Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 28,Tiết 1, Bài: Tôn trọng luật giao thông - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu: Cần phải tôn trọng luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người.

2. Kỹ năng:

- Có thái độ tôn trọng luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông.

- Biết tham gia giao thông an toàn.

3. Thái độ

- Giáo dục học ý thức an toàn giao thông.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, biển báo giao thông.

- HS: Bìa màu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 28,Tiết 1, Bài: Tôn trọng luật giao thông - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 28 Tiết : TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (TIẾT 1) Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu: Cần phải tôn trọng luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người. Kỹ năng: Có thái độ tôn trọng luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông. Biết tham gia giao thông an toàn. Thái độ Giáo dục học ý thức an toàn giao thông. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, biển báo giao thông. HS: Bìa màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Hãy nêu các hoạt động nhân đạo mà em đã tham gia ở trường và ở địa phương -> GV nhận xét - 2,3 HS nêu 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Hoạt động 1: Thảo luận nhóm thông tin (SGK - 40) => Kết luận: - Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả, tổn thất về người và của ... - Phân nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: + Đọc thông tin + Thảo luận nội dung câu hỏi (SGK) + Trình bày kết quả thảo luận => GV nhận xét và đưa kết luận: Tai nạn giao thông xẩy ra do nhiều nguyên nhân - 2 HS đọc thông tin trong SGK - Các nhóm thảo luận nội dung câu hỏi - Đại diện các nhóm trình bày 10’ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 1 - SGK) - GV nêu hoạt động 2 - Nêu những tranh thể hiện việc thực hiện đúng luật giao thông ( tranh 1, 5, 6 ) => Kết luận - HS quan sát tranh (SGK - 41) - Các nhóm HS thảo luận - Nêu kết quả thảo luận 10’ Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (bài tập 2 - SGK) - GV nêu hoạt động 3: + Đưa tình huống + Dự đoán điều xảy ra trong các tình huống => GV nhận xét - 1,2 HS nêu tình huống SGK - 1 số HS đại diện các nhóm nêu dự đoán xảy ra 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài - Nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh bài sau - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_28tiet_1_bai_ton_trong_luat_giao.docx