Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 Biết được một số vật liệu điện về dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

 2. Kỹ năng:

 Biết cách sử dụng một số dây dẫn điện, dây cáp điện.

 3. Thái độ:

 Tính cẩn thận, an toàn điện.

 4. GDMT : Vật liệu không sử dụng được phải xử lí đúng quy định

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 GV: Các loại dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện.

 HS: - Mỗi em một đoạn dây điện dài 20 cm.

 - Tìm hiểu trước nội dung bài học trong sgk.

III. kiểm tra bài cũ :5’

 HS1:- Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống.?

 HS2: - Nêu đặt điểm của nghề điện dân dụng?

 HS3: - Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

 IV. Tiến trình tiết dạy :

1. Ổn định tổ chức :

2. Các hoạt động dạy học :

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2 Tiết: 2 Ngày soạn: Bái dạy : VẬT LIỆU DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được một số vật liệu điện về dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. 2. Kỹ năng: Biết cách sử dụng một số dây dẫn điện, dây cáp điện. 3. Thái độ: Tính cẩn thận, an toàn điện. 4. GDMT : Vật liệu không sử dụng được phải xử lí đúng quy định II. Chuẩn bị của thầy và trò: GV: Các loại dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện. HS: - Mỗi em một đoạn dây điện dài 20 cm. - Tìm hiểu trước nội dung bài học trong sgk. III. kiểm tra bài cũ :5’ HS1:- Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống.? HS2: - Nêu đặt điểm của nghề điện dân dụng? HS3: - Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động? IV. Tiến trình tiết dạy : Ổn định tổ chức : Các hoạt động dạy học : TG HĐGV HĐHS Nội dung 2 Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Để biết vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà như thế nào? HS lắng nghe và suy nghĩ 3 Hoạt động 2: Giới thiệu mục tiêu bài học. GV bài học hôm nay các em tìm hiểu một số vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện và biết cách sử dụng một số vật liệu đó. GV mạng điện trong nhà, dây dẫn điện, dây cáp điện được lắp đặt ở chỗ nào? GV dây cáp điện dây dẫn điện được lắp đặt ở đâu? GV dây dẫn điện, dây cáp điện, ống luồn dây... được gọi là vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu về dây dẫn điện. HS lắng nghe và trả lời câu hỏi gv 15 Hoạt động 3: Tìm hiểu dây dẫn điện. * Các em đã biết về dây dẫn điện. Để biết cách phân loại, cấu tạo và sử dụng dây dẫn điện. Ta xét phần I. * Ta xét phần 1: phân loại. - Các em quan sát dây dẫn điện và một số dây dẫn điện trong hình 2-1. Thảo luận nhóm phân loại và ghi số thứ tự của hình vào bảng 2-1 và điền những từ thích hợp vào chỗ trống các câu dưới bảng 2-1. - Gọi vài nhóm đọc kết quả làm, nhóm khác nhận xét. - Vậy dây dẫn điện gồm có những loại nào? - Giáo viên giới thiệu các loại dây dẫn cho học sinh quan sát. * Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn được bọc cách điện. Để biết cấu tạo dây dẫn bọc cách điện như thế nào? - Các em đọc phần 2, cho biết dây dẫn điện gồm có gì? * Dây dẫn điện có nhiều loại khác nhau. Để biết cách chọn dây dẫn như thế nào? - Các em đọc phần 3. - Để chọn dây dẫn điện khi lắp đặt mạng điện trong nhà ta dựa vào đâu? - Đọc kí hiệu của dây dẫn điện của bản thiết kế mạng điện: M(2x1,5). - Để được an toàn điện khi sử dụng dây dẫn điện ta cần chú ý điều gì? - Cách kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn điện như thế nào? - Dây dẫn bọc cách điện: hình a,b, c, d. Dây dẫn lõi nhiều sợi hình b, c, d. Dây dẫn lõi một sợi hình a. Phân loại: Dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện. Dây một lõi và đây nhiều lõi. Dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. - Theo chuẩn bị. - Dựa vào vỏ cách điện, chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện. Dựa vào số lõi, có dây một lõi và dây nhiều lõi. Dựa vào số sợi của lõi, có dây lõi một sợi