Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 6, Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 1) - Trường THCS Đạ Long

I. Muùc tieõu:

1. Kieỏn thửực: - Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện

 - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.

 - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện

2. Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.

II. Chuaồn bũ:

1. GV: - Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK . Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan . Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. Nguồn điện xoay chiều 220V.

2. HS: - Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

III. Toồ Chửực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:

 1. OÅn ủũnh lụựp : Kieồm tra sú soỏ veọ sinh lụựp

2. ẹaởt vaỏn ủeà : - Giụựi thieọu chửụng trỡnh cuỷa moõn coõng ngheọ 9 ,giụựi thieọu ngheà ủieọn daõn duùng

3. Kieồn tra baứi cuừ : - Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 6, Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 1) - Trường THCS Đạ Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 06 Ngaứy soaùn : 01-10-2012 Tieỏt : 06 Ngaứy daùy : 03-10-2012 Bài 4 : THệẽC HAỉNH : SệÛ DUẽNG ẹOÀNG HOÀ ẹO ẹIEÄN (T1) I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: - Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2. Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuaồn bũ: 1. GV: - Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK . Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan . Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. Nguồn điện xoay chiều 220V. 2. HS: - Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Toồ Chửực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc: 1. OÅn ủũnh lụựp : Kieồm tra sú soỏ veọ sinh lụựp 2. ẹaởt vaỏn ủeà : - Giụựi thieọu chửụng trỡnh cuỷa moõn coõng ngheọ 9 ,giụựi thieọu ngheà ủieọn daõn duùng 3. Kieồn tra baứi cuừ : - Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Tieỏn trỡnh : HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS TRễẽ GIUÙP CUÛA GV Hoaùt ủoọng 1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành: - Hs chuự yự laộng nghe vaứ chia nhoựm theo y/c cuỷa GV . - GV: chia nhóm thực hành - GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. - GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Hoaùt ủoọng 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện: - Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. - Đo điện năng tiêu thụ.. + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. - Giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện - Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? - Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón veà nhaứ: - Yeõu caàu HS hoùc kú phaàn 1 . - Chuaồn bũ caực noọi dung can thieỏt cho baứi sau - chuaồn bũ duùng cuù cho tieỏt thửùc haứnh . 5. Ghi baỷng: I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết : (SGK) II. Nội dung và trình tự thực hành : 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện : B1: Tỡm hieồu caực kớ hieọu ghi treõn ủoàng hoà vaứ giaỷi thớch yự nghúa cuỷa caực kớ hieọu. B2: Tỡm hieồu chửực naờng cuỷa ủoàng hoà: ẹo ủaùi lửụùng gỡ ? B3: Tỡm hieồu caỏu taùo beõn ngoaứi cuỷa ủoàng hoà: caực boọ phaọn chớnh vaứ caực nuựm ủieàu chổnh. b./ Thửùc haứnh sửỷ duùng ủoàng hoà ủo ủieọn B4: ẹo ủieọn naờng tieõu thuù cuỷa maùch ủieọn baống coõng tụ ủieọn: - Nghieõn cửựu sụ ủoà maùch ủieọn coõng tụ ủieọn hỡnh 4-2 SGK/20: Maùch ủieọn coự 4 phaàn tửỷ: Coõng tụ ủieọn, coõng taộc, Ampe keỏ, phuù taỷi. - Caực phaàn tửỷ ủửụùc maộc noỏi tieỏp vụựi nhau.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_6_bai_4_thuc_hanh_su_dung_dong.doc