Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2015-2016

I. MỤC TIÊU:

 - Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường : Thực vật phải lấy thường xuyên từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi,chất khoáng khác,

 - Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Tranh ảnh phóng to trong SGK, bút dạ, giấy khổ to

 - HS: SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 07/07/2023 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 31 Ngày soạn : 2/ 4/ 2016 Ngày dạy: 5/ 4/ 2016 KHOA HỌC TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT I. MỤC TIÊU: - Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường : Thực vật phải lấy thường xuyên từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi,chất khoáng khác, - Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh ảnh phóng to trong SGK, bút dạ, giấy khổ to - HS: SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: + Trong quá trình quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? + Trong quá trình hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài 2. Trải nghiệm: - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường ? 3. Khám phá: * Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở thực vật - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trang 122 SGK. + Kể tên những gì được vẽ trong hình ? - GV gọi một số HS lên trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, kết luận * Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật. - GV chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm. - HS thực hành vẽ sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật - Gọi HS trình bày - GV nhận xét, đánh giá 4. Thực hành: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: + Trong quá trình sống thực vật cần lấy vào và thải ra những gì ? - Yêu cầu HS làm bài tập trong vở thực hành khoa học 5. Ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Về nhà chia sẻ với người thân về trao đổi chất ở thực vật - 2HS lên bảng trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi - Quan sát hình 1 SGK. - Kể cho nhau nghe những gì có trong hình. + Phát hiện ra những yếu tổ đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của cây xanh (ánh sáng, nước, chất khoáng trong đất) có trong hình. + Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung khí các-bô-níc, khí ô xi + Cây lấy ở môi trường : Các chất khoáng có trong đất , nước , ô-xi, khí các-bô-níc ... + Cây thải ra khí các-bô-níc , hơi nước , khí ô-xi và chất khoáng khác. - Lắng nghe - Trao đổi cùng tham gia vẽ sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thực ăn ở động vật. - HS thực hành vẽ - HS trình bày - Lắng nghe - HS suy nghĩ trả lời - HS làm bài - Lắng nghe Ngày soạn : 2/ 4/ 2016 Ngày dạy: 7/ 4/ 2016 KHOA HỌC ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I.MỤC TIÊU: - Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật như : nước, không khí, thức ăn, ánh sáng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh ảnh phóng to trong SGK, phiếu học tập - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: + Trong quá trình sống thực vật cần lấy vào và thải ra những gì ? - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài 2. Trải nghiệm-Khám phá: * Trình bày cách thực hiện thí nghiệm động vật cần gì để sống - Đọc mục Quan sát trang 124 để xác định điều kiện sống của 5 con chuột trong thí nghiệm + Nêu nguyên tắc của thí nghiệm + Đánh dấu vào phiếu theo dõi điều kiện sống của từng con và thảo luận, dự đoán kết quả thí nghiệm GV yêu cầu đại diện một vài nhóm trìn bày GV nhận xét, kết luận * Động vật cần gì để sống - Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường ? - Động vật cần gì để sống ? Kết luận: Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại và phát triển bình thường. 3. Thực hành: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: + Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường ? + Động vật cần gì để sống ? - Yêu cầu HS làm bài tập trong vở thực hành khoa học 4. Ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Về nhà chia sẻ với người thân về những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường. - 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS đọc - HS nêu - HS làm bài - Đại diện các nhóm trình bày - Lắng nghe - HS nối tiếp kể - Không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng. - Lắng nghe - HS suy nghĩ trả lời - HS làm bài - Lắng nghe KÍ DUYỆT TUẦN 31

File đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_31_nam_hoc_2015_2016.doc