Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 8: Ôn tập lịch sự thế giới cận đại - Trần Minh Cương

I. MỤC TIấU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức: Giúp HS hiểu được:

 Củng cố những kiến thức cơ bản đó học một cỏch cú hệ thống.

 2. Tư tưởng tình cảm:

 Củng cố lại một số thái độ cơ bản đó được tiến hành giáo dục ở các bài học.

 3. Kĩ năng:

 Rốn luyện tốt hơn các kĩ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hoá kiến thức, phân tích sự kiện, khái quỏt, rỳt ra kết luận, lập bảng thống kờ.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. Giáo viên chuẩn bị: SGKlịch sử 10,11, giáo án, tài liệu tham khảo.

 Bảng thống kờ các sự kiện cơ bản của Lịch sử thế giới cận đại.

2. Học sinh chuẩn bị: Vở ghi chép, SGK, bảng phụ

III. TIẾN TRèNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

 1. Ổn định lớp:

B1 .

B2 .

B3 .

 2. kiểm tra bài cũ:

Nêu những thành tựu văn hoá thời Cận đại?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/07/2022 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 8: Ôn tập lịch sự thế giới cận đại - Trần Minh Cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:.10/2008 Ngàydạy: B1 B2 B3. Tiết : 10 Bài: 8 ễN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I. MỤC TIấU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Giỳp HS hiểu được: Củng cố những kiến thức cơ bản đó học một cỏch cú hệ thống. 2. Tư tưởng tình cảm: Củng cố lại một số thỏi độ cơ bản đó được tiến hành giỏo dục ở cỏc bài học. 3. Kĩ năng: Rốn luyện tốt hơn cỏc kĩ năng học tập bộ mụn, chủ yếu là hệ thống hoỏ kiến thức, phõn tớch sự kiện, khỏi quỏt, rỳt ra kết luận, lập bảng thống kờ. II. Chuẩn Bị của thầy và trò: 1. Giáo viên chuẩn bị: SGKlịch sử 10,11, giáo án, tài liệu tham khảo. Bảng thống kờ cỏc sự kiện cơ bản của Lịch sử thế giới cận đại. 2. Học sinh chuẩn bị: Vở ghi chép, SGK, bảng phụ III. TIẾN TRèNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp: B1. B2. B3. 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu những thành tựu văn hoá thời Cận đại? 3. Dạy và học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRề NỘI DUNG GHI GV hướng dẫn HS những sự kiện cơ bản của thời cận đại, sau đú lập bảng thống kờ. I. Những kiến thức cơ bản: Lập bảng thống kờ về cỏc sự kiện chớnh theo thời gian. Thời gian Sự kiện - nội dung cơ bản Kết quả, ý nghĩa GV hướng dẫn HS nhận thức những điểm chủ yếu về cỏch mạng tư sản. Hoạt động 1: Nhúm: Nhúm 1: Nguyờn nhõn cỏc cuộc cỏch mạng tư sản (Phõn biệt nguyờn nhõn sõu xa chung, nguyờn nhõn trực tiếp). Đại diện nhúm 1 trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý Nhúm 2: Hỡnh thức, diễn biến cỏc cuộc cỏch mạng tư sản (Khụng giống nhau) Đại diện nhúm 2 trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý Nhúm 3: Kết quả, tớnh chất, ý nghĩa của cỏc cuộc cỏch mạng tư sản. Đại diện nhúm 3 trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý Nhúm 4: Hệ quả của cỏch mạng cụng nghiệp. Đại diện nhúm 4 trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý Hoạt động 2: Cả lớp GV phỏt vấn Hỏi: Vỡ sao chế độ tư bản chứađựng nhiều mõu thuẫn? TL: Xó hội tư bản tiến bộ, song vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thay đổi hỡnh thức búc lột. H: Những mõu thuẫn cơ bản trong xó hội tư bản chủ nghĩa là gỡ? TL: Giữa tư sản và vụ sản H: Sứ mệnh của giai cấp vụ sản là gỡ? H: Chủ nghĩa xó hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nờu một số nguyờn lớ cơ bản của chủ nghĩa Mỏc – Lờ-nin (Qua Tuyờn ngụn của Đảng Cộng sản) GV hướng dẫn HS những điểm cơ bản chung phong trào đấu tranh giải phúng dõn tộc: thỏi độ của giai cấp phong kiến thống trị; cuộc đấu tranh của nhõn dõn; nguyờn nhõn thất bại; hỡnh thức đấu tranh. Cuối GV hướng dẫn HS hoàn thành cỏc cõu hỏi bài tập cuối bài. II. Nhận thức đỳng những vấn đề chủ yếu: 1. Thắng lợi của cỏch mạng tư sản và xỏc lập chủ nghĩa tư bản: - Nguyờn nhõn cỏc cuộc cỏch mạng tư sản: + Nguyờn nhõn sõu xa: do mõu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới (TBCN) với quan hệ phong kiến. + Nguyờn nhõn trực tiếp: Vua Sỏc-lơ I chống Quốc hội, “sự kiện chố Bụ-xtơn”. - Hỡnh thức, diễn biến cỏc cuộc cỏch mạng tư sản: Chiến tranh giải phúng dõn tộc, nội chiến, chiến tranh cỏch mạng bảo vệ Tổ quốc, sự thống nhất đất nước (từ trờn xuống hoặc từ dưới lờn). - Kết quả, tớnh chất, ý nghĩa của cỏc cuộc cỏch mạng tư sản: Cỏch mạng Phỏp cuối thế kỉ XVIII, là cuộc cỏch mạng tư sản triệt để nhất, song vẫn cú hạn chế. - Hệ quả: Kinh tế; Xó hội. - Những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc: Xuất hiện cỏc tổ chức độc quyền; xõm lược 2. Những mõu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phong trào cụng nhõn và phong trào chống thực dõn xõm lược: - Những mõu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa: chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất; giữa tư sản và vụ sản - Phong trào cụng nhõn: + Vai trũ, sứ mệnh của giai cấp vụ sản. + Chủ nghĩa xó hội khoa học. - Phong trào chống thực dõn xõm lược: + Do yờu cầu phỏt triển chủ nghĩa tư bản. + Chớnh sỏch cai trị ở cỏc nước thuộc địa, phụ thuộc + Phong trào đấu tranh của cỏc nước Á, Phi, Mĩ Latinh III. Bài tập thực hành: (Làm bài trắc nghiệm nhanh) 3. Củng cố: GV nhắc lại những nội dung trong bài ụn tập 4. Hướng dẫn tự học: a. Bài vừa học: Nắm những nội dung đó củng cố b. Bài sắp học: Dặn dũ HS những nội dung trong bài ụn tập để kiểm tra 1 tiết

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_11_bai_8_on_tap_lich_su_the_gioi_can_dai.doc