Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Bảo vệ môi trường - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS hiểu: Con người phải thân thiện với môi trường về cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người có trách nhiệm giữ gìn môi trường trong sạch.

2. Kỹ năng:

- Biết bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch.

3. Thái độ:

- Có thái độ đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, tranh minh hoạ, phiếu học tập.

Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Bảo vệ môi trường - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 30 Tiết : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mục tiêu: Kiến thức: HS hiểu: Con người phải thân thiện với môi trường về cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người có trách nhiệm giữ gìn môi trường trong sạch. Kỹ năng: Biết bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch. Thái độ: Có thái độ đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, tranh minh hoạ, phiếu học tập. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Hỏi: Vỡ sao phải thực hiện tốt Luật giao thông? - Nêu nhận xét về việc thực hiện Luật giao thông ở địa phương em và của các bạn trong trường - Giáo viên nêu câu hỏi hỏi -> GV nhận xét, đánh giá - 2 học sinh trả lời câu hỏi 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin trong SGK_43, 44) + Thông tin 1: Trên thế giới + Thông tin 2: ở Việt Nam -> Kết luận: - Gọi học sinh đọc thông tin trong SGK - Y/c các nhóm thảo luận nội dung câu hỏi SGK - Gọi đại diện nhóm TB - Giáo viên đưa kết luận - Các nhóm học sinh thảo luận - Đại diện 3 nhóm trình bày 10’ * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân (BT1_SGK) Chữa: - Những việc làm có tác dụng bảo vệ môi trường là: - Trồng cây gây rừng - Phân loại rác trước khi xử lý - Làm ruộng bậc thang - Dọn sạch rác thải trên đường phố - Giáo viên giao bài - Gọi 2, 3 học sinh chữa bài -> Giáo viên nhận xét và đưa ghi nhớ - 2, 3 học sinh chữa bài - 2 học sinh nêu ghi nhớ (SGK) 10’ * Hoạt động 3: Tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường tại địa phương. -Y/c Học sinh trao đổi về tình hình bảo vệ môi trường tại địa phương - Gọi 3 học sinh trình bày - NX, BS - HS trao đổi nhóm - HS trình bày. 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV nhấn lại nội dung chính bài học - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò học sinh - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_30_bai_bao_ve_moi_truong_nam_hoc.docx
Giáo án liên quan