Giáo án Hóa học Lớp 11 tự chọn - Tiết 15: Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Hương

I. Mục tiêu bài học

- củng cố phương pháp xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

- Rèn luyện kĩ năng xác địng công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: giáo án, hệ thống câu hỏi và bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ

2. Học sinh: học bài, làm bài tập ở nhà

III. Tiến trình dạy – học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Củng cố lý thuyết

Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các phương pháp xác định CTPT hợp chất hữu cơ Hs nhắc lại kiến thức cũ

Hoạt động 2: Bài tập

Gv ra bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,32 gam chất hữu cơ A thu được 2,464 lít CO2( đktc), 1,06 gam Na2CO3, 0,9 gam H2O. Tìm CTPT của A. biết A chỉ có 1 nguyên tử oxi.

Gv nhận xét, sửa chữa, ghi điểm Hs lên bảng trình bày bài làm của mình

Gọi CTPT của A là (CxHyOzNat)n

ta có tỉ lệ:

CTPT : (C6H5ONa)n vì A chỉ có 1 nguyên tử O => n= 1 => CTPT : C6H5ONa

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 tự chọn - Tiết 15: Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I. Mục tiêu bài học - củng cố phương pháp xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. - Rèn luyện kĩ năng xác địng công thức phân tử hợp chất hữu cơ. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: giáo án, hệ thống câu hỏi và bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ 2. Học sinh: học bài, làm bài tập ở nhà III. Tiến trình dạy – học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Củng cố lý thuyết Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các phương pháp xác định CTPT hợp chất hữu cơ Hs nhắc lại kiến thức cũ Hoạt động 2: Bài tập Gv ra bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,32 gam chất hữu cơ A thu được 2,464 lít CO2( đktc), 1,06 gam Na2CO3, 0,9 gam H2O. Tìm CTPT của A. biết A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Gv nhận xét, sửa chữa, ghi điểm Hs lên bảng trình bày bài làm của mình => => => Gọi CTPT của A là (CxHyOzNat)n ta có tỉ lệ: CTPT : (C6H5ONa)n vì A chỉ có 1 nguyên tử O => n= 1 => CTPT : C6H5ONa Bài tập 2: Hợp chất hữu cơ X có % khối lượng C, H lần lượt bằng 55,81%, 6,98% còn lại là oxi. Tìm CTPT của X biết tỉ khối hơi của X so với N2 xấp xỉ bằng 3,07. Gv nhận xét, sửa chữa, ghi điểm học sinh lên bảng trình bày %O = 100% -(%C + %H ) = 100% - ( 55,81% + 6,98%) = 37,21% gọi CTPT của X là (CxHyOz)n x: y: z = nC : nH : nO = = 2: 3: 1 => CTPT ( C2H3O)n MX = 43n = 86=> n = 2 => CTPT: C4H6O2 Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn 8,90 gam chất hữu cơ A thu được 6,72 lít CO2, 1,12 lít N2 ( đktc) và 6,3 gam H2O. Tìm CTPT của A biết khi hóa hơi 4,450 gam A thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,60 g khí O2 ở cùng điều kiện. Gv nhận xét, sửa chữa, ghi điểm học sinh trình bày bài làm gọi CTPT của A là: (CxHyOzNt)n x: y: z: t = nC: nH : nO : nN = 0,3: 0,7: 0,2: 0,1 = 3: 7: 2: 1 CTPT : (C3H7O2N)n ở cùng điều kiện : VA = ĩ 89n = 89=> n = 1 => CTPT : C3H7O2N Hoạt động 3: củng cố Gv củng cố lại toàn bài Học sinh lắng nghe IV. Rút kinh nghiệm- bổ sung

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_tu_chon_tiet_15_bai_tap_xac_dinh_cong.doc