Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Phép cộng - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

a) 48352 + 21026 = ?

Bài toán yêu cầu gì ?

- Hãy nêu cách

 thực hiện phép cộng ?

-Bài toán yêu cầu thực hiện phép cộng.

-Chúng ta thực hiện 2 bước:

Bước 1: Đặt tính.

Bước 2: Tính.

Đặt tính:

 Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu "+ “ và kẻ gạch ngang.

Tính:

 Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.

VD2: Tính.

Hãy tính và nêu sự khác biệt giữa 2 phép tính trên ?

a) 236273 + 463211 = ?

b) 327859 + 581728 = ?

Khi cộng phép cộng có nhớ cần lưu ý điều gì?

Khi cộng phép cộng có nhớ cần nhớ sang hàngbên cạnh

 Bài 1: Đặt tính rồi tính

4682 + 2305 = ?

5247 + 2741 = ?

) 2968 + 6524 = ?

 3917 + 5267 = ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Phép cộng - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MễN: TOÁN LỚP : 4 – TUẦN 6BÀI :Trường Tiểu học Ái Mộ APhộp cộngToỏn Chương II: BỐN PHẫP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIấN, HèNH HỌCPhộp cộngVD1: Tính.-Bài toán yêu cầu gì ?- Hãy nêu cách thực hiện phép cộng ?a) 48352 + 21026 = ? Hãy nêu kết quả và cách thực hiện phép tính.-Chúng ta thực hiện 2 bước:-Bài toán yêu cầu thực hiện phép cộng. Bước 1: Đặt tính.Bước 2: Tính. Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu "+ “ và kẻ gạch ngang. Tính: Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Cộng theo thứ tự từ phải sang trái: 48352 210268739648352 + 21026 = 69378VD2: Tính.a) 236273 + 463211 = ?b) 327859 + 581728 = ? Hãy tính và nêu sự khác biệt giữa 2 phép tính trên ? 236273463211449689 3678595417287895099 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 13 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 15 cộng 2 bằng 7,thêm 1 bằng 8 viết 8.8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.Đây là phép cộng có nhớ.Đây là phép cộng không nhớ.Khi cộng phép cộng có nhớ cần nhớ sang hàngbên cạnhKhi cộng phép cộng có nhớ cần lưu ý điều gì? Bài 1: Đặt tính rồi tính4682 + 2305 = ? 5247 + 2741 = ? b) 2968 + 6524 = ? 3917 + 5267 = ? 4682 2305 6987 5247 2741 7988 2968 6524 9492 3917 5267 9184 Bài 2: Tính4685 + 2347 = ? 57696 + 814 = ? b) 186954 + 247436= ? 793575 + 6425 = ? Bài 3 Một huyện trồng được 325 164 cây lâý gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?Bài giải: Số cây huyện đó trồng được là:325 164 + 60 830 = 385 994 ( cây ) Đáp số : 385 994 cây Bài 4 (trang 39)a) x – 363 = 975 b) 207 + x = 815CẢM ƠN QUí THẦY Cễ VÀ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_6_phep_cong_nam_hoc_2018_2019_truo.ppt