Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Tiết 13: Photpho - Nguyễn Quang Ngọc

I. Mục tiêu

 Củng cố kiến thức về tính chất của photpho

 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập, viết phương trình phản ứng

II. Phương pháp: thảo luận nhóm- bài tập

III. Chuẩn bị

Gv: Hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng về photpho

Hs: Chuẩn bị kiến thức về photpho

IV. Tiến trình

 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

 2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong lúc luyện tập

 3. Các hoạt động

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/07/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 nâng cao - Tiết 13: Photpho - Nguyễn Quang Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự chọn tiết: 13 PHOTPHO I. Mục tiêu Củng cố kiến thức về tính chất của photpho Rèn luyện kỹ năng giải bài tập, viết phương trình phản ứng II. Phương pháp: thảo luận nhóm- bài tập III. Chuẩn bị Gv: Hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng về photpho Hs: Chuẩn bị kiến thức về photpho IV. Tiến trình 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong lúc luyện tập 3. Các hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 - Yêu cầu Hs hệ thống kiến thức về tính chất vật lý của photpho đỏ và photpho trắng, tính chất hoá học của photpho? Viết phương trình phản ứng I. Kiến thức - Photpho vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử - Viết các phương trình phản ứng Hoạt động 2 Bài 1:ở điều kiện thường, photpho hoạt động mạnh hơn nitơ là do: A. nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tử nitơ B. nguyên tử photpho có điện tích hạt nhân lớn hơn nguyên tử nitơ C. nguyên tử photpho có obitan trống còn nguyên tử nitơ thì không D. liên kết giữa các nguyên tử photpho trong phân tử kém bền hơn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nitơ Bài 2: photpho đỏ và photpho trắng là 2 dạng thù hình của photpho nên: A. đều có cấu trúc mạng phân tử và polime B. đều tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường C. đều tác dụng với kim loại hoạt động tạo thành photphua D. đều khó nóng chảy và khó bay hơi II. Bài tập Thảo luận nhóm và chọn đáp án Bài 1 : D Bài 2: C Hoạt động 3 Bài 3: hoàn thành các phương trình hoá học sau: Các nhóm trình bày ra bảng phụ Hoạt động 4 Bài 4: Đun nóng 40 g Ca và P ( không có không khí) phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Để hoà tan X cần dùng 690 ml dung dịch HCl 2M tạo thành khí Y. a. Thành phần của chất rắn X là: A. Ca3P2 B. Ca3P2 và P C. Ca3P2 và Ca D. B. Ca3P2 , Ca và P b. Thành phần của khí Y là: A. H2 B. PH3 C. PH3 và H2 D. N2 và H2 Hướng dẫn Hs viết phương trình phản ứng và các bước làm Các nhóm thảo luận 1 Hs lên bảng Theo (1) vô lí Vậy Ca còn dư a. C b. C Hoạt động 5: Bài tập về nhà Đốt cháy a g P trong lượng dư oxi rồi hoà tan sản phẩm vào nước thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A bằng 100 g dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Thêm lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch B thu được 41,9 g kết tủaC màu vàng Xác định A, B, C. Viết các phương trình phản ứng Tính a g Tính nồng độ dung dịch NaOH

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_nang_cao_tiet_13_photpho_nguyen_quang.doc