Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

(I)Mục tiêu .

1. Kiến thức .

. HS : Nêu được sự tiên hoá các hình thức sinh sản ở độnh vật từ đơn giản đến phức tạp ( Sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính )

. Thấy dược sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tĩnh

2. Kĩ năng .

. Rèn kĩ năng quan sát hoạt động nhóm .

. Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức

3. Thái độ

(II). Phương tiện .

1. Chuẩn bị của giáo viên : Phiếu học tập , Phiếu trắc nghiệm .

2. Chuẩn bị của học sinh : Nghiên cứu tài liệu.

(III) . Phương pháp .

1. Quan sát

2. Nêu và giải quyết vấn đề .

3. Hợp tác nhóm nhỏ .

(IV) . Hoạt dộng dạy và học

ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ (4')

(?). Nêu sự tiến hoá về tổ chức cơ thể của động vật .

3. Nội dung bài mới .

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 55: Tiến hóa về sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 55 Tiến hoá về sinh sản (Tiét58) ----------------o0o------------------ (I)Mục tiêu . 1. Kiến thức . . HS : Nêu được sự tiên hoá các hình thức sinh sản ở độnh vật từ đơn giản đến phức tạp ( Sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính ) . Thấy dược sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tĩnh 2. Kĩ năng . . Rèn kĩ năng quan sát hoạt động nhóm . . Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức 3. Thái độ (II). Phương tiện . 1. Chuẩn bị của giáo viên : Phiếu học tập , Phiếu trắc nghiệm . 2. Chuẩn bị của học sinh : Nghiên cứu tài liệu. (III) . Phương pháp . 1. Quan sát 2. Nêu và giải quyết vấn đề . 3. Hợp tác nhóm nhỏ . (IV) . Hoạt dộng dạy và học ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ (4') (?). Nêu sự tiến hoá về tổ chức cơ thể của động vật . 3. Nội dung bài mới . Hoạt động 1 Tìm hiểu hình thức sinh sản vô tính (10') Hoạt động giáo viên và học sinh TG Nội dung GV : Yêu cầu học sinh nnghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi . (?). Thế nào là sinh sản vô tính (?). Có những hình thức sinh sản vô tính nào . HS : Trả lời - không có sự kết hợp đực cái - Phân đôi , mọc chồi GV : Gợi ý để học sinh nhớ lại các hình thức sinh sảnh của trùng roi , thuỷ tức , và phân tích các hình thức sinh sản ở chúng HS : Trả lời HS : Rút ra kết luận . 1. Tìm hiểu ?????????????? - Sinh sản vô tính không có sự kết hợp T/ b sinh dục đực và T/b sinh dục cái . Hình thức sinh sản +Phân dôi cơ thể + Sinh sản dinh dưỡng mọc trồi và tái sinh . Hoạt dộng 2 Tìm hiểu hình thức sinh sản hữu tính GV : Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và trả lời (?). Thế nào là sinh sản hữu tính . (?). So sánh sinh sản vô tính và hữu tính . Số lượng cá thể tham gia . Thừa kế đặc điểm của 1 cá thể hay 2 cá thể . HS : Tiến hành thảo luận nhóm trình bầy câu trả lời . HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung . (?). Hãy chobiết hình thức sinh sản nào của việt nam , HS : Hữu tính vì nó kết hợp đặc điểm của bố và mẹ . (?). Em hãy kể tên 1 số động vật sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính mà em biết . HS : . Vô tính (Trùng giầy..) . Hữu tính ( Gà , châu chấu ) GV : Một số động vật trên cơ thể gồm cơ quan sinh sản đực và cơ quan sinh sản cái gọi là lưỡng tính . (?). Gun đát và giun đũa cơ thể nào là lưỡng tính (II). Sinh sản hữu tính Sinh sản lưỡng tính là hình thức sínhản có sự kết hợp giữa T/b sinh sản đực và T/b sinh sản cái tạo thành hợp tử - Sinh sản hưũ tính có thể có trên cá thể lưỡng tính và đơn tính Hoạt dộng 3 Sự tiến hoá các hình thức sinh sản (15') GV : Trong quá trình phát triển của sinh vật tổ chức ngày càng phức tạp . (?). Hình thức sinh sản hữu tính hoàn thiện dần qua các lớp động vật được thể hiện như thế nào ., HS : Trả lời - Loài đẻ trứng loài đẻ con - Thụ tih ngoài , trong - Chăm sóc con . GV : Đó là những đặc điểm thể hiện sự tiến hoá về sinh sản của động vật . GV : Yêu cầu tiến hành thảo luận nhóm hoàn thành bảng sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật . HS : Tiến hành thảo luận nhóm thống nhất ý kiến trình bầy câu trả lời . HS : Lên bảng điền vào bảng phụ . GV : Treo bảng chuẩn kiến thức HS : Tiến hành nhận xét so sánh kết quả . GV : Quay bảng kiến thức . (?) . Thụ tinh trong , ưu việt hơn thụ tinh ngoài như thế nào . (?). Sự đẻ con so với sự đẻ trứng như thế nào . (?). Tại sao hình thức thái sinh thức hiện trò chơi học tập là tiến bộ nhất trong giới động vật . HS : Tiến hành thảo luận nhóm trình bầy câu trả lời . HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Nhận xét . - thụ tinh trong số lượng trứng được thụ tinh nhiều hơn . - Phôi phát triển trong cỏ thẻ mẹ an toàn . - Phát triển trực tiếp tỉ lệ con non sống cao . -Con non được nuôi dưỡng tốt việc học tập kinh nghiệm từ trò chơi →tập tính thú da dạng → thích nghi cao với đời sống . Kết luận : Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản . Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong . Đẻ nhiều trứng đến đẻ ít trứng đến dẻ con . Phôi ↑ có biến thái → phát triển trực tiếp không có nhău thai → Phát triển trực tiếp có nhău thai . - Con non không được nuôi dưỡng → Được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ học tập thích nghi với đời sống 4. Củng cố (4') (?). giải thích sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính cho động vật . 5. Dặn dò . Học bài . Học kết luận Nghiên cứu bài mới .

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_55_tien_hoa_ve_sinh_san.doc