Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 54, Bài 38: Hệ thống hoá về Hiđrocacbon

I. Mục tiêu bài học:

 1.Về kiến thức: HS biết

 - Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.

 HS hiểu: Thông qua việc hệ thống hóa các loại hidrocacbon, HS nắm được mối quan hệ giữa các hidrocacbon với nhau.

 2.Về kĩ năng :

 - Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.

 - Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.

 - Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.

 - Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

 3. Về thái độ:

 -Rèn thái độ học tập đúng đắn, đức tính cần cù chăm chỉ.

II. Chuẩn bị :

 1.Chuẩn bị của GV: - Bảng tóm tắt về một số hidrocacbon quan trọng (Bảng 7.2 SGK)

 2.Chuẩn bị của HS: Học thuộc bài cũ và chuẩn bị tốt bài mới

II. Tiến trình bài giảng :

1. Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 54, Bài 38: Hệ thống hoá về Hiđrocacbon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Ngày dạy Lớp Sĩ số /3/2011 11A 26/2/2011 /3/2011 11B /3/2011 11D Tiết: 54 Bài: 38 HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I. Mục tiêu bài học: 1.Về kiến thức: HS biết - Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng. HS hiểu: Thông qua việc hệ thống hóa các loại hidrocacbon, HS nắm được mối quan hệ giữa các hidrocacbon với nhau. 2.Về kĩ năng : - Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. - Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. - Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng. - Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên. 3. Về thái độ: -Rèn thái độ học tập đúng đắn, đức tính cần cù chăm chỉ. II. Chuẩn bị : 1.Chuẩn bị của GV: - Bảng tóm tắt về một số hidrocacbon quan trọng (Bảng 7.2 SGK) 2.Chuẩn bị của HS: Học thuộc bài cũ và chuẩn bị tốt bài mới II. Tiến trình bài giảng : 1. Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài mới 2. Nội dung bài học: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hệ thống hóa về hidrocacbon HS: Thảo luận nhóm điền đầy đủ các thông tin vào bảng GV; bổ xung Hoạt động 2: Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocabon GV: Yêu cầu HS viết các phương trình phản ứng minh hoạ cho sơ đồ SGK. HS: thảo luận nhóm viết các phương trình phản ứng HS: nhận xét bổ sung GV: Kết luận B. Hệ thống hoá về hiđrôcacbon: 1.Hệ thống hoá về hiđrôcacbon: ankan anken ankin Ankyl benzen CTPT ĐĐCT phân tử TC vật lí TC hoá học ứng dụng 2. Sự chuyển hoá gữa các loại hiđrôcacbon Ankan anken (+H2) (-H2) (-H2) (+H2) Ni,t0 Pd/PbCO3 Benzen và đồngđẳng CnH2n-6 ankin Xiclo Ankan CnH2n Ankan CnH2n+2 n= 6,7,8 * An kan → anken: CH3 – CH3 CH2 = CH2 + H2 * Anken →an kan: CH2 = CH2 + H2 CH3 – CH3 * An ken → ankin: CH2 = CH2 CH CH + H2 * An kin → Anken: CH CH + H2 CH2 = CH2 *An kan → Ankin: 2CH4 CH CH + 3H2 *Ankin → akan: CH CH + H2 CH3 – CH3 *an kan → xiclo ankan: + H2 C6H14 * xicloankan → aren +3 H2 3. Củng cố- Luyện tập : HS nhắc lại nội dung chính của bài GV: sử dụng bài tập 2,3 SGK để củng cố 4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà: Học thuộc lí thuyết Xem lại các bài tập trong sách bài tập Chuẩn bị bài : Dẫn xuất halogen của hidrocacbon Kiểm tra của tổ chuyên môn(BGH) .. Tổ trưởng

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_tiet_54_bai_38_he_thong_hoa_ve_hidroc.doc