Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 29: Luyện tập trang 151 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Hiệu của hai số là 85.Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó.

 Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:

 8 - 3 = 5 ( phần )

 Số bé là: 85 : 5 x 3 = 51

 Số lớn là: 51 + 85 = 136

 Đáp số:Số bé: 51

 1. Hiệu của hai số là 30.Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.Tìm hai số đó.

Số thứ hai là: 30 : (3 - 1) x 1 = 15

Số thứ nhất là: 30 + 15 = 45

Đáp số: Số thứ nhất:45

 Số thứ hai: 15

 Số lớn:136

2. Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai.Tìm hai số đó.

Vì số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng số thứ hai

thứ nhất là: 60 : ( 5 - 1) x 1 = 15

Số thứ hai là: 60 + 15 = 75

 15 x 5 = 75

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 29: Luyện tập trang 151 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ToánLuyện tập Hiệu của hai số là 85.Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó.Ôn bài cũ GiảiTa có sơ đồ:Số bé:Số lớn:? 85 Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là: 8 - 3 = 5 ( phần ) Số bé là: 85 : 5 x 3 = 51 Số lớn là: 51 + 85 = 136 Đáp số:Số bé: 51 Số lớn:136? ToánLuyện tập 1. Hiệu của hai số là 30.Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.Tìm hai số đó. GiảiTa có sơ đồ:Số thứ1: Số thứ 2: ??30Số thứ hai là: 30 : (3 - 1) x 1 = 15Số thứ nhất là: 30 + 15 = 45Đáp số: Số thứ nhất:45 Số thứ hai: 15 2. Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai.Tìm hai số đó. GiảiTa có sơ đồ: Vì số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng số thứ hai Số thứ nhất:Số thứ hai:??60Số thứ nhất là: 60 : ( 5 - 1) x 1 = 15Số thứ hai là: 60 + 15 = 75 15 x 5 = 75Đáp số: Số thứ nhất :15 Số thứ hai: 75Bài 3: Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ. 1 4 GiảiTa có sơ đồ: Gạo nếp:Gạo tẻ:?kg?kg540kgĐáp số: Gạo nếp 180 kg; Gạo tẻ 720 kg.Số gạo nếp là: Số gạo tẻ là: 540 : ( 4 - 1) x 1 = 180 (kg)180 + 540 = 720 (kg) 4. Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:Số cây cam:Số cây dứa:?cây?cây 170 cây Số cây cam bằng số cây dứa.Tính số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây. Giải Số cây cam là: 170 : ( 6 - 1 ) x 1 = 34(cây)Số cây dứa là: 34 + 170 = 204 ( cây )Đáp số: 34 cây cam 204 cây dứaKính chaøo quí thaày coâ vaø caùc em!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_29_luyen_tap_trang_151_nam_hoc_202.ppt