Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 23, Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 3) - Phan Quang Hiệp

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: - Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này.

2.Kĩ năng: - Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật.

3.Thái độ: - Đảm bảo an toàn.

II.Chuẩn bị:

1.GV: - Các trường hợp có thể xảy ra khi tiến hành vận hành thử mạch điện.

2.HS: - Sản phẩm ở tiết trước.

III.Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp

2. Kiểm tra bài cũ: - Chấm bài thực hành lấy điểm 15.

3. Đặt vấn đề: – GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 23, Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 3) - Phan Quang Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23 Ngày soạn: 18-02-2013 Tiết : 23 Ngày dạy : 20-02-2013 Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T3 ) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này. 2.Kĩ năng: - Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật. 3.Thái độ: - Đảm bảo an toàn. II.Chuẩn bị: 1.GV: - Các trường hợp có thể xảy ra khi tiến hành vận hành thử mạch điện. 2.HS: - Sản phẩm ở tiết trước. III.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Chấm bài thực hành lấy điểm 15’. 3. Đặt vấn đề: – GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 4. Tiến trình: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1: Kiểm tra sản phẩm: - Tiến hành thực hành - Tiến hành vận hành sản phẩm - Kiểm tra theo hướng dẫn - Tiến thực hành nếu chưa hoàn thành sản phẩm - Tiến hành vận hành thử sản phẩm + Kiểm tra mạch điện + Kiểm tra các mối nối + Kiểm tra mạch điện theo sơ đồ + Nối nguồn và cho vận hành thử + Sửa chữa nếu mạch làm việc không theo mục đích ban đầu Hoạt động 2: Tổng kết và dặn dò: - Hoàn thành sản phẩm - Đánh giá sản phẩm - Tổng kết bài thực hành - Hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả bài thực hành - Chuẩn bị bài học 9 5. Ghi bảng: 1.Sơ đồ nguyên lý: 2.Sơ đồ lắp ráp: 3.Bảng dự trù vật liệu: STT Tên thiết bị, dụng cụ Số lượng (cái) Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kềm Tuavít Công tắc hai cực Cầu chì Bóng đèn Dây dẫn Vít Đuôi đèn Băng dính Giấy ráp 1 1 1 1 1 2m 10 2 cái 1cuộn 1tờ Còn tốt nt nt nt nt không hở vỏ cách điện còn tốt nt nt nt 4 . Thực hành: 5 . Kiểm tra đánh giá: ™ĩ˜ THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN I.Mục Tiêu. 1.Kiến thức. -Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này 2.Kĩ năng. -Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật 3.Thái độ. -Làm việc theo đúng qui trình II.Chuẩn Bị. 1.Giáo viên. - 2.Học sinh. - III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học. HĐ của GV HĐ của HS Kiến Thức HĐ1.KT sản phẩm -Tiến thực hành nếu chưa hoàn thành sản phẩm -Tiến hành vận hành thử sản phẩm +Kiểm tra mạch điện +Kiểm tra các mối nối +Kiểm tra mạch điện theo sơ đồ +Nối nguồn và cho vận hành thử +Sửa chữa nếu mạch làm việc không theo mục đích ban đầu HĐ2.Tổng kết -Tổng kết bài thực hành -Hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả bài thực hành -Chuẩn bị bài học 9 -Tiến hành thực hành -Tiến hành vận hành sản phẩm -Kiểm tra theo hướng dẫn -Hoàn thành sản phẩm -Đánh giá sản phẩm Rút kinh nghiệm........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_9_tiet_23_bai_8_thuc_hanh_lap_mach.doc