Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất Nitơ phân biệt một số loại phân bón hóa học - Lưu Ngọc Hân

I. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:

 Củng cố kiến thức về điều chế amoniac, một số tính chất của amoniac, axit nitric, phân bón hóa học.

 2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong ống nghiệm với lượng nhỏ hóa chất đảm bảo an toàn, chính xác.

 II. Phương pháp và phương tiện:

- Phương pháp: GV hướng dẫn HS thực hành theo nhóm

 - Phương tiện:

 1. Dụng cụ:

ống nghiệm, nút cao su đậy ống nghiệm có kèm ống dẫn thủy tinh, cốc thủy tinh, bộ giá thí nghiệm, đèn cồn, giá để ống nghiệm.

2. Hóa chất:

- Dung dịch HNO3 đặc, loãng - Phân bón kaliclorua, amoni sunfat, supephotphat kép

- Dung dịch phenolphtalein - DD NH3

- Dung dịch AgNO3 - Dung dịch AlCl3

- Dung dịch NaOH 0,1M - Cu kim lọai và giấy chỉ thị màu

 - NaNO3 rắn - Nước cất

 III. Tiến trình lên lớp

 1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Dạy bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 07/07/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất Nitơ phân biệt một số loại phân bón hóa học - Lưu Ngọc Hân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 Tiết: 26 Bài 18: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về điều chế amoniac, một số tính chất của amoniac, axit nitric, phân bón hóa học. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong ống nghiệm với lượng nhỏ hóa chất đảm bảo an toàn, chính xác. II. Phương pháp và phương tiện: - Phương pháp: GV hướng dẫn HS thực hành theo nhóm - Phương tiện: 1. Dụng cụ: ống nghiệm, nút cao su đậy ống nghiệm có kèm ống dẫn thủy tinh, cốc thủy tinh, bộ giá thí nghiệm, đèn cồn, giá để ống nghiệm. Hóa chất: - Dung dịch HNO3 đặc, loãng - Phân bón kaliclorua, amoni sunfat, supephotphat kép - Dung dịch phenolphtalein - DD NH3 - Dung dịch AgNO3 - Dung dịch AlCl3 - Dung dịch NaOH 0,1M - Cu kim lọai và giấy chỉ thị màu - NaNO3 rắn - Nước cất III. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS Thí nghiệm 1: Thử tính chất của dung dịch amoniac. Tiến hành thí nghiệm như SGK Hiện tượng và giải thích Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào ống nghiện thứ nhất: dung dịch có màu hồng: dd amoniac có môi trường bazơ. - Nhỏ vài giọt AlCl3 vào ống nghiệm thứ hai: xuất hiệt kết tủa keo trắng AlCl3 + 3NH3 + 3H2O ® Al(OH)3 ¯ + 3NH4Cl Thí nghiệm 2: Tính oxi hóa của axit nitric Chuẩn bị: thực hiện giống sách giáo khoa, lưu ý lấy lượng HNO3 ít vì phản ứng sinh ra chất độc Quan sát hiện tượng thí nghiệm và giải thích - Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 đặc có khí NO2 màu đỏ nâu thoát ra, dd chuyển sang màu xanh lam Cu + 4HNO3đ ® Cu(NO3)2 + 2NO2­ + 2H2O - Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 loãng và đun nóng nhẹ có khí NO không màu hoá nâu trong không khí, dd chuyển sang màu xanh lam 3Cu + 8HNO3 ® 3Cu(NO3)2 + 2NO­ + 4H2O Thí nghiệm 3: Tính oxi hoá của muối kali nitrat nóng chảy Tiến hành thí nghiệm như SGK Hiện tượng và giải thích Miếng than hồng sẽ gùng cháy do oxi được giải phóng theo phương trình 2KNO3 2KNO2 + O2 Thí nghiệm 4: Phân biệt một số phân bón hóa học: Chuẩn bị: thực hiện giống sách giáo khoa Quan sát hiện tượng thí nghiệm và và giải thích: 1. Phân đạm amoni sunfat - Nhỏ dung dịch NaOH vào 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch phân bón, đun nhẹ thấy ống nghiệm chứa (NH4)2SO4 sinh khí mùi khai làm xanh giấy quỳ ẩm NH4+ + OH- NH3 ­ + H2O 2. Phân kali clorua và supephotphat kép - Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào 3 dung dịch, trong ống nghiệm chứa xuất hiện kết tủa Ag3PO4 màu vàng là chứa Ca(H2PO4)2 Trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng là KCl KCl + AgNO3 ® AgCl¯ + KNO3 Hoạt động 1 (3 phút) GV chia HS thành 6 nhóm và lưu ý HS cẩn thận với thí nghiệm HNO3 Hoạt động 2 (8 phút) GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm như SGK HS quan sát hiện tượng và giải thích Hoạt động 2 (10 phút) GV lưu ý để loại bỏ khí NO2 độc bay ra nên đậy ống nghiệm bằng miếng bông tẩm dd NaOH, sau khi ống nghiệm nguội ngâm trong chậu nước vôi HS tiến hành thí nghiệm HS quan sát hiện tượng và giải thích Hoạt động 3 (7 phút) GV lưu ý khi KNO3 được đun nóng bắt đầu phân huỷ trong ống nghiệm thì dùng kẹp hoá chất cho miếng than được đốt đỏ vào HS thực hiện thí nghiệm HS quan sát và giải thích Hoạt động 4 (10 phút) HS tiến hành thí nghiệm như SGK HS quan sát hiện tượng và giải thích HS hoàn thành bài tường trình Nội dung tường trình: Tên học sinh: .. lớp . Nhóm: Tên bài thực hành Các tiến trình thí nghiệm, mô tả hiện tượng quang sát được, giải thích hiện tượng và viết các phương trình hóa học của các thí nghiệm 4. Củng cố: 5. Dặn dò: Học bài để kiểm tra 1 tiết IV. Rút kinh nghiệm: ....

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_nang_cao_bai_18_thuc_hanh_tinh_chat_c.doc