Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 23, Bài: Giữ gìn các công trình công cộng - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội, mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ.

- HS nắm được cần tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.

2. Kỹ năng:

- HS biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.

3. Thái độ

- Giáo dục HS: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ của công.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bìa màu xanh, đỏ, trắng.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 23, Bài: Giữ gìn các công trình công cộng - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội, mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ. HS nắm được cần tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. Kỹ năng: HS biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. Thái độ Giáo dục HS: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ của công. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bìa màu xanh, đỏ, trắng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Hỏi: Thế nào là lịch sự với mọi người ? - Hãy nêu những biểu hiện về ăn uống, nói năng, chào hỏi thể hiện sự lịch sự -> Giáo viên cùng lớp nhận xét - 2 ,3 học sinh trả lời 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 8’ Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tình huống (trang 34 - SGK) - Đưa tình huống - Thảo luận - Kết luận: Nhà văn hoá là công trình công cộng là nơi sinh hoạt văn hoá chung của nhân dân. Vì vậy không được vẽ bậy lên tường nhà văn hoá -> GV nhận xét - 3 Học sinh nêu tình huống - Các nhóm học sinh thảo luận - Đại diện các nhóm đưa ý kiến 8’ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi (Bài tập 1_SGK) -> Kết luận Tranh 1: sai tranh 3: sai Tranh 2: đúng tranh 4: đúng - Giáo viên treo tranh - Nêu nội dung từng tranh -> GV nhận xét - Học sinh quan sát và thảo luận nhóm đôi - 2 HS nêu nội dung mỗi tranh 8’ Hoạt động 3: Sử lý tình huống (Bài tập 2 _ SGK) - Nêu nội dung tình huống - Thảo luận -> nêu cách sử lý -> Kết luận: Cần báo cho người có trách nhiệm để giải quyết -> GV nhận xét và đưa ghi nhớ - 3 HS đưa ý kiến - 2 HS nêu nội dung tình huống - Các nhóm thảo luận cách giải quyết - Đại diện 3 nhóm đưa ý kiến 5’ Ghi nhớ: (SGK _ 35) - Gọi HS nêu ghi nhớ - 2 HS đọc ghi nhớ SGK 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV nhấn mạnh nội dung bài - GV nhận xét giờ học. - Dặn dò chuẩn bị bài sau - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_23_bai_giu_gin_cac_cong_trinh_con.docx
Giáo án liên quan