và dây lõi nhiều sợi. - Quan sát. - Dây dẫn điện gồm có lõi và lớp vỏ cách điện. Lõi thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện gồm một lớp hay nhiều lớp. Một số dây còn có lớp bảo vệ. - Đọc bài. - Dựa vào thiết kế mạng điện. - M là lõi đồng 2 là 2 lõi. 1,5 là tiết diện của lõi dây 1,5 mm2. - Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn điện. Khi sử dụng dây dẫn điện nối dài cần có phích cắm điện. - Quan sát phần vỏ cách điện của dây dẫn điện có hư hỏng không. I/ Dây dẫn điện: 1- Phân loại: - Dựa vào vỏ cách điện, chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện. - Dựa vào số lõi, có dây một lõi và dây nhiều lõi. - Dựa vào số sợi của lõi, có dây lõi một sợi và dây lõi nhiều sợi. 2- Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện: Dây dẫn điện gồm có lõi và lớp vỏ cách điện. Lõi thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện gồm một lớp hay nhiều lớp. Một số dây còn có lớp bảo vệ. 3- Sử dụng dây dẫn điện: - Chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện. - Khi sử dụng dây dẫn điện để được an toàn cần thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn điện 10 Hoạt động 4: Tìm hiểu về dây cáp điện. * Để biết dây cáp điện như thế nào? - Mạng điện nhà em chỗ nào lắp đặt dây cáp điện? - Cáp điện dùng ở nhà em gồm mấy lõi? * Để biết dây cáp điện gồm có gì? - Các em đọc phần 1 và quan sát dây cáp điện bảng 2-2. Cho biết cấu tạo của dây cáp điện như thế nào? - Dựa vào bảng 2-2, em thấy dây cáp điện có loại nào? - Giáo viên cho học sinh quan sát một số loại dây cáp điện. - Dây cáp điện ở nhà em có cấu tạo như thế nào? - Cáp điện nhà em có lớp bảo vệ mềm bảo vệ được nắng mưa. * Cách sử dụng dây cáp điện như thế nào? - Các em đọc phần 2. Cho biết sử dụng cáp điện lắp đặt mạng điện trong nhà như thế nào? - Khi thiết kế hay mua cáp cần chỉ rõ chất cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lõi. - Lắp đặt chỗ đường dây điện từ ngoài vào nhà. - Cáp nhà em gồm hai lõi. - Dây cáp điện gồm có lõi, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ. Lõi bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện bằng cao su tổng hợp, PVC... Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp phù hợp với môi trường lắp đặt như: vỏ chịu nhiệt, chịu mặn... - Dây cáp điện có 2 loại: cáp 1 lõi và cáp 2 lõi. - Quan sát - Cấu tạo như cáp 2 lõi trong bảng 2-2. - Cáp điện dùng lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà. - Chú ý nghe. II/ Dây cáp điện: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện. 1- Cấu tạo: Dây cáp điện gồm có lõi, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ. Lõi bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện bằng cao su tổng hợp, PVC... Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp phù hợp với môi trường lắp đặt như: vỏ chịu nhiệt, chịu mặn... 2- Sử dụng cáp điện: Cáp điện dùng lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà. 5 Hoạt động 5: Tìm hiểu vật liệu cách điện. * Còn vật liệu cách điện như thế nào? - Các em đọc phần III. Cho biết thế nào là vật liệu cách điện? - Chọn vật liệu phải đảm bảo yêu cầu gì? - Các em đánh chéo vào ô trống chỉ vật liệu cách điện trong bảng ở phần III, ở đây vật liệu cách điện là gì? - Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. - Cách điện cao, chịu nhiệt tốt và có độ bền cơ học cao. - Vật liệu cách điện: pu li sứ, ống luồn dây dẫn, vỏ cầu chì, vỏ đui đèn, mica. III/ Vật liệu cách điện: - Đảm bảo yêu cầu: Độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao. - Vật liệu cách điện: pu li sứ, ống luồn dây dẫn, vỏ cầu chì, vỏ đui đèn, mica. IV. Củng cố :5’ - Nêu cấu tạo dây dẫn điện? - Nêu cấu tạo dây cáp điện? - Nêu các vật liệu cách điện? VI.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.8’ - Về học thuộc bài. - Tìm hiểu các dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_2_vat_lieu_dung_trong_lap_dat_m.doc
Giáo án liên quan