Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

 I/ Mục tiêu:

1/ kiến thức:

 - Biết nhận dạng một số thân mềm thường gặp

 - hiểu được vai trò của thân mềm đối với thiên nhiên và đời sống con người

 - vận dụng thân mềm vào chăn nuôi

2/ kỹ năng:

 Quan sát,nhân dạng

3/ thái độ:

 Yêu thích bộ môn, bảo vệ thiên nhiên

II/ Phương pháp:

 Trực quan ,đàm thoại gọi mở

III/Phương tiện:

 Tranh cấu tạo của một số thân mềm

 Mẫu vật (nếu có)

IV/ Kiểm tra bài cũ: không

V/ Phát triển bài:

 A –Mở bài: giáo viên giới thiệu bài

 B – Tiến hành:

 Hoạt động 1

a/ mục tiêu :xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm.

b/tiến hành

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 tiết 22 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 21 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA THÂN MỀM I/ Mục tiêu: 1/ kiến thức: - Biết nhận dạng một số thân mềm thường gặp - hiểu được vai trò của thân mềm đối với thiên nhiên và đời sống con người - vận dụng thân mềm vào chăn nuôi 2/ kỹ năng: Quan sát,nhân dạng 3/ thái độ: Yêu thích bộ môn, bảo vệ thiên nhiên II/ Phương pháp: Trực quan ,đàm thoại gọi mở III/Phương tiện: Tranh cấu tạo của một số thân mềm Mẫu vật (nếu có) IV/ Kiểm tra bài cũ: không V/ Phát triển bài: A –Mở bài: giáo viên giới thiệu bài B – Tiến hành: á Hoạt động 1 a/ mục tiêu :xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm. b/tiến hành Gv yêu cầu hs quan sát hình 21, thảo luận nhóm điền vào bảng các đặc điểm của thân mềm? Từ đó rút ra đặc điểm chung của thân mềm? Gọi đại diện nhóm 1,2 trả lời ,nhóm 3,4 bổ sung Gv nhận xét ,bổ sung(tua dài ,ngắn ở mực chính là sự phân hoá và phát triển của chân mực thích nghi với đời sống di chuyển tích cực ) c/ tiểu kết: thân mềm đa số sống ở nước các đại diện thường gặp như sò ,ốc sên nhưng đều thân mềm ,không phân đốt ,có vỏ đá vôi Thảo luận điền bảng, trả lời câu hỏi Các nhóm trả lời bổ sung I/ đặc điểm chung của thân mềm . -thân mềm ,không phân đốt -có vỏ đá vôi -có khoang áo -hê tiêu hoá và cơ quan di chuyển thường đơn giản -riên mực,bạch tuột thích nghi với lối sống săn mồi,di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm âhoạt động 2: a/tìm hiểu vai trò của thân mềm b/ tiến hành: Gv thông báo :thân mềm nước ta phong phú,tuy nhiên khai thác chưa nhiều,việc gây nuôi còn hạn chế -yêu cầu hs thảo luận nhóm điền vò bảng 2 -gọi đại diện nhóm điền bảng,bổ sung -gv nhận xét kết luận c/ tiểu kết: -hs thảo luận nhóm điền vào bảng -đại diện nhóm điền bảng bổ sung II/ Vai trò của thân mềm. -trừ một số ít thân mềm có hại (ốc sên,ốc bươu vàng)còn đa số thân mềm đều có lợi -làm thực phẩm -làm đồ trang trí, trang sức -xuất khẩu VI/ Củng cố ,đánh giá: Các đặc điểm chung của thân mềm VII/ Dặn dò: Học bài,xem trước bải mới Chuẩn bị mẩu vật cho tiết sau

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_21_dac_diem_chung_va_vai_tro_cua.doc