Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 37: Bám sát 37. Bài tập - Nguyễn Hải Long

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trong chương trình.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và giải bài tập hoá học.

3. Trọng tâm

Nhấn mạnh khắc sâu kiến thức trọng tâm của từng chương và của cả chương trình.

4. Tình cảm, thái độ:

- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.

- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.

II. Chuẩn bị:

- Gv chuẩn bị các bài tập

- Hs xem lại lí thuyết và các cách giải bài tập.

III. Phương pháp: Đam thoại, diễn giải và chứng minh.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 37: Bám sát 37. Bài tập - Nguyễn Hải Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bám sát 37: BÀI TẬP I. Mục tiêu 1. Kiến thức Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trong chương trình. 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và giải bài tập hoá học. 3. Trọng tâm Nhấn mạnh khắc sâu kiến thức trọng tâm của từng chương và của cả chương trình. 4. Tình cảm, thái độ: - Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc. - Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học. II. Chuẩn bị: - Gv chuẩn bị các bài tập - Hs xem lại lí thuyết và các cách giải bài tập. III. Phương pháp: Đam thoại, diễn giải và chứng minh. IV. Tổ chức hoạt động: 1. Bài tập: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Gv ra bài tập, cho Hs hoạt động nhóm và lên giải Hoạt động 1: Bài tập 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: phenol, glixerol, propanol - GV gọi HS lên bảng trình bày. - Giải bài 1 + Chiết mỗi chất một ít ra làm mẩu thử cho mỗi lần thử + Cho dd brom vào 3 mẩu thử ++ Mẩu thử nào xuất hiện kết tủa màu trằng thì dd ban đầu là phenol ++ Còn lại là glixerol, propanol + Cho Cu(OH)2 vào 2 mẩu thử còn lại ++ Mẩu thử nào xuất hiện dd màu xanh thì đ ban đầu là glixerol ++ Còn lại là propanol Hoạt động 2 Bài tập 2: Viết phương trình hoá học thực hiện dãy biến đổi sau: - GV gọi HS lên bảng trình bày. - Giải bài 2 Hoạt động 3 Bài tập 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam ankan X thu được 6,72 lít khí CO2 (đkc). Xác định CTPT của X? - GV gọi HS lên bảng trình bày. -Giải bài 3 Gọi CTPT của A là CnH2n+2 (n1) Phương trình : Vậy CTPT của A là C3H8 Hoạt động 4 Bài tập 4: Dẫn 5,6 lít hỗn hợp A gồm etilen và propin đi vào một lượng dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn V lít khí thoát ra và có 29,4 gam kết tủa. Các thể tích đo ở đktc. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra? b) Tính V? c) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp? - GV gọi HS lên bảng trình bày. - Giải bài 4 2. Củng cố và dặn dò: Về học bài và làm bài. Chuẩn bị bài cho thi HK II.

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_tiet_37_bam_sat_37_bai_tap_nguyen_hai.doc