Giáo án môn Sinh học Lớp 7 - Bài 21: Quan sát một số thân mềm

I. MỤC TIÊU: HS phải:

1. Kiến thức:

- Thực hành quan sát trên các mẫu đã chọn, chuẩn bị sẵn các đại diện của ngành thân mềm về cấu tạo ngoài cũng như cấu tạo trong

- Cụ thể quan sát được:

+Cấu tạo của vỏ ốc, mai mực

+Cấu tạo ngoài của trai sông, mực

+Cấu tạo trong của trai sông

2. Kĩ năng:Cũng cố kĩ năng quan sát bằng lúp trên mẫu thật và cách thu hoạch trên giấy ở bảng tường trình

3. Thái độ: Rèn ý thực tự giác, tích cực

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của GV:

-Tranh vẽ: Vỏ ốc, mai mực, cơ thể trai và cơ thể mực (cấu tạo trong)

-Vỏ ốc cưa đôi để HS quan sát cấu tạo xoắn ốc và lớp xà cừ

-Kính lúp, bộ đồ mổ, chậu

2. Chuẩn bị của HS: (Vỏ ốc, 1con ốc sên, 1 con trai, mai mực)/nhóm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ktbc:

2. Bài mới: Các bài học về thân mềm đã đề cập đến nhiều đại diện khác nhau của thân mềm. Để minh hoạ và bổ trợ cho các đại diện ấychúng ta cùng tìm hiểu thực qua bài thực hành Vào bài

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học Lớp 7 - Bài 21: Quan sát một số thân mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần Tiết 20: QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM MỤC TIÊU: HS phải: Kiến thức: Thực hành quan sát trên các mẫu đã chọn, chuẩn bị sẵn các đại diện của ngành thân mềm về cấu tạo ngoài cũng như cấu tạo trong Cụ thể quan sát được: +Cấu tạo của vỏ ốc, mai mực +Cấu tạo ngoài của trai sông, mực +Cấu tạo trong của trai sông Kĩ năng:Cũng cố kĩ năng quan sát bằng lúp trên mẫu thật và cách thu hoạch trên giấy ở bảng tường trình Thái độ: Rèn ý thực tự giác, tích cực PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Chuẩn bị của GV: -Tranh vẽ: Vỏ ốc, mai mực, cơ thể trai và cơ thể mực (cấu tạo trong) -Vỏ ốc cưa đôi để HS quan sát cấu tạo xoắn ốc và lớp xà cừ -Kính lúp, bộ đồ mổ, chậu Chuẩn bị của HS: (Vỏ ốc, 1con ốc sên, 1 con trai, mai mực)/nhóm HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ktbc: Bài mới: Các bài học về thân mềm đã đề cập đến nhiều đại diện khác nhau của thân mềm. Để minh hoạ và bổ trợ cho các đại diện ấyàchúng ta cùng tìm hiểu thực qua bài thực hành àVào bài Hoạt động 1: Quan sát cấu tạo vỏ thân mềm Hoạt động của GV Hoạt động của HS -GV yêu cầu HS quan sát vỏ trai, ốc, mai mực (đại diện của 3 lối sống khác nhau) à Và chú thích vào hình 20.2; H20.3 -GV giúp đở nhóm hoạt động -HS quan sát theo nhóm và chú thích vào hình vẽ Hoạt động 2: Quan sát cấu tạo ngoài Hoạt động của GV Hoạt động của HS -GV yêu cầu HS quan sát trai sông, ốc sên, mực à Chú thích vào hình 20.4; 20.1; 20.5 tr68, tr69 sgk -HS cần phân biệt: Trai: Aùo trai, khoang áo, mang, chân, thân, cơ khép Oác sên: Tua, mắt, lổ miệng, chân, thân, lổ thở Mực: Quan sát tranhàphân biệt các bộ phận -GV giúp đở nhóm -HS thực hiện theo nhóm àđiền chú thích Hoạt động 3: Cấu tạo trong của mực Hoạt động của GV Hoạt động của HS -GV cho HS quan sát tranh cấu tạo trong hoặc mẫu mổ sẳn (nếu có) -GV kiểm tra hoạt động của nhóm -HS đối chiếu với tranh vẽ àPhân biệt các cơ quan à chú thích vào hình vẽ Hoạt động 4: Yêu cầu HS hoàn thành thu hoạch Hoàn thành chú thích các hình 20 (1à6) Hoàn thành bảng thu hoạch (theo mẫu tr70 SGK) TỔNG KẾT – ĐÁNH GIÁ Nhận xét tinh thần, thái độ của các nhó trong giờ thực hành Thu bảng tường trình (bài thu hoạch) GV thông báo kết quả đúng à Các nhóm đánh giá chéo Thu dọ vệ sinh nơi thực hành HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Tìm hiểu vai trò của ngành thân mềm Kẻ bảng 2, 2 tr72 SGK vào vở

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_sinh_hoc_lop_7_bai_21_quan_sat_mot_so_than_mem.doc