đặt về diện dân dụng. 3. Luyện tập củng cố (4 phút) - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi SGK 4. Hướng dẫn về nhà. (1 phút) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Về nhà học bài và tìm hiểu nội dung bài 2 * Tự rút kinh nghiệm giờ dạy: - Ưu điểm .. Hạn chế. .. Tiết 2. Ngày dạy: 26/08/09 Lớp: Bài 2: vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết được cấu tạo, công dụng của dây dẫn điện dùng trong mạng điện dân dụng 2. Kỹ năng:Biết sử dụng dây dẫn điện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng mục đích 3. TháI độ:Nâng cao ý thức sử dụng vật liệu điện II. Phương pháp: PP thuyết trình,và các pp khác III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, vật mẫu, bảng phụ, hình vẽ 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu nội dung bài mới IV. Các hoạt động dạy hoc. 1. Đặt vấn đề .(3 phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Cho biết nội dung l/đ của nghề điện dân dụng 2. Phát triển bài HĐ1: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học.(5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ2: Tìm hiểu về Dây dẫn điện (32 phút) ? Hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? - Y/c làm việc theo cặp : Làm bài tập phân loại dây dẫn trong SGK. Tr 9 và làm bài tập điền vào chỗ trống dựa vào vật mẫu - Gọi đại diện 1 nhóm trình bầy, nhóm khác nhận xét - GV tổng kết dưới dạng sđ + GV: Nhấn mạnh điểm khác nhau giữa lõi và sợi : Lõi là phần trong của dây, lõi có thể một sợi hay nhiều sợi.(dựa vào vật mẫu) - Cho HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - Gọi 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu - GV kết luận. ? Tại sao dây dẫn điện lại có nhiều mầu khác nhau. - Dùng hình vẽ giới thiệu khái quát về mạng điện trong nhà và đồ dùng điện trong nhà (vị trí lắp đặt, P) ? Lựa chọn dây dẫn điện dựa vào yếu tố nào. - GV lấy VD ? Trong quá trình sử dụng cần chú ý những gì? Tại sao I. Dây dẫn điện - Trả lời câu hỏi dựa vào quan sát thực tế. - Thảo luận làm bài tập dựa vào vật mẫu - Đại diện 1 nhóm trình bầy, nhóm khác nhận xét. - Quan sát, ghi vở - Nghe, quan sát ghi nhớ 2. Cấu tạo dây dẫn điện - HS quan sát vật mẫu và hình vẽ tìm hiểu cấu tạo - 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu, HS còn lại quan sát, - - Nghe, Gồm hai phần - Vỏ cách điện. - Lõi dây: Làm bằng đồng hoặc nhôm, được chế tạo bằng một sợi hay nhiều sợi bện với nhau. - Vỏ: Gồm một lớp hay nhiều lớp bằng cao suhay nhựa tổng hợp . - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - Nghe, quan sát, tìm hiểu nội dung sơ đồ. - Trả l;ời câu hỏi. - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Cần lựa chọn dây dẫn đúng theo thiết kế của mạng điện - Trong quá trình sử dụng cần thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn 3. Luyện tập củng cố (4 phút) - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi SGK 4. Hướng dẫn về nhà. (1 phút) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Về nhà học bài và tìm hiểu nội dung tiếp theo * Tự rút kinh nghiệm giờ dạy: - Ưu điểm - Hạn chế. Ngày dạy: /09/09 Tiết 3. Lớp 9. Bài 2: vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (tiết 2) Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Biết được cấu tạo, công dụng của dây cáp điện, vật liệu cách điện dùng trong mạng điện dân dụng 2. Kĩ năng: Biết sử dụng dây cáp điện, vật liệu cách điện đúng yêu cầu kỹ thuật 3 Thái độ: Nâng cao ý thức sử dụng vật liệu điện II. Phương pháp : Sử dụng pp thuyết trình, trao đổi nhóm III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, vật