Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 14, Bài: Bảo vệ nguồn nước - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS kể được những việc nên làm & không nên làm để bảo vệ nguồn nước.

2. Kỹ năng:

- Có ý thức bảo vệ nguồn nước & tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ nguồn nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sơ đồ sản xuất & cung cấp nước sạch của nhà máy.

- HS: Bút màu, giấy vẽ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 14, Bài: Bảo vệ nguồn nước - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 14 Tiết : BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS kể được những việc nên làm & không nên làm để bảo vệ nguồn nước. 2. Kỹ năng: Có ý thức bảo vệ nguồn nước & tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 3. Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ nguồn nước. Đồ dùng dạy học: GV: Sơ đồ sản xuất & cung cấp nước sạch của nhà máy. HS: Bút màu, giấy vẽ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời + Nêu cách làm sạch nước? + Trong những cách đó cách nào là tối ưu? - 2 HSTL- Lớp n/x 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 12’ Hoạt động 1: Những việc không nên & nên làm để bảo vệ nguồn nước - GV chia HS thành 5 nhóm & giao nhiệm vụ + Quan sát hình vẽ & mô tả lại những gì em nhìn thấy? + Theo con những việc đó nên hay không nên làm? Vì sao? - GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá kết quả - GV kết luận H1: Cấm đập phá ống nước H2: Đổ rác xuống ao H3: Sọt đựng rác H4: Nhà tiêu tự hoại H5: Làm vệ sinh xung quanh giếng H6: Xây dựng hệ thống thoát nước - GV yêu cầu đọc mục Bạn cần biết tr 59 - HS hoạt động nhóm 8 – - Thảo luận & trình bày vào phiếu - đại diện trình bày kq - Nhóm khác n/x, bs 5’ Hoạt động 2: Liên hệ - GV nêu yêu cầu: xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, bảo vệ hệ thống nước thải sinh hoạt, công nghiệp... là công việc lâu dài để bảo vệ nguồn nước + Bản thân con đã làm gì để bảo vệ nguồn nước? - GV nhận xét, khen ngợi 1 vài em có ý kiến tốt - HS lắng nghe - 7, 8 em phát biểu 11’ Hoạt động 3: Thi đội tuyên truyền giỏi - GV tổ chức cho HS vẽ tranh theo nhóm: + Vẽ tranh với nội dung tuyên truyền, cổ động mọi người cùng bảo vệ nguồn nước - GV tổ chức cho các nhóm lên thi: Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước - GV nhận xét cho điểm từng nhóm - GV đánh giá khen ngợi - HS hoạt động nhóm 4 vẽ vào giấy khổ A3 - Các nhóm thảo luận để vẽ tranh - Các đại diện nhóm lên trình bày & giới thiệu ý tưởng của mình 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Vì sao phải bảo vệ nguồn nước & bảo vệ bằng cách nào? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_14_bai_bao_ve_nguon_nuoc_nam_hoc.docx
Giáo án liên quan