Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 29,Tiết 2, Bài: Tôn trọng luật giao thông - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS hiểu cần phải tôn trọng luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người.

2. Kỹ năng:

- HS có thái độ tông trọng luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông.

3. Thái độ

- Giáo dục HS có ý thức tốt khi tham gia giao thông.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Một số biển báo giao thông.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 29,Tiết 2, Bài: Tôn trọng luật giao thông - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (TIẾT 2) Mục tiêu: Kiến thức: HS hiểu cần phải tôn trọng luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người. Kỹ năng: HS có thái độ tông trọng luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tốt khi tham gia giao thông. Đồ dùng dạy học: GV: Một số biển báo giao thông. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Đọc ghi nhớ - GV đánh giá - 2 HS đọc 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ * Hoạt động 1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông - GV chia lớp thành các nhóm và phổ biến cách chơi: quan sát các biển báo và nói ý nghĩa của mỗi biển báo - Mỗi nhận xét đúng được 1 điểm. Tổng kết nhóm nào nhiều điểm số sẽ đạt nhất - GV giơ các biển báo - Tổng kết và bình chọn đội thắng cuộc - HS nghe giới thiệu cách chơi - Các nhóm quan sát và ghi vào giấy giơ cao - Lớp thống nhất ý đúng - Lắng nghe 12’ * Hoạt động 2: Thảo luận bài tập 3 SGK - Đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 đóng vai thể hiện tình huống - GV chốt kết quả đúng => GV nhận xét - 2HS đọc - HS thảo luận, đóng vai - Các nhóm nhận xét - Đại diện nhóm trình bày. 7’ * Hoạt động 3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn - Yêu cầu HS báo cáo - GV chốt phần ghi nhớ - Tổ trưởng báo cáo - Nhóm khác nhận xét 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Hướng dẫn HS thực hiện tốt an toàn giao thông ở trường, trên đường, ở địa phương - Nhận xét tiết học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_29tiet_2_bai_ton_trong_luat_giao.docx
Giáo án liên quan