mẫu, bảng phụ, hình vẽ 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu nội dung bài mới IV. Các hoạt động dạy hoc. 1. Đặt vấn đề ( 3 Phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu cấu tạo của dây dẫn điện loại một sợi, nhiều sợi có vỏ bọc cách điện Giới thiệu bài mới 2. Phát triển bài Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Tìm hiểu dây cáp điện ( 25 phút) - Cho HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - Gọi 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu - GV kết luận. ? Dây cáp điện khác dây dẫn điện ở điểm nào - GV giải thích dựa vào vật mẫu ? Trong thực tế người ta dùng dây cáp điện ở đâu - GV dùng hình vẽ để giải thích ? Chọn dây cáp điện căn cứ vào yếu tố nào - Chọn dây cáp điện căn cứ vào Itải, Ulưới, vị trí lắp đặt - GV lấy vd II. Dây cáp điện - HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu, HS còn lại quan sát - Nghe, quan sát ghi vở 1. Cấu tạo: Gồm 3 phần: - Lõi = Cu hoặc Al - Vơ = cao su, PVC... - Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp như giấy tẩm nhựa đường, giấy tẩm dầu cáp, băng chỉ bảo vệ.... - Liên hệ bài cũ và vật mẫu trả lời câu hỏi - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi 2. Sử dụng: - Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà. - Liên hệ thực tế và thông tin SGK trả lời - Nghe, quan sát, ghi nhớ HĐ2: Tìm hiểu vật liệu cách điện ( 14 phút) ? Theo em thế nào là vật liệu cách điện. ? Vật liệu cách điện phải đảm bảo yêu cầu gì - Hướng dẫn HS tìm hiểu và chọn đáp án đúng trong bảng 12 SGK. - Gọi một HS trả lời, HS khác nhận xét. - GV kết luận dựa vào bảng phụ - Gọi HS lấy thêm một số VD - Dùng một số mẫu vật liệu dẫn điện và cách điện gọi HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện III. Vật liệu cách điện - Trả lời câu hỏi dựa vào hiểu biết và thông tin SGK - Tìm hiểu thông tin bảng 2 - 2 và chọn đáp án - 1 HS trả lời, HS khác nhận xét. - Vật liệu cách điện phải đảm bảo: cách điện tốt, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, độ bền cơ học cao (Điện trở suất=188-1013 Ωm) - Nghe, quan sát, ghi nhớ - HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện - VD: sứ, mi ca, nhựa êbônít 3. Luyện tập củng cố 2 phút) - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi SGK - hệ thống lại nội dung bài học theo sơ đồ - GV Nhận xét chung về giờ học 4. Hướng dẫn về nhà. (1 phút) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Dặn HS về học bài và tìm hiểu nội dung bài 3 * Tự rút kinh nghiệm giờ dạy: Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 08/09/09 Tiết 4 Lớp 9a Bài 3: dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Biết được công dụng, phân loại một số đồng hồ đo điện 2. Kĩ năng: Giải thích được các ký hiệu cơ bản ghi trên đồng hồ đo điện 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. Phương pháp: Tìm tòi, khám phá, trao đổi nhóm III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ, một số loại đồng hồ đo điện 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài, SGK, đọc tài liệu tham khảo. III. Các hoạt động dạy hoc. 1. Đặt vấn đề (3 Phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu cấu tạo của dây cáp điện. ứng dụng của dây cáp điện trong mạng điện sinh hoạt - Giới thiệu bài mới 2. Phát triển bài. Hoạt động 1:Tìm hiểu về đồng hồ đo điện ( 38 Phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Kể tên các loại đồng hồ đo điện mà em biết. - GV bổ sung ghi bảng. - Dùng bảng phụ hướng dẫn HS thảo luận điền kết quả vào phiếu bài tập theo mẫu bảng 3.1 