Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 21, Bài 12: Thực hành nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây trồng (Tiếp theo)

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức :

 - Nhận biết được một số đặc điểm , hình thái của một số loại sâu hại đối với cây

 ăn trái, liên hệ gia đình, địa phương.

 2. Kĩ năng:

 - Phát hiện các dấu hiệu khi cây bị sâu hại

 3. Thái độ:

 - Có ý thức bảo vệ cây trồng

 - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh trong giờ học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: 8 kẹp, 4 thước dây

2. Học sinh: Một số loại sâu hại cây ăn trái ở gia đình, địa phương

III. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 21, Bài 12: Thực hành nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây trồng (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 Tiết : 21 Bài 12 (Thực hành) NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG (Tiết 2) NS: 29/1/2012 ND: 31/1/2012 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Nhận biết được một số đặc điểm , hình thái của một số loại sâu hại đối với cây ăn trái, liên hệ gia đình, địa phương. 2. Kĩ năng: - Phát hiện các dấu hiệu khi cây bị sâu hại 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ cây trồng - Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh trong giờ học II. Chuẩn bị: Giáo viên: 8 kẹp, 4 thước dây Học sinh: Một số loại sâu hại cây ăn trái ở gia đình, địa phương III. Tiến trình dạy và học: Ổn định: Bài cũ: Bài mới: Phương pháp dạy và học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành GV nêu mục tiêu bài và yêu cầu cần đạt được: Nhận biết được một số loại sâu hại GV nêu yêu cầu công việc, trật tự , vệ sinh, an toàn trong quá trình thực hành Hoạt động 2: Tổ chức thực hành GV kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm ? Nêu yêu cầu về nội dung thực hành? GV chia nhóm thực hành Giao nhiệm vụ và các dụng cụ thực hành cho các nhóm Dặn dò cách sử dụng dụng cụ và cách bảo quản chúng trong quá trình thực hành. Hoạt động 3: Thực hành GV nhấn mạnh đặc điểm hình thái , từng giai đoạn phát triển và thời kì phá hại mạnh nhất của sâu hại Yêu cầu 1 – 2 HS nhắc lại Cho HS thực hành GV quan sát , theo dõi đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn cho HS thực hành đúng các yêu cầu kĩ thuật. Nhắc nhở về vệ sinh , an toàn, trật tự trong quá trình thực hành. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả Yêu cầu HS thu dọn vệ sinh, dọn rửa dụng cụ thực hành Các nhóm tự đành giá kết quả của nhóm mình theo các tiêu chí: + Chuẩn bị 2 điểm + Vệ sinh 2 điểm + Thực hành 3 điểm + Kết quả 3 điểm GV nhận xét chung, nêu ưu nhược điểm của từng nhóm, thu bản tường trình -> Chấm điểm Hoạt động 5: Hướng dẫn chuẩn bị bài sau Chuẩn bị một số mẫu bệnh ở cây ăn trái tại gia đình hoặc dịa phương em đang sống - HS lắng nghe và tiếp Thu HS trình các mẫu sâu bệnh đã chuẩn bị để GV kiểm tra. HS phân nhóm theo sự phân công của giáo viên Nhóm trưởng lên nhận dụng cụ về cho nhóm của mình. - HS lắng nghe - HS nhắc lại theo yêu cầu của GV - HS thực hành nhận biết một số loài sâu hại đã chuẩn bị, Ghi lại các đặc điểm quan sát được vào bản báo cáo kết quả - HS thu dọn vệ sinh tại nơi thực hành, dọn rửa dung cụ - Các nhóm tự dánh giá theo các tiêu chí của GV đưa ra - Nộp bản báo cáo kết quả thực hành - HS ghi chép về nhà chuẩn bị theo yêu cầu I. Chuẩn bị: - Panh (2 cái/ nhóm) - Thước dây (1 cái/ nhóm) - Mẫu một số loại sâu Đặc điểm hính thái sâu hại Đạc điểm Kích thước Hình dạng Màu sắc Đối tượng QS Sâu non Sâu trưởng thành Bộ phận bị hại Củng cố: 5. Dặn dò: Hoàn thành các bản báo cáo thực hành theo mẫu

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_trong_cay_an_qua_tiet_21_bai_12_thuc.doc
Giáo án liên quan