Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vị trí của vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? Các từ làm vị ngữ trong câu.

2. Kỹ năng:

- Xác định đúng vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn, đoạn thơ.

- Đặt được đúng câu kể Ai là gì ?từ những vị ngữ đã cho.

 3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 24 Tiết : VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được vị trí của vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? Các từ làm vị ngữ trong câu. 2. Kỹ năng: Xác định đúng vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn, đoạn thơ. Đặt được đúng câu kể Ai là gì ?từ những vị ngữ đã cho. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn học. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Đặt 2 câu kể Ai là gì ? Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - Đọc đoạn văn giới thiệu về gia đình - Gọi HS đặt câu và tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - 1 HS đọc đoạn văn - 2 HS đặt câu và tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b. Dạy bài mới: 10’ Tìm hiểu ví dụ: Đọc các câu (SGK - 61 ) - Em là cháu bác Tự CN VN - Danh từ hay cụm danh từ - Tìm câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn... ... - Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ? Hỏi: Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Vị ngữ nối với chủ ngữ bằng từ gì ?. => GV nhận xét - 2 HS đọc đoạn văn ngắn - Các nhóm HS thảo luận tìm câu kể Ai là gì? - HS thảo luận trả lời - 3,4 HS trả lời 5’ Ghi nhớ: ( SGK - 63 ) - GV nhấn mạnh nội dung ghi nhớ - 2 HS đọc nội dung ghi nhớ 13’ Luyện tập: Bài tập 1: (62): Bài tập 2 ( 62): - GV giao bài tập - Tìm câu kể Ai là gì ? trong những câu thơ xác định vị ngữ trong những câu vừa tìm được Người là Cha, là Bác, là Anh CN VN - Ghép từ ngữ thích hợp để tạo thành câu Ví dụ: Sư tử là chúa sơn lâm. = > GV nhận xét - HS đưa ví dụ - HS thảo luận nhóm đôi làm bài => 2 HS chữa bài - Lớp thảo luận làm bài nhóm 2 -> chữa 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhấn mạnh nội dung giờ học - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò học sinh - 2 HS đọc lại nội dung ghi nhớ - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_24_bai_vi_ngu_trong_cau_k.docx