Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 8, Bài: Khâu đột thưa - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- HS biết cách khâu đột thưa & ứng dụng của khâu đột thưa.

2. Kỹ năng:

- Khâu ghép được nhấc mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

3. Thái độ

- Hình thành thói quen kiên trì, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

+ Tranh quy trình mũi khâu đột thưa, vải trắng: 20  30, kim, chỉ.

+ Mẫu mũi khâu đột thưa bằng len tên bìa, mũi dài 2 đến 2,5 cm.

- Học sinh: Kim, chỉ màu, giấy trắng, kéo.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 8, Bài: Khâu đột thưa - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Kỹ thuật Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 8 Tiết : KHÂU ĐỘT THƯA Mục tiêu : 1. Kiến thức: HS biết cách khâu đột thưa & ứng dụng của khâu đột thưa. 2. Kỹ năng: Khâu ghép được nhấc mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. 3. Thái độ Hình thành thói quen kiên trì, cẩn thận. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: + Tranh quy trình mũi khâu đột thưa, vải trắng: 20 ´ 30, kim, chỉ. + Mẫu mũi khâu đột thưa bằng len tên bìa, mũi dài 2 đến 2,5 cm. Học sinh: Kim, chỉ màu, giấy trắng, kéo. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Nêu lại quy trình khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường? - N/x, đánh giá - 2,3 HS TL - n/x, đánh giá 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 6’ Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu - GV đưa mẫu: y/c HS quan sát & đọc SGK quan sát H1 + N/x mũi khâu đột thưa ở mặt trái, phải đường khâu? + Khâu đột thưa khác khâu thường như thế nào? - GV chốt về mũi khâu đột thưa: + Mũi khâu sau lấn 1/3 mũi khâu trước liền kề + Khi khâu phải khâu tong mũi một. - Đọc ghi nhớ (mục I) - HS quan sát mẫu, quan sát H1 để TLCH - 1 vài HS đọc 8’ Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV treo tranh quy trình khâu đột thưa + Nêu cách vạch dấu đường khâu? - GV giao nhiệm vụ: Đọc nội dung mục 2 và quan sát H3a, 3b, 3c, 3d để nêu + Bắt đầu khâu như thế nào? + Mũi thứ nhất khâu như thế nào? + Mũi thứ hai khâu như thế nào? + Nêu cách kết thúc đường khâu? - GV chốt sau mỗi ý HSTL và thao tác mẫu - GV lưu ý HS 1 số điểm khi khâu (SGV) - Đọc mục 2 phần ghi nhớ - HS quan sát H2, 3, 4 để Nêu các bước trong QT - 3,4 Lần lượt HSTLCH - Lắng nghe - 1 HS đọc, lớp đọc thầm 15’ Hoạt động 3: Thực hành - Thực hành trên giấy - GV quan sát uốn nắn & lưu ý HS trong quá trình thực hành - HS chuẩn bị ĐDHT - HS tự thực hành 4’ 3. Tổng kết - Dặn dò: - Nêu lại quy trình khâu đột thưa? - Nhận xét đánh giá giờ học - Dặn dò:Chuẩn bị đầy đủ ĐDHT giờ sau khâu trên vải. - 1,2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_ky_thuat_lop_4_tuan_8_bai_khau_dot_thua_nam_hoc_2018.docx
Giáo án liên quan