Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Bài 7: Thêu móc xich

Thêu móc xích theo đường dấu

a) Bắt đầu thêu (H.3a)

+ Thêu từ phải sang trái.

+ Lên kim từ điểm 1. Rút kim, kéo chỉ lên cho nút chỉ sát vào mặt sau của vải.

b) Thêu mũi móc xích thứ nhất(H.3b)

+ Vòng sợi chỉ qua đường dấu để tạo thành vòng chỉ.

+ Xuống kim tại điểm 1, lên kim tại điểm 2.Mũi kim ở trên vòng chỉ.

+ Rút nhẹ sợi chỉ lên được mũi thêu thứ nhất.

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Bài 7: Thêu móc xich, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 7 THÊU MÓC XÍCH I. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ: + Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc máu có kích thước 10cm* 15cm + Chỉ thêu các màu + Kim thêu hoặc kim khâu cở nhỏ + Bút chì, thước kẻ, kéo. II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN b) Mặt trái đường thêu a) Mặt phải đường thêu Hình 1: Đườg thêu móc xích 1. Vạch dấu đường thêu Cách vạch dấu giống như vạch dấu đường khâu thường. Hình 2 Vạch dấu đường thêu Các điểm trên đường dấu cách đều nhau 5mm. 2. Thêu móc xích theo đường dấu a) Bắt đầu thêu (H.3a) + Thêu từ phải sang trái. + Lên kim từ điểm 1. Rút kim, kéo chỉ lên cho nút chỉ sát vào mặt sau của vải. b) Thêu mũi móc xích thứ nhất(H.3b) + Vòng sợi chỉ qua đường dấu để tạo thành vòng chỉ. + Xuống kim tại điểm 1, lên kim tại điểm 2.Mũi kim ở trên vòng chỉ. + Rút nhẹ sợi chỉ lên được mũi thêu thứ nhất. c) Thêu mũi móc xích thứ hai(H.3c) + Vòng chỉ qua đường dấu như mũi kim thứ nhất. Xuống kim tại điểm 2 ở phía trong mũi thêu, lên kim tại điểm 3. Mũi kim ở trên vòng chỉ. + Rút nhẹ sợi chỉ lên được mũi thêu thứ hai. d) Thêu các mũi móc xích tiếp theo (H.3d) Giống như cách thêu móc xích thứ nhất, thứ hai. Hình 3. Thêu các mũi móc xích Thêu như vậy đến cuối đường dấu được đường thêu móc xích như hình 1. e) Kết thúc đường thêu (H.4) + Đưa mũi kim ra ngoài mũi thêu và xuỗng kim, rút chỉ ra mặt sau để chặn mũi thêu cuối (H.4a) + Nút chỉ ở mặt trái đường thêu giống như nút chỉ cuối đường khâu(H.4b) Hình 4. Kết thúc đường thêu

File đính kèm:

  • docxgiao_an_ky_thuat_lop_4_bai_7_theu_moc_xich.docx
Giáo án liên quan