Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của Cacbon, Silic và hợp chất của chúng

I/ Mục tiêu bài học:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của C, Si, CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat và hidrocacbonat, axit silixic, muối silicat

2. Về kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải bài tập.

II/ Chuẩn bị:

GV: Chuẩn bị bảng tóm tắt nội dung lí thuyết cần thiết.

HS: Ôn tập lý thuyết và làm đầy đủ bài tập ở nhà.

III/ Tổ chức họat động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra sụ chuẩn bị của học sinh: két hợp trong giờ day.

3. Tiến trình

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/07/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của Cacbon, Silic và hợp chất của chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/12/2007 Tiết: 33 Tuần: 17 Bài 24: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA CACBON, SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I/ Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: Củng cố kiến thức tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của C, Si, CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat và hidrocacbonat, axit silixic, muối silicat 2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải bài tập. II/ Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị bảng tóm tắt nội dung lí thuyết cần thiết. HS: Ôn tập lý thuyết và làm đầy đủ bài tập ở nhà. III/ Tổ chức họat động dạy học: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra sụ chuẩn bị của học sinh: két hợp trong giờ day. 3. Tiến trình Bảng tổng hợp kiến thức: Cacbon Silic CO, CO2 SiO2 H2CO3 H2SiO3 Muối cacbonat, silicat Công thức T/c vật lý T/c hóa học Điều chế Ứng dụng Hoạt động 1: GV tổ chức cho học sinh thảo luận để khắc sâu kiến thức cần nhớ dưới đậy: Tính chất vật lý, hóa học Điều chế Ứng dụng Hoạt động 2: Học sinh của cố kiến thức bàng cách điền vào bảng trên. Hoạt động 3: Bài tập Cho 3 học sinh lên bảng làm bài tập 2, 4 và 6 ở sách giáo khoa. Hướng dẫn bài tập: Bài 2: CO cháy được là vì CO có tính khử còn CO2 không cháy được trong oxi là vì CO2 không có tính khử. Đốt cháy 2 khí: 2H2 + O2 à H2O CO + O2 à CO2 Một sản phẩm khi làm lạnh chuyển sang trạng thái lỏng. Một sản phẩm làm đục nước vôi trong Bài 4: Theo đầu bài: 70/28 : 30/12 = 1/1 Công thức hợp chất tạo thành sau phản ứng là SiC Ptpư: SiO2 + C à SiC + 2CO Bài 6: CO2 + Ca(OH)2 à CaCO3 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O à Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 à CaCO3 + CO2 + H2O CO2 + Mg à MgO + C C + O2 à CO CO + O2 à CO2 Dặn dò: Học sinh xem lại toàn bộ bài học trong học kỳ I và cac bài tập đã làm. Hoàn thành đề cương để chuẩn bị ôn tập học kỳ I IV/ Rút kinh nghiệm: Nhận xét của tổ trưởng CM ...........................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_nang_cao_bai_24_luyen_tap_tinh_chat_c.doc