Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 19, Bài: Chủ ngữ trong câu kể "Ai làm gì? "- Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS hiểu cấu tạo , ý nghĩa của chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

2. Kỹ năng:

- Biết xác định bộ phận chủ ngữ trong câu, biết đặt câu với chủ ngữ cho sẵn.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý nói và viết câu có đầy đủ CN - VN.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phiếu viết đoạn văn phần nhận xét bài tập 1

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 19, Bài: Chủ ngữ trong câu kể "Ai làm gì? "- Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 19 Tiết : CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI LÀM GÌ? Mục tiêu: Kiến thức: HS hiểu cấu tạo , ý nghĩa của chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Kỹ năng: Biết xác định bộ phận chủ ngữ trong câu, biết đặt câu với chủ ngữ cho sẵn. Thái độ: Giáo dục HS có ý nói và viết câu có đầy đủ CN - VN. Đồ dùng dạy học: GV: Phiếu viết đoạn văn phần nhận xét bài tập 1 Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV hỏi HS: + Đặt 2 câu kể theo mẫu Ai làm gì? + Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu đó? - 2,3 em lên thực hiện trên bảng lớp - Lớp nhận xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi bài b) Dạy bài mới: 8’ Nhận xét - GV gọi HS đọc nd bài tập - Gọi HS đọc 4 câu hỏi SGK - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 2, thảo luận để TCLH - GV đưa phiếu chép sẵn đoạn văn, yêu cầu HS chữa trên phiếu + Nêu những câu nào là câu kể theo mẫu Ai làm gì? + Gạch một gạch dưới chủ ngữ trong câu + Nêu ý nghĩa của từng chủ ngữ này? + Các chủ ngữ là loại từ ngữ nào tạo thành? + Trong câu kể Ai làm gì, chủ ngữ chỉ ý nghĩa gì? do từ loại gì tạo thành? - 1 em đọc - HS đọc đoạn văn & trao đổi N2 lần lượt các câu hỏi - HS nêu miệng để GV đ/dấu - Lần lượt từng HS lên gạch trên phiếu - Lớp nhận xét - 1,2 HS nêu – Nhận xét - 1 vài HS phát biểu 5’ Ghi nhớ: - Yêu cầu HS rút ra ghi nhớ - GV giảng lại về phần chủ ngữ trong ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ & ghi vở 15’ Luyện tập Bài 1: - GV gọi HS đọc bài , đoạn văn - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - GV đưa phiếu ghi sẵn BT1 & tiến hành như phần n/x - 1 em đọc – lớp đọc thầm - HS hoạt động nhóm 2 - Thảo luận để TLCH Bài 2: Đặt câu với chủ ngữ cho sẵn - YC HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu HS tự làm bài - GV gợi ý để đặt được câu có đủ chủ ngữ - vị ngữ cần trả lời được các câu hỏi: a. Các chú công nhân đang làm gì? b. Mẹ em làm gì? c. Chim sơn ca làm gfi? - GV yêu cầu HS chữa bài, nêu CN - VN trong câu - 1,2 em đọc yêu cầu bài - 1 em đọc các chủ ngữ - HS làm vào vở - 2 em làm phiếu, dán phiếu & trình bày kết quả - 1 vài em đọc câu Bài 3: Quan sát tranh & đặt câu kể - GV yêu cầu HS quan sát & nêu nội dung tranh - GV gợi ý những HS yếu + Dưới cánh đồng,ai đang làm gì + Trên đường làng, ai đang làm gì + Trên bầu trời, con gì đang làm gì? - 1 em đọc yêu cầu bài - HS quan sát - 1 vài HS nêu - HS đặt câu & TL miệng - Nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu lại bài học. + N/ xét tiết học, dặn dò - 2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_19_bai_chu_ngu_trong_cau.docx
Giáo án liên quan