Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 16: Tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của một chất điểm

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Định nghĩa lực, tổng hợp, phân tích lực. Nắm được quy tắc hình bình hành. Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm.

2/ Kỹ năng: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tổng hợp lực, phân tích lực.

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Thí nghiệm hình 9.5 SGK

2/ Học sinh: Ôn lại công thức lượng giác đã học.

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

Ngày dạy: 10B1:

 10B2:

Hoạt động 1: (5) : Ôn lại KT đã học

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 16: Tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của một chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 18/10/06 Tuần 8 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Chương 2: động lực học chất điểm Tiết 16: tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của một chất điểm. A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Định nghĩa lực, tổng hợp, phân tích lực. Nắm được quy tắc hình bình hành. Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm. 2/ Kỹ năng: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tổng hợp lực, phân tích lực. B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Thí nghiệm hình 9.5 SGK 2/ Học sinh: Ôn lại công thức lượng giác đã học. C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: (5’) : Ôn lại KT đã học Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Lực . Cân bằng lực. + Khái niệm lực đã học ở THCS + Quan sát hình 9.1 và trả lời C1. + Thế nào là 2 lực cân bằng? + Quan sát hình 9.3, trả lời C3 +Nêu câu hỏi + Nêu ĐK cân bằng của 2 lực và đơn vị của lực. + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: ( 10’): Tìm hiểu quy tắc tổng hợp lực Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên II/ Tổng hợp lực. + Quan sát TN và biểu diễn các lực tác dụng lên vòng O. Xác định lực thay thế cho lực và để vòng O vẫn cân bằng. + Biểu diễn đúng tỉ lệ các lực và rút ra quan hệ giữa , . + Vận dụng quy tắc hình bình hành lực cho trường hợp nhiều lực đồng quy. III/ Điều kiện cân bằng của một chất điểm. + Đọc SGK + Bố trí TN hình 9.5. + Lưu ý điều kiện 2 lực cân bằng. + Nêu và phân tích quy tắc tổng hợp lực. + Nêu và phân tích điều kiện cân bằng của một chất điểm. Hoạt động 3: ( 15’) : Tìm hiểu quy tắc phân tích lực Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Đọc SGK + Phân tích một lực thành 2 lực thành phần theo 2 phương vuông góc cho trước + Nêu và phân tích khái niệm: phân tích lực, lực thành phần. + Nêu cách phân tích lực thành 2 lực thành phần theo 2 phương cho trước. Hoạt động 4: ( 15’) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Xác định công thức tính độ lớn của hợp lực khi biết góc giữa và + Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 3 + Làm BT 5 , 6 SGK tr. 58 + Nêu câu hỏi . + yêu cầu HS trả lời , nêu đáp án. + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động5: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Bài tập 7 , 8 , 9 SGK tr.58 + Bài tập 9.1 đến 9.6 SBT + Đọc trước : Ba định luật Niutơn. + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • doctiet 16.doc