Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 21, Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Phan Quang Hiệp

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này.

2. Kĩ năng: - Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật.

3. Thái độ: - Đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.

2. HS: - Chuẩn bị bài ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép mới.

3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 21, Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Phan Quang Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 21 Ngày soạn: 21-01-2013 Tiết : 21 Ngày dạy : 23-01-2013 Bài 8 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1 ) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này. 2. Kĩ năng: - Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật. 3. Thái độ: - Đảm bảo an toàn. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp. 2. HS: - Chuẩn bị bài ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép mới. 3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 4. Tiến trình: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý: - Tiến hành phân tích sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn của GV. - Cho Hs tìm hiểu sơ đồ nguyên lý? + Mạch gồm bao nhiêu phần từ? + Chức năng của từng phần tử? + Mối liên hệ điện giữa các phần tử? + Các phần tử được lắp đặt ở vị trí nào? Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý: - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn. - Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn. - Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học? - Kiểm tra HS tiến hành? - Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét? Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu: - Lập bảng dự trù vật liệu Tên thiết bị, dụng cụ: Kềm: 1 cái – còn tốt Tuavít: 1 cái– còn tốt Công tắc hai cực: 2 cái– còn tốt Cầu chì: 1 cái– còn tốt Bóng : 2 cái– còn tốt Dây dẫn: 2m – không bị hở Vít: 10 cái– còn tốt Băng dính : 1cuộn– còn tốt Giấy ráp : 1tờ– còn tốt Bảng điện: 15x20x1.5cm Đuôi đèn: 2 cái -Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu? Hoạt động 4: Tổng kết và hướng dẫn về nhà: - Đánh giá bài thực hành . - Chuẩn bị cho nội dung tiếp theo - Học bài cũ . 5. Ghi bảng: 1.Sơ đồ nguyên lý: 2.Sơ đồ lắp ráp: 3.Bảng dự trù vật liệu: STT Tên thiết bị, dụng cụ Số lượng (cái) Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kềm Tuavít Công tắc hai cực Cầu chì Bóng đèn Dây dẫn Vít Đuôi đèn Băng dính Giấy ráp 1 1 1 1 1 2m 10 2 cái 1cuộn 1tờ Còn tốt nt nt nt nt không hở vỏ cách điện còn tốt nt nt nt 4 . Thực hành: - 2.Kĩ năng. - 3.Thái độ. -Làm việc theo đúng qui trình II.Chuẩn Bị. 1.Giáo viên. - 2.Học sinh. - III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học. HĐ của GV HĐ của HS Kiến Thức HĐ1.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý -HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý +Mạch gồm bao nhiêu phần từ? +Chức năng của từng phần tử? +Mối liên hệ điện giữa các phần tử? +Các phần tử được lắp đặt ở vị trí nào? HĐ2.Xây dựng sơ đồ lắp ráp -Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học -Kiểm tra HS tiến hành -Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét HĐ3.Lập bảng dự trù vật liệu -Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu -Tiến hành phân tích sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn của GV -Vẽ sơ đồ lắp ráp của mạch điện theo phân tích -Lập bảng dự trù vật liệu 1.Sơ đồ nguyên lý 2.Sơ đồ lắp ráp 3.Bảng dự trù vật liệu STT Tên dụng cụ Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cầu chì Công tắc hai cực Đuôi đèn Bóng đèn Dây dẫn Bảng điện 15x20x1.5cm kềm Tuavít Băng dính Vít 2 2 2 2 3m 1 2 1 1cuộn 10 Còn tốt nt nt 220V-60W Không hở vỏ cách điện Còn tốt nt nt HĐ4.Thực hành -Theo qui trình Vạch dấu khoan lỗ lắp thiết bị điện vào bảng điện nối dây cho đèn KT Công đoạn Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật 1.Vạch dấu -Vạch dấu vị trí các thiết bị điện -Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn -Thước -Mũi vạch -Bút -Hợp lý -Chính xác 2.Khoan lỗ -Lỗ bắt vít (ø2) -Lỗi luồng dây (ø5) -Khoan -Mũi khoan -Chính xác -Lỗ thẳng 3.Lắp thiết bị vào bảng điện -Xác định vị trí của thiết bị -Nối dây cho thiết bị điện -Cố định các thiết bị lên bảng điện -Kềm -Tuavít Vít -Đúng vị trí -Chính xác -Chắc chắn 4.Đi dây cho đèn -Lắp dây từ bảng điện vào đèn -Nối dây cho đuôi đèn -Tuavít -Băng dính -Theo sơ đồ -Đúng kĩ thuật 5.Kiểm tra -Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ -Nối nguồn -Vận hành thử -Kềm -Bút thử điện -Đúng theo sơ đồ -Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra HĐ5.Tổng kết -Nắm vững qui trình thực hành -Chuẩn bị thiết bị theo bảng dự trù vật liệu Rút kinh nghiệm........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_9_tiet_21_bai_8_thuc_hanh_lap_mach.doc