Bài giảng Lịch sử Khối 4 - Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất năm 981

Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.

THẢO LUẬN (nhóm đôi):

1. Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua? Sự việc đó có được nhân dân ủng hộ hay không?

2. Khi lên ngôi Lê Hoàn xưng là gì? Triều đại của ông được gọi là triều gì?

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai cả là Đinh Liễn bị giết hại. Con trai thứ là Đinh Toàn lên ngôi nhưng còn quá nhỏ, không lo nổi việc nước. Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta. Lúc đó, Lê Hoàn đang là Thập đạo tướng quân, là người tài giỏi được mời lên làm vua. Lập ra triều đại Nhà Tiền Lê.

LÊ HOÀN sinh năm 941, quê ở làng Bảo Thái – Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam. Sinh ra trong một gia đình nghèo cha mẹ mất sớm ông được một viên quan sát họ Lê nuôi. Lớn lên theo giúp Đinh Liễn, lập được nhiều công trạng, Khi nhà Đinh thành lập. Được phong chức Thâp Đạo Tướng Quân.

2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất

1. Năm nào quân Tống xâm lược nước ta, chúng tiến vào theo những đường nào?

 Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta.

2. Vua Lê đã chỉ huy quân ta đánh giặc như thế nào?

Vua Lê cho cắm cọc nhọn ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận đấu ác liệt diễn ra, quân thủy bị đánh lui.

 Trên bộ, ta chặn đánh quân Tống ở Chi Lăng, buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt địch

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Khối 4 - Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất năm 981, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ LỚP 4BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Bài8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)BÀI CŨ1. Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ?3. Sau khi thống nhất đất nước Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?Xây dựng lực lượng, dẹp được loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.9/29/2021Quan sát tranh sau, cho biết bức tranh vẽ cảnh gì?Lễ lên ngôi của Lê HoànLÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược : Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.THẢO LUẬN (nhóm đôi):1. Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua? Sự việc đó có được nhân dân ủng hộ hay không?2. Khi lên ngôi Lê Hoàn xưng là gì? Triều đại của ông được gọi là triều gì?1. Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua? Sự việc đó có được nhân dân ủng hộ hay không? Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai cả là Đinh Liễn bị giết hại. Đinh Toàn lên ngôi nhưng còn quá nhỏ, không lo nổi việc nước. Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta. Trước bối cảnh nước mất nhà tan, bà Thái hậu họ Dương và triều thần đã quyết định mời Lê Hoàn lên làm vua. Ông được nhân dân ủng hộ và tung hô “Vạn tuế”.2. Khi lên ngôi Lê Hoàn xưng là gì? Triều đại của ông được gọi là triều gì? Khi lên ngôi Lê Hoàn xưng là Hoàng đế, lập ra Nhà Lê (Tiền Lê)Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai cả là Đinh Liễn bị giết hại. Con trai thứ là Đinh Toàn lên ngôi nhưng còn quá nhỏ, không lo nổi việc nước. Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta. Lúc đó, Lê Hoàn đang là Thập đạo tướng quân, là người tài giỏi được mời lên làm vua. Lập ra triều đại Nhà Tiền Lê.LÊ HOÀN sinh năm 941, quê ở làng Bảo Thái – Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam. Sinh ra trong một gia đình nghèo cha mẹ mất sớm ông được một viên quan sát họ Lê nuôi. Lớn lên theo giúp Đinh Liễn, lập được nhiều công trạng, Khi nhà Đinh thành lập. Được phong chức Thâp Đạo Tướng Quân.LÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược- Năm 979 triều đình nhà Đinh không ổn định.- Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất - Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất Đọc SGK trang 28-29 và quan sát lược đồTHẢO LUẬN NHÓM 4 LÀM VÀO PHIẾU2.Vua Lê đã chỉ huy quân ta đánh giặc như thế nào?1. Năm nào quân Tống xâm lược nước ta, chúng tiến vào nước ta theo những đường nào?3. Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tốnglần thứ nhất?1. Năm nào quân Tống xâm lược nước ta, chúng tiến vào theo những đường nào? Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta. Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 2. Vua Lê đã chỉ huy quân ta đánh giặc như thế nào? Vua Lê cho cắm cọc nhọn ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận đấu ác liệt diễn ra, quân thủy bị đánh lui. Trên bộ, ta chặn đánh quân Tống ở Chi Lăng, buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt địchẢi Chi Lăng1. Năm nào quân Tống xâm lược nước ta, chúng tiến vào theo những đường nào? Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta. Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 2. Vua Lê đã chỉ huy quân ta đánh giặc như thế nào?3. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống Vua Lê cho cắm cọc nhọn ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận đấu ác liệt diễn ra, quân thủy bị đánh lui. Trên bộ, ta chặn đánh quân Tống ở Chi Lăng, buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt địch Quân Giặc chết quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi. LÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược- Năm 979 triều đình nhà Đinh không ổn định.- Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất - Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta - Năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta- Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống - Quân giặc chết quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.3. Ý nghĩa lịch sửLịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược. Cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta??Cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi đã giữ vững nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.LÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược- Năm 979 triều đình nhà Đinh không ổn định.- Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất - Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta - Năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta- Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống - Quân giặc chết quá nửa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.3. Ý nghĩa lịch sử- Độc lập được giữ vững. Nhân dân tin vào tiền đồ của dân tộc.LÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược : 2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 3. Ý nghĩa lịch sửVì sao quân Tống sang xâm lược nước ta? Chiến thắng nào đã đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống?Bài họcLợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta.Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập dân tộc được giữ vững.Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược : 3. Ý nghĩa lịch sửBài họcLợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta.Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập dân tộc được giữ vững. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.Còng cè, dÆn dßVua lª hoµngµcnµÇÒ»bh1Mhulnn®gNnauVnµohªl¨umhot¨ca8n9lG®l¶i鹪bhHinnihª©Lh8. Lª Hoµn lªn ng«i vua ®Æt niªn hiÖu lµ g×?6. Ai lµ ng­êi ®­îc triÒu thÇn vµ Th¸i hËu hä D­¬ng mêi lªn lµm vua vµo n¨m 980?2. Th¸i ®é cña nh©n d©n nh­ thÕ nµo khi Lª Hoµn lªn ng«i vua?3,4. ChiÕn th¾ng nµo ®Ëp tan ©m m­u x©m l­îc cña nhµ Tèng?7. ë c¸nh qu©n bé, chñ t­íng nµo cña giÆc ®· bÞ chÕt t¹i trËn?5. TriÒu ®¹i cña vua Lª Hoµn ®­îc sö cñ gäi lµ triÒu ®¹i g×?1. TriÒu thÇn vµ Th¸i hËu hä D­¬ng ®· mêi Lª Hoµn lªn lµm g×?12376498Gi¶i « Ch÷52341987659. Qu©n Tèng sang x©m l­îc n­íc ta lÇn thø nhÊt, vµo n¨m nµo?LÞch söCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược : 2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 3. Ý nghĩa lịch sửVì sao quân Tống sang xâm lược nước ta? Chiến thắng nào đã đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống?Bài họcLợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta.Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập dân tộc được giữ vững.Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.Dặn dò: Học bài và đọc sách giáo khoa bài “ Nhà Lý dời đô ra Thăng Long ”

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_khoi_4_bai_8_cuoc_khang_chien_chong_quan_t.ppt
  • avile hoi den tho LE HOAN.avi
Giáo án liên quan