SGK - Gọi đại diện một nhóm lên bảng trình bầy, nhóm khác bổ sung, nhận xét ? Nhờ có đồng hồ đo điện ta biết được những gì? - GV lấy VD chứng minh ? Phân loại đồng hồ đo điện ta thường dựa vào đâu - Dùng bảng phụ hướng dẫn HS thảo luận điền nội dung bảng 3.2 SGK - Gọi đại diện một nhóm lên bảng trình bầy, nhóm khác bổ sung, nhận xét - Cho HS quan sát vật mẫu, ghi lại các kí hiệu vào giấy . GV bổ sung - Dùng bảng phụ hướng dẫn HS lên bảng điền tên gọi của các KH. HS khác nhận xét bổ sung - vật mẫu giải thích. - Gọi HS giải thích trên vật mẫu I. Đồng hồ đo điện. 1. Công dụng của đồng hồ đo điện - Liên hệ thực tế, tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi - Nghe, quan sát ghi nhớ - Nghe, quan sát, thảo luận điền kết quả vào phiếu bài tập theo mẫu bảng 3.1 SGK - Trả lời câu hỏi - Nhờ có đồnh hồ đo điện ta biết được tình trạng làm việc của thiết bị, phát hiện được những hiện tượng không bình thường của mạch điện, thiết bị điện đồ dùng điện. 2. Phân loại đồng hồ đo điện. Dựa vào đại lượng đo: Đồng hồ đo điện Đại lượng đo Ampe kế Dòng điện: A Oát kế Công suất điện: W Vôn kế Điện áp: V Công tơ Điện năng: KWh Ôm kế Điện trở: R Đồng hồ vạn năng Đo: R, U, A, V 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện: Tên gọi Kí hiệu Ampe kế A Oát kế W Vôn kế V Công tơ KWh Ôm kế Ω Cấp chính xá 0,1; 0,5... Điện áp thử cách điện (2KV) (2KV) Phương đặt đồng hồ ->; - Nghe, quan sát, thảo luận điền kết quả vào phiếu bài tập theo mẫu bảng 3.2 SGK - Đại diện một nhóm lên bảng trình bầy, nhóm khác bổ sung, nhận xét - Quan sát vật mẫu, ghi lại các kí hiệu vào giấy - HS lên bảng điền tên gọi của các KH. HS khác nhận xét bổ sung - Nghe, quan sát - HS giải thích trên vật mẫu 3. Luyện tập củng cố 3 phút) - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi SGK - hệ thống lại nội dung bài học theo sơ đồ - GV Nhận xét chung về giờ học 4. Hướng dẫn về nhà. (1 phút) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Dặn HS về học bài và tìm hiểu nội dung phần II * Tự rút kinh nghiệm giờ dạy: Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 15/09/09 Tiết 5 Lớp 9a Bài 3: dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Biết được công dụng, phân loại một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện 2. Kỹ năng: Biết cách sử dụng một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. Phương pháp: Thuyết trình, trao đổi nhóm, quan sát. III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ, một số loại dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài, SGK, đọc tài liệu tham khảo. III. Các hoạt động dạy và học. 1. Đặt vấn đề (3 phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu công dụng một số đồng hồ đo điện? Kể tên một số loại đồng hồ đo điện - Giới thiệu Bài mới. 2. Phát triển bài Hoạt động 1: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nêu mục tiêu bài học. (5 phút) Hoạt động 2: Tìm hiểu Dụng cụ cơ khí Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Hướng dẫn HS quan sát nội dung bảng 3.4 SGK. - Cho HS thảo luận điền nội dung bảng 3.4 SGK vào giấy nháp. - Gọi đại diện một nhóm lên điền bảng phụ. Nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét. - GV lần lượt thao tác mẫu cách sử dụng từng dụng cụ. - Lần lượt gọi HS lên bảng thao tác lại. GV quan sát uấn nắn II. Dụng cụ cơ khí - Quan sát tìm hiểu nội dung H3.4 SGK. - HS thảo luận điền nội dung bảng 3.4 SGK vào giấy nháp. - Đại diện một nhóm lên điền bảng phụ. Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nghe, quan sát ghi vở 1. Thước dây: Đo chiều dài vị trí lắp đặt dây dẫn, tường trần cần đi dây... 2. Thước cặp: Đo đường kính dây dẫn điện, kích thước lỗ, chiều sâu lỗ... 3. Tua vít: Dùng để tháo lắp vít bảng điện, vít thiết bị điện đồ dùng điện. 4. Pan me: Đo đường kính dây dẫn điện 5. Búa: Dùng để đóng đinh, vít... 6. Cưu sắt: Cưu cắt ống cách điên. 7. Kìm điện, kìm tuốt dây..: Dùng để cắt dây dẫn điện, tuốt dây, giữ dây khi nối, uấn dây dẫn khi nối.... 8. Khoan: Dùng để khoan bảng điện, tường... - Nghe, quan sắt nắm vững phương pháp sử dụng từng dụng cụ. - HS lần lượt lên bảng thao tác lại, HS còn lại quan sát 3. Luyện tập củng cố (3 phút) - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi SGK - hệ thống lại nội dung bài học - GV Nhận xét chung về giờ học 4. Hướng dẫn về nhà. (1 phút) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi - Dặn HS về học bài và tìm hiểu nội dung bài 4 * Tự rút kinh nghiệm giờ dạy: Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 22/09/09 Tiết: 6 Lớp 9a Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 1 ) I. Mục tiêu bài thực hành. 1. Kiến thức: Biết được một số kí hiệu ghi trên đồng hồ đo điện 2. Kỹ năng: Biết được chức năng của một số loại đồng hồ đo điện- Hiểu được các đai lượng đo và thang đo trên đồng hồ vạn năng. 3. Thái độ: Nâng cao ý thức lao động khoa học theo quy trình. II. Phương pháp: Trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề. III Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, một số loại đồng hồ đo điện, bảng phụ. 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu bài mới. IV. Các hoạt động dạy và học. 1.Đặt vấn đề: (3 phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu công dụng của đồng hồ đo điện. - Giới thiệu bài mới: 2. Phát triển bài Hoạt động 1: Chuẩn bị (3 phút ) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv chia nhóm (4 – 6 người /1 nhóm) - Nêu yêu cầu nội dung tiết thực hành - Hs có thể kiểm tra chéo sự chuẩn bị giữa các nhóm Hoạt động 2: Nội dung thực hành (10 phút) - GV dùng vật mẫu, bảng phụ hướng dẫn HS các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. - Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên đồng hồ Ampe kế, Vôn kế, Đồng hồ vạn năng. - Chức năng của từng loại đồng hồ: Đo đại lượng gì - Tìm hiểu đai lượng đo và thang đo. - Tìm hiểu các bộ phận chính, núm điều chỉnh... - Nghe, quan sát nắm vững các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành Hoạt động 3: Viết báo cáo thực hành (25 phút) - Giao nội dung TH cho HS. - Phân công vị trí TH - Phát dụng cụ, thiết bị cho các nhóm. - Cho các nhóm tiến hành thực hành. GV quan sát giúp đỡ - HS nhận nội dung thực hành. - HS nhận vị trí TH. - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị TH. - Các nhóm tiến hành thực hành dưới sự giúp đỡ của GV - đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả dựa vào vậy mẫu - Nghe, quan sát ghi nhớ - Nghe, rút kinh nghiệm - Trả lại dụng cụ, thiết bị thực hành của nhóm 3. Nhận xét tiết học, dặn dò. (4 phút) - Giáo viên nhận xét giờ thực hành về : + Sự chuẩn bị của học sinh. + ý thức và thái độ của các nhóm học sinh trong giờ thực hành. + Kết quả buổi thực hành. - Yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau: +Giờ sau thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 4. Học sinh dọn vệ sinh khu vực thực hành *.Tự rút kinh nghiệm giờ dạy. Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 29/09/09 Tiết : 7 Lớp 9a Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 2 ) I. Mục tiêu bài thực hành. 1. Kiến thức : Biết cách đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 2. Kỹ năng : Đo được điện trở của đèn sợi đốt 3. Thái độ : Nâng cao ý thức lao động khoa học theo quy trình, yêu thích môn học. II. Phương pháp : trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề. III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, đồng hồ vạn năng, một số loại đèn sợi đốt, hình vẽ, bảng phụ 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu bài mới. IV. Các hoạt động dạy và học. 1. Đặt vấn đề (3 phút) - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu công dụng của đồng hồ vạn năng. - Giới thiệu bài mới: 2 Phát triển bài: Hoạt động 1: Chuẩn bị (3 phút) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv chia nhóm (4 – 6 người /1 nhóm) - Nêu yêu cầu nội dung tiết thực hành Nêu mục tiêu bài học, nêu nguyên tắc an toàn lao động - Hs có thể kiểm tra chéo sự chuẩn bị giữa các nhóm Hoạt động 2: Nội dung thực hành GV dùng vật mẫu, hình vẽ hướng dẫn HS các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. - Các sai hỏng khi tiến hành thực hành II. Nội dung thực hành. 1. Đo điện trở của một số đèn sợi đôt. - b1: Vặn núm điều chỉnh về Ω và ở vị trí thang đo x100 - b2: Chập hai que đo vào nhau và chỉnh kim đồng hồ về 0 - b3: Đặt hai đầu que đo vào hai đầu sợi đốt của đèn - b4: Đọc giá trị điện trở ghi trên mặt đồng hồ nhân với hệ số (x100) ta được giá trị điện trở của sợi đốt đèn đó - Nghe, quan sát nắm vững các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành Hoạt động 3: Viết báo cáo thực hành - Giao nội dung TH cho HS. - Dùng bảng phụ hướng dẫn HS cách điền báo cáo TH theo mẫu - Phân công vị trí TH - Phát dụng cụ, thiết bị cho các nhóm. - Cho các nhóm tiến hành thực hành. GV quan sát giúp đỡ - HS nhận nội dung thực hành. - Nghe, quan sát nắm vững nội dung và phương pháp điền BCTH - HS nhận vị trí TH. - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị TH. - Các nhóm tiến hành thực hành dưới sự giúp đỡ của GV - Theo nội dung trên (Theo nhóm ) ghi kết quả vào báo cáo TH theo mẫu BCTH (SGK T 22) 3. Nhận xét tiết học, dặn dò. (4 phút) - Giáo viên nhận xét giờ thực hành về : + Sự chuẩn bị của học sinh. + ý thức và thái độ của các nhóm học sinh trong giờ thực hành. + Kết quả buổi thực hành. + Thu lại dụng cụ, thiết bị thực hành của các nhóm - Yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau: +Giờ sau thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 4. Học sinh dọn vệ sinh khu vực thực hành *.Tự rút kinh nghiệm giờ dạy. Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 06/10/09 Tiết: 8 Lớp 9a Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiết 3 ) I. Mục tiêu. 1. Kiến thức : Biết cách đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 2. Kỹ năng : Đo được điện trở của cuận dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp 3. Thái độ : Nâng cao ý thức lao động khoa học theo quy trình, yêu thích môn học. II. Phương pháp : trao đổi, quan sát, thực hiện III. Phương tiện 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, đồng hồ vạn năng, một số cuận dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu bài mới. IV. Các hoạt động dạy và học. 1. Đặt vấn đề (3 phút ) - Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra - Giới thiệu bài mới: 2. Phát triển bài: Hoạt động 1: Chuẩn bị (3 phút) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv chia nhóm (4 – 6 người /1 nhóm) - Nêu yêu cầu nội dung tiết thực hành Nêu mục tiêu bài học, nêu nguyên tắc an toàn lao động - Hs có thể kiểm tra chéo sự chuẩn bị giữa các nhóm Hoạt động 2: Nội dung thực