Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 10+11+12: Thực hành lắp mạch điện một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển một đèn

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện, bảng điện

- Kỹ năng: vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn.

- Lắp đặt được bảng điện, mạch điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên:

- Tranh ảnh: sơ đồ H6.1, H6.2. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện

- Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, .

- Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

- Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 10+11+12: Thực hành lắp mạch điện một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển một đèn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10-11-12 Ngày dạy: 28/10-4-11/11 Tiết 10-11-12 Bài 6: THỰC HÀNH - LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT Ổ ĐIỆN, MỘT CƠNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN I. Mục tiêu: - Kiến thức: hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện, bảng điện - Kỹ năng: vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn. - Lắp đặt được bảng điện, mạch điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện II. Chuẩn bị: - Giáo viên: - Tranh ảnh: sơ đồ H6.1, H6.2. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện - Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, ... - Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp. - Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành (5’) - Nhận xét kết quả bài TH nối dây - Nêu nội dung bài thực hành - Nêu nội quy bài thực hành - Theo dõi rút kinh nghiệm - Trình bày dụng cụ, vật liệu - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu từng nhóm HĐ 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (25’) - Vẽ sơ đồ nguyên lí (H 6.2), hướng dẫn HS tìm hiểu và phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện ? Mạch điện gồm những phần tử nào? ? Các phần tử mắc với nhau ntn? - Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt: - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện: (H 6.2) - Quan sát và trả lời câu hỏi + Nêu các phần tử trong mạch điện: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc hai cực, 1 đèn + Cách mắc: Dây pha phân thành hai nhánh (song song); nhánh thứ nhất gồm cầu chì nối tiếp với ổ điện, nhánh thứ hai gồm cầu chì nối tiếp với cơng tắc, nối tiếp với bóng đèn; cả hai nhánh tới dây trung tính. - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: + Nhắc lại các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. + Hoạt động nhóm: Vẽ sơ đồ lắp đặt HĐ 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị (15’) - Hướng dẫn HS thảo luận, dựa trên sơ đồ lắp đặt lập dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị 2. Lập bảng dự trù thiết bị, vật liệu: - Kẻ bảng dự trù thiết bị, vật liệu. TT Tên TB-VL Số lượng Yêêu cầu KT - Thảo luận nhóm: dự trù thiết bị, vật liệu. Ghi kết quả vào bảng. HĐ4: Lắp đặt mạch điện (75’) - Cho HS nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện. - Làm thao tác mẫu - Cho HS thực hành, theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng nội dung công việc và yêu cầu của từng bước lắp đặt mạch điện. 3. Lắp đặt mạch điện - Nêu qui trình lắp đặt mạch điện - Tiến hành lắp đặt mạch điện theo qui trình: + Vạch dấu + Khoan lỗ + Nối dây các thiết bị trên bảng điện + Lắp thiết bị vào bảng điện – nối dây mạch điện + Kiểm tra HĐ 5: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện (10’) - Yêu cầu HS tự kiểm tra sản phẩm thực hành. - Thu bài từng nhóm, kiểm tra mạch điện đảm bảo yêu cầu, vận hành cho HS quan sát - Tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các nhóm sản phẩm đã hoàn thành. - Nộp sản phẩm (nhóm). Theo dõi GV kiểm tra và vận hành. HĐ 6: Nhận xét – Hướng dẫn (5’) - Nhận xét đánh giá thái độ, ý thức, sự chuẩn bị và kết quả thực hành của cá nhân, từng nhóm, cả lớp. - Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau: - Theo dõi GV nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm cho giờ thực hành sau. - Ơn tập: chuẩn bị kiểm tra 1 tiết ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngày tháng năm 2009 Kí duyệt

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_phan_dien_dan_dung_tiet_101112_thuc.doc
Giáo án liên quan