Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Ánh sáng cần cho sự sống (Tiếp theo) - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật.

2. Kỹ năng:

- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ ánh sáng rất cần thiết cho sự sống của con người, động vật và biết ứng dụng kiến thức đó vào cuộc sống.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ nguồn ánh sáng.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, tranh minh hoạ, khăn dài sạch.

- HS: Khăn sạch.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Ánh sáng cần cho sự sống (Tiếp theo) - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 24 Tiết : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (TIẾP THEO) Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật. 2. Kỹ năng: Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật. Nêu được ví dụ chứng tỏ ánh sáng rất cần thiết cho sự sống của con người, động vật và biết ứng dụng kiến thức đó vào cuộc sống. 3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ nguồn ánh sáng. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, tranh minh hoạ, khăn dài sạch. HS: Khăn sạch. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Cây có đủ ánh sáng phát triển như thế nào? - Kể tên những cây cần nhiều ánh sáng, những cây cần ít ánh sáng - GV nhận xét - 3 HS trả lời - Nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 18’ Hoạt động 1: Vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người - Giúp ta nhìn rõ mọi vật, phân biệt được màu sắc, thức ăn... chống kẻ thù... - Con người sẽ yếu đuối, bị bệnh tật và có thể bị chết - Giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm cho ta sức khoẻ... giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên - GV nêu hoạt động 1 Hỏi: ánh sáng có vai trò như thế nào? Đối với sự sống của con người? - Cuộc sống của con người sẽ ra sao nếu không có ánh sáng mặt trời? - ánh sáng có vai trò như thế nào đối với sự sống của con người? - Kết luận: ánh sáng rất cần đối với đời sống của con người - HS thảo luận nội dung câu hỏi - 1 số HS đại diện các nhóm trả lời câu hỏi - Lớp NX. - HSLN. 10’ Hoạt động 2: Vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật - Kiếm ăn, di cư, chạy trốn kẻ thù... => Kết luận: Các loại động vật khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau - Kể tên một số động vật mà em biết ? - Động vật cần ánh sáng để làm gì ? - Những động vật nào kiếm ăn vào ban đêm, những động vật nào kiếm ăn vào ban ngày? - GV nhận xét, kết luận. - HS quan sát tranh - HS thảo luận trả lời - Học sinh lắng nghe 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài - Nhận xét tiết học. - Dặn dò bài sau - 2,3 học sinh nêu nội dung mục đích "Bạn cần biết" - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_24_bai_anh_sang_can_cho_su_song.docx