hành (10 phút) GV dùng vật mẫu, hình vẽ hướng dẫn HS các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. - Các sai hỏng khi tiến hành thực hành II. Nội dung thực hành. 1. Đo điện trở của cuộn dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp - b1: Vặn núm điều chỉnh về Ω và ở vị trí thang đo x100 hoặc x10 - b2: Chập hai que đo vào nhau và chỉnh kim đồng hồ về 0 - b3: Đặt hai đầu que đo vào hai đầu sợi đốt của đèn - b4: Đọc giá trị điện trở ghi trên mặt đồng hồ nhân với hệ số (x100 hoặc x10) ta được giá trị điện trở của cuộn dây - Nghe, quan sát nắm vững các nội dung cần thực hành. Phương pháp thực hành. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành Hoạt động 3: Viết báo cáo thực hành (25 phút) - Giao nội dung TH cho HS. - Dùng bảng phụ hướng dẫn HS cách điền báo cáo TH theo mẫu - Phân công vị trí TH - Phát dụng cụ, thiết bị cho các nhóm. - Cho các nhóm tiến hành thực hành. GV quan sát giúp đỡ - HS nhận nội dung thực hành. - Nghe, quan sát nắm vững nội dung và phương pháp điền BCTH - HS nhận vị trí TH. - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị TH. - Các nhóm tiến hành thực hành dưới sự giúp đỡ của GV - Theo nội dung trên (Theo nhóm ) ghi kết quả vào báo cáo TH theo mẫu BCTH (SGK T 22) 3. Nhận xét tiết học, dặn dò. (4 phút) - Giáo viên nhận xét giờ thực hành về : + Sự chuẩn bị của học sinh. + ý thức và thái độ của các nhóm học sinh trong giờ thực hành. + Kết quả buổi thực hành. + Thu lại dụng cụ, thiết bị thực hành của các nhóm - Yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau: + 1 HS chuẩn bị 1m dây đơn 1 sợi ; 1m dây đơn nhiều sợi ; một dao nhỏ, 1 cuận băng cách điện, 1 kìm điện 4. Học sinh dọn vệ sinh khu vực thực hành *.Tự rút kinh nghiệm giờ dạy. Ưuđiểm Hạnchế Ngày dạy: 13/10/09 Tiết: 9 Lớp 9a Bài 5 : Thực hành nối dây dẫn điện (Tiết 1 ) I. Mục tiêu bài thực hành. 1. Kiến thức: Biết cách nối thẳng dây dẫn điện 2. Kỹ năng: Nối được mối nối thẳng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hiểu được yêu cầu kỹ thuật của mối nối. 3. Thái độ: Nâng cao ý thức lao động khoa học theo quy trình, yêu thích môn học. II. Phương pháp: Thuyết trình, tìm tòi, giải quyết vấn đề III. Phương tiện: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, dây dẫn một sợi, nhiều sợi, kìm, băng cách điện, hình vẽ, bảng phụ, mối nối mẫu... 2. Học sinh: Học bài cũ, tìm hiểu bài mới. Chuẩn bị theo dặn dò tiết 8 IV. Các hoạt động dạy và học. 1. Đặt vấn đề: (3 phút ) - Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thực hành của học sinh - Giới thiệu bài mới: 2. Phát triển bài: Hoạt động 1: Chuẩn bị (4 phút ) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv chia nhóm (4 – 6 người /1 nhóm) - Nêu yêu cầu nội dung tiết thực hành - GV dùng vật mẫu giới thiệu các dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần cho giờ TH. - Hs có thể kiểm tra chéo sự chuẩn bị giữa các nhóm Hoạt động 2: Nội dung thực hành (10 phút ) - Gọi một HS đọc nội dung SGK, GV giải thích. - GV dùng hình vẽ và bảng phụ nêu và giải thích quy trình thực hành. - Nghe, quan sát nắm vững các bước thực hành - GV dùng vật mẫu thao tác mẫu các bước đồng thời chỉ ra các sai hỏng khi thực hành, an toàn lao động khi TH - Nghe, quan sát nắm vững các thao tác và kỹ năng khi thực hành, yêu cầu của từng bước. Các sai hỏng khi tiến hành thực hành..... - GV dùng hình vẽ và bảng phụ nêu và giải thích quy trình thực hành. - Nghe, quan sát nắm vững các bước thự

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_bai_1_11_le_trung_kien.doc
Giáo án liên quan