Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 26: Quy đồng mẫu nhiều phân thức

1. MỤC TIÊU

- HS hiểu cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập mẫu thức chung.

- HS nắm được quy trình quy đồng mẫu thức.

- HS biết cách tìm những nhân tử phụ, phải nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng để được những phân thức mới có mẫu thức chung.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Bảng phụ, nam châm.

HS: Bảng nhóm, bút dạ.

3. PHƯƠNG PHÁP

- Diễn dịch

- Vấn đáp

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

4.2. Kiểm tra bài cũ

4.3. Bài mới

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 26: Quy đồng mẫu nhiều phân thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/11/2008 Ngày giảng: 8A (19/11/2008) Bài soạn: Tuần: 14 Tiết: 26 4. Quy đồng mẫu nhiều phân thức 1. Mục tiêu - HS hiểu cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập mẫu thức chung. - HS nắm được quy trình quy đồng mẫu thức. - HS biết cách tìm những nhân tử phụ, phải nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng để được những phân thức mới có mẫu thức chung. 2. chuẩn bị của gv và hs gV: Bảng phụ, nam châm. HS: Bảng nhóm, bút dạ. 3. Phương pháp - Diễn dịch - Vấn đáp 4. tiến trình dạy học 4.1. ổn định lớp 8A Sĩ số: Vắng: 4.2. Kiểm tra bài cũ 4.3. Bài mới Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng hoạt động 1 (thế nào là quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ?) GV: Cũng như khi làm phép tính cộng và tính trừ phân số ta phải biết quy đồng mẫu số của nhiều phân số, để làm tính cộng và tính trừ phân thức ta cũng cần phải biết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức đã cho thành những phân thức có cùng mẫu thức và lần lượt bằng những phân thức đã cho. Chẳng hạn: Cho hai phân thức và . Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức biến đổi chúng thành hai phân thức có cùng mẫu GV: Cách làm như trên gọi là quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Vậy quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là gì ? GV giới thiệu kí hiệu "mẫu thức chung ": MTC GV để quy đồng mẫu thức chung của nhiều phân thức ta phải phải tìm MTC như thế nào ?  - HS nghe GV trình bày - Một HS lên bảng - HS cả lớp làm vào vở HS: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lân lượt bằng các phân thức đã cho. hoạt động 2 (mẫu thức chung) GV: ở ví dụ trên, MTC của và là bao nhiêu ? GV: Em có nhận xét gì về MTC chung đó đối với các mẫu thức của mỗi phân thức ? GV cho HS làm trang 41 SGK GV: Quan sát các mẫu thức của phân tử đã cho: và và MTC em có nhận xét gì ? GV để quy đồng mẫu thức của hai phân thức và Em sẽ tìm như thế nào ? GV đưa bảng phụ vẽ mô tả cách lập MTC và yêu cầu HS điền vào các ô. GV: Vậy khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm MTC ta làm thế nào ? GV yêu câu một học sinh đọc lại nhận xét trang 42 SGK - HS: MTC - HS: MTC là một tích chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho. - HS trả lời - HS khác nhận xét. HS nhận xét: - Hệ số của MTC là BCNN của các hệ số thuộc các mẫu thức. - Các thừa số có trong các mẫu thức đều có trong MTC, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. HS: - Em sẽ phân tích các mẫu thành nhân tử. - Chọn một tích có thể chia cho mẫu thức của các phân thức đã cho. HS lần lượt lên bảng điền vào các ô, các ô của MTC điền cuối cùng. Nhân tử bằng số Mẫu thức 4 Mẫu thức 6 MTC 12 BCNN(4, 6) - HS: Nêu nhận xét 1. Mẫu thức chung Có thể chọn hoặc làm MTC chung vì cả hai tích đều chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho. Nhưng mẫu thức chung đơn giản hơn. VD: Quy đồng mẫu thức của hai phân thức và Luỹ thừa của Luỹ thừa của hoạt động 3 (quy đồng mẫu thức) GV: Cho hai phân số và hãy nêu các bước để quy đồng mẫu hai phân số trên. GV: Để quy đồng mẫu nhiều phân thức ta cũng tiến hành qua ba bước tương ứng như vậy GV nêu ví dụ trang 42 SGK GV ở phần trên ta đã tìm được MTC của hai phân thức là biểu thức nào ? Hãy tìm nhân tử phụ bằng cách chia MTC cho mẫu của từng phân thức. GV hướng dẫn HS trình bày GV: Qua ví dụ trên hãy cho biết muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như thế nào ? GV cho HS làm và bằng cách hoạt động nhóm GV chốt lại bằng cách đưa bảng phụ ghi sẵn lời giải và . HS: Để quy đồng mẫu hai phân số và ta tiến hành các bước sau: + Tìm MC: 12 = BCNN(4, 6) + Tìm thừa số phụ bằng cách lấy MC chia cho từng mẫu riêng có TSP là 3 (12 : 3 = 4) có TSP là 2 (12 : 6 = 2) + Quy đồng: nhân tử và mẫu của mỗi phân số và mẫu của mỗi phân số với thừa số tương ứng. HS ghi ví dụ vào vở HS: MTC HS: vậy nhân tử phụ của phân thức là vậy nhân tử phụ của phân thức là Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng. HS ghi vào vở HS: Nêu ba bước để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức như trang 42 SGK - HS hoạt động nhóm - Sau vài phút nhóm trưởng treo bảng phụ lên bảng - HS nhận xét - HS sửa lại những chỗ sai nếu có 2. Quy đồng mẫu thức VD: Quy đồng mẫu thức hai phân thức và Giải: MTC: NTP: QĐ: và * Nhận xét: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau: - Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung. - Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức. - Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng. Quy đồng mẫu thức và và MTC: NTP: QĐ: và và và MTC: NTP: QĐ: và 4.4. Củng cố - Yêu cầu nhắc lại tóm tắt: + Cách tìm MTC + Các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Bài tập 17 (SGK – T43). 4.5. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc cách tìm MTC. - Học thuộc cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. - Làm các bài tập 14, 15, 16 18 (SGK – T43). 13 (SBT – T18). 5. Rút kinh nghiệm .... ..... ..... .... .....

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_chuong_2_phan_thuc_dai_so_tiet_26_quy_d.doc
Giáo án liên quan