Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2019-2020

I./Mục tiêu: Sau bài học,HS có thể:

1.Nêu được những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống của thực vật.

2.Vẽ và trình bày sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.

II./Chuẩn bị:

- GV: Tranh minh họa,SGK.

- HS: Vở ghi,SGK.

III./ Các hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra bài cũ:

- Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống của thực vật ?

- Trong quá trình quang hợp thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ?

- Trong quá trình hô hấp thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ?

2.Bài mới:

Thực vật không có trong cơ quan tiêu hóa, hô hấp riêng như người và động vật nhưng chúng sống được là nhờ quá trình trao đổi chất với môi trường.Quá trình đó diễn ra như thế nào ? Các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

 

docx4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Môn: Khoa học 4 Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật I./Mục tiêu: Sau bài học,HS có thể: 1.Nêu được những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống của thực vật. 2.Vẽ và trình bày sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường. II./Chuẩn bị: - GV: Tranh minh họa,SGK. - HS: Vở ghi,SGK. III./ Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: - Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống của thực vật ? - Trong quá trình quang hợp thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? - Trong quá trình hô hấp thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? 2.Bài mới: Thực vật không có trong cơ quan tiêu hóa, hô hấp riêng như người và động vật nhưng chúng sống được là nhờ quá trình trao đổi chất với môi trường.Quá trình đó diễn ra như thế nào ? Các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. *Hoạt động 1:Quá trình sống của thực vật. - Đạt mục tiêu số 1. - Hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm 2. - Phương pháp dạy học: Quan sát,thảo luận,đàm thoại. Hoạt động của Giáo viên Mong đợi ở học sinh -GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa trang 122/SGK và hỏi: + Cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ? + GV gợi ý: Hãy chú ý đến những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của cây xanh và những yếu tố nào mà cần phải bổ sung thêm để cho cây xanh phát triển tốt. -Hoạt động nhóm đôi,thảo luận và trả lời câu hỏi: +Trong quá trình sống, cây phải thường xuyên lấy từ môi trường những gì? +Trong quá trình hô hấp, cây thải ra môi trường những gì? -Quá trình trên được gọi là gì? -Thế nào là quá trình trao đổi chất ở Thực vật ? -GV nhận xét, kết luận. Trong quá trình sống,cây xanh phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường.Cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng,khí các-bô-níc,khí oxi,nước và thải ra môi trường hơi nước,khí các-bo-níc,khí oxi và các chất khoáng khác.Vậy sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường thông qua sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn như thế nào,các em cùng tìm hiểu sang hoạt động 2. -HS quan sát,trao đổi nhóm đôi. +Cây xanh sống được là nhờ yếu tố:nước,ánh sáng mặt trời,chất khoáng trong đất,khí oxi và khí các-bô-níc có trong không khí. -HS trả lời: +Trong quá trình sống,cây thường xuyên phải lấy từ môi trường:các chất khoáng có trong đất,nước,khí các-bô-níc,khí oxi. +Trong quá trình hô hấp,cây thải ra môi trường:khí các-bô-níc,hơi nước,khí oxi và các chất khoáng khác. -Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất ở thực vật. -Quá trình trao đổi chất ở Thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng,khí các-bô-níc,khí oxi,nước và thải ra môi trường khí các-bô-níc,khí oxi,hơi nước và các chất khoáng khác. -HS nhận xét. -HS lắng nghe. *Hoạt động 2:Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường. - Đạt mục tiêu số 2. - Hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm 4. - Phương pháp dạy học:Quan sát,đàm thoại,thảo luận. Hoạt động của Giáo viên Mong đợi ở học sinh *Trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật. -GV hỏi: +Trong hô hấp,thực vật hấp thụ khí gì,thải ra khí gì? -GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 vẽ sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật? -Yêu cầu 2 HS đại diện 2 nhóm lên bảng vẽ sơ đồ. -GV nhận xét,khen ngợi nhóm vẽ đúng,đẹp,trình bày khoa học,mạch lạc. -GV kết luận: Cây cũng lấy khí oxi và thải ra khí các-bô-níc như người và động vật.Cây đã lấy khí oxi để phân giải các chất hữu cơ,tạo ra năng lượng,cung cấp cho các hoạt động sống của cây,đồng thời thải ra khí các-bô-níc.cây hô hấp suốt ngày đêm.Mọi cơ quan của cây(thân,rễ,lá,hoa,quả,hạt) đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài. *Sự trao đổi thức ăn ở thực vật. -GV hỏi: +Quá trình quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào? +Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ những gì ? +Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ? -GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 vẽ sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật? -GV yêu cầu 2 HS đại diện 2 nhóm lên bảng vẽ sơ đồ. -GV nhận xét,khen ngợi nhóm vẽ đúng,đẹp,trình bày khoa học,mạch lạc. -GV kết luận: Sự trao đổi thức ăn ở thực vật chính là quá trình quang hợp.Dưới ánh sáng mặt trời,để tổng hợp các chất hữu cơ như chất đường,bột từ các chất vô cơ:nước,chất khoáng,khí các-bô-níc.Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây. *Chơi trò chơi ô chữ. -HS trả lời: +Thực vật hấp thụ khí oxi,thải ra khí các-bô-níc. -HS thực hiện. -HS quan sát,nhận xét. -HS lắng nghe,ghi nhớ. -HS trả lời: +Dưới tác động của ánh sáng mặt trời. +Thực vật hấp thụ khí các-bô-níc,hơi nước,các chất khoáng. +Thực vật thải ra khí oxi,hơi nước và chất khoáng khác. -HS thực hiện. -HS quan sát,nhận xét. -HS lắng nghe,ghi nhớ. -HS nghe hướng dẫn của GV và giải lần lượt các ô chữ. IV./ Củng cố-dặn dò: -Thế nào là sự trao đổi chất ở thực vật? -Nhận xét tiết học. -Về học bài và chuẩn bị bài mới. V./Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_bai_61_trao_doi_chat_o_thuc_vat_nam_h.docx