Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 31, Bài: Động vật cần gì để sống - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết cách làm thí nghiệm, phân tích thí nghiệm để thấy được vai trò của nước, thức ăn, không khí và ánh sáng đối với đời sống động vật.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được những điều kiện để động vật sống và phát triển bình thường. Áp dụng kiến thức khoa học và việc chăm sóc động vật.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ động vật, yêu thích công việc chăm sóc vật nuôi trong nhà.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh họa SGK.

- HS: Phiếu học tập nhóm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 31, Bài: Động vật cần gì để sống - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 31 Tiết : ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết cách làm thí nghiệm, phân tích thí nghiệm để thấy được vai trò của nước, thức ăn, không khí và ánh sáng đối với đời sống động vật. 2. Kỹ năng: Hiểu được những điều kiện để động vật sống và phát triển bình thường. Áp dụng kiến thức khoa học và việc chăm sóc động vật. 3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ động vật, yêu thích công việc chăm sóc vật nuôi trong nhà. Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh họa SGK. HS: Phiếu học tập nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Tổ chức HS hát bài “Bài ca Trái đất” - GV yêu cầu các nhóm HS báo cáo sự chuẩn bị - GV nhận xét, khen nhóm có sự chuẩn bị tốt - Cả lớp hát - Các nhóm trưởng báo cáo 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 13’ Hoạt động 1: - Tổ chức cho HS tiến hành mô tả, phân tích thí nghiệm trong nhóm, mỗi nhóm gồm 4 HS. - Yêu cầu: Quan sát 5 con chuột trong thí nghiệm và trả lời câu hỏi: + Mỗi con chuột được sống trong những điều kiện nào? + Mỗi con chuột này chưa được cung cấp điều kiện nào? GV đi giúp đỡ từng nhóm. - Gọi HS trình bày yêu cầu mỗi nhóm chỉ nói về 1 hình, các nhóm khác bổ sung. - Nhận xét, khen ngợi. -Các con chuột trên có những điều kiện sống nào giống nhau? -Con chuột nào thiếu điều kiện gì để sống và phát triển bình thường ? -Thí nghiệm các em vừa phân tích để chứng tỏ điều gì? -Em hãy dự đoán xem, để sống thì động vật cần phải có những điều kiện nào ? -Trong các con chuột trên, con chuột nào đã được cung cấp đủ các điều kiện đó? - Thảo luận nhúm 4. - 2 nhóm trình bày. - HSTL - HSTL - HSTL - HS lắng nghe - HS TL - HS TL - HSTL - HSTL - HSTL 15’ Hoạt động 2: Điều kiện cần để động vật sống và phát triển bình thường. - Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm, mỗi nhóm gồm 4 HS. - Yêu cầu: Quan sát tiếp các con chuột và dự đoán xem các con chuột nào sẽ chết trước ? Vì sao ? - Gọi các nhóm trình bày. - Động vật sống và phát triển bình thường cần phải có những điều kiện nào ? - GVKL - Thảo luận nhóm 4. - HS quan sát. - HS trình bày, HS khác lắng nghe. - HSTL. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi: Động vật cần gì để sống ? - Nhận xét câu trả lời của HS. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà sưu tầm tranh, ảnh về những con vật khác nhau. - HSTL - HS lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_31_bai_dong_vat_can_gi_de_song_n.docx
Giáo án liên quan