Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - Đinh Thị Thu Huyền

< I>. Mục tiêu

 1 . Kiến thức .

 _Học sinh thấy được ít nhất hai đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là trùng roi và trùng đế giầy

 _Phân biệt hình dạng di chuyển của hai đại diện này

 2 . Kỹ năng

 _Rèn kỹ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi

 3 . Thái độ

 _ Yêu môn học

(II). Phương tiện

 1 . Chuẩn bị của giáo viên : tranh trùng roi, trùng đế dầy,kính hiẻn vi

 2 . Chuẩn bị của học sinh : Lấy váng cống rãnh làm thí nghiệm

(III) .Phương pháp :

 1 . Quan sát

 2 . Nêu & giải quyết vấn đề

 3 . Hợp tác nhóm nhỏ

( IV). Hoạt động dậy và học

 1 . Ổn định lớp (1)

 2 . Kiểm tra bài (4)

 (?) Đặc điểm chung của động vật

 (?) Ý nghĩa của Đ.V đối với đ/s con người

 3 . Nội dung bài mới

 Vào đề :- Đ/V nguyên sinh là một trong những đ/v cấu tạo chỉ gồm một tế bào ,xuất hiện sớm nhất trên hành tinh (.)

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - Đinh Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 3 Chương 1 : Ngành động vật nguyên sinh Thực hành : Quan sát một số động vật nguyên sinh . Mục tiêu 1 . Kiến thức . _Học sinh thấy được ít nhất hai đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là trùng roi và trùng đế giầy _Phân biệt hình dạng di chuyển của hai đại diện này 2 . Kỹ năng _Rèn kỹ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi 3 . Thái độ _ Yêu môn học (II). Phương tiện 1 . Chuẩn bị của giáo viên : tranh trùng roi, trùng đế dầy,kính hiẻn vi 2 . Chuẩn bị của học sinh : Lấy váng cống rãnh làm thí nghiệm (III) .Phương pháp : 1 . Quan sát 2 . Nêu & giải quyết vấn đề 3 . Hợp tác nhóm nhỏ ( IV). Hoạt động dậy và học 1 . ổn định lớp (1’) 2 . Kiểm tra bài (4’) (?) Đặc điểm chung của động vật (?) ý nghĩa của Đ.V đối với đ/s con người 3 . Nội dung bài mới Vào đề :- Đ/V nguyên sinh là một trong những đ/v cấu tạo chỉ gồm một tế bào ,xuất hiện sớm nhất trên hành tinh (....) Hoạt đông 1 . Quan sát trùng giầy (17’) Hoạt động giáo viên học sinh TG Nội dung GV : Hướng dẫn học sinh quan sát GV : Hướng dẫn học sinh các cách thao tác _ Dùng ống hút lấy 1 giọt nhỏ ở nước ngâm rơm( chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính --> rải vài sợi bông để cản tốc độ rồi soi dưới kính hiển vi +Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ +Quan sát H3.1 SGK đối chiếu để nhận biết trùng giầy HS : Nghe GV hưỡng dẫn và ghi nhớ HS : Các nhóm tiến hành làm theo hướng dẫn quan sát trùng giầy dưới kính hiển vi & đối chiếu hình 3.1 SGK. GV : Hướng dẫn học sinh cố định mẫu dùng la men đặt lên dùng giấy thấm nước bbớt ở ngoài GV : Y/C học sinh lấy ,một mẫu khác để quan sát sự di chuyển của trùng giầy HS : Tiến hành quan sát GV : Gợi ý : trùng roi di chuyển kiểu thẳng tiến hay xoay tiến 5’ 5’ 3’ (I) Quan sát trùng dầy Gv :Treo bảng phụ chuẩn bị bài tập tang 15 SGK HS: Nhận xét bổ xung gv Gv :Nhận xét chỉnh sửa Gv : Trùng giầy di chuyển được là nhờ vào các lông bơi Gv : Y/C h/s quan sát cấu tạo trùng roi 4' a. Hình dạng + Không đối xứng + Có hình chiếc giầy b. Di chuyển _ Vừa tiến vừa xoay Hoạt động 2 Quan sát trùng roi ( 18) GV ; Y/C h/s quan sát hình 3.2 & H3.3 SGk GV : Đã làm sẵn một mẫu quan sát trùng roi ,cholần lượt các nhóm lên quan sát ở các mức độ phóng đại khác nhau.( Phóng đại nhỏ & phóng đại lớn ) Hs : Tiến hành quan sát HS : Thảo luận nhóm & đối chiếu hình vẽ SGK (?) Nêu cấu tạo tùng roi HS : TRình bầy GV : Do trùng roi có các hạt diệp lục --.>hình thức đ của tùng roi như thế nào HS : Tự tổng hợp các chất hữu cơ --.> đg ,tự dưỡng GV : Nhận xét ,gv y/c h/s hoàn thành bài tập SGK trg 16 HS : Tiến hành thảo luận nhóm trả lời HS : Khác nhận xét bổ xung GV : Nhận xét GV (?) Nếu đưa bình nuôi cấy trùng roivào chỗ tối thì trùng roi có sống được không HS : Trả lời . - Trùng roi vẫn sống được theo cách dinh dưỡng là dị dưỡng như đ.v tuỳ vào đIều kiện sống Gv : Nhận xét 1' 5' 4' 4' (I) Quan sát trùng roi a Di chuyển : Nhờ vào roi - Vừa tiến vừa xoay b Hình dạng : Hình lá dài () -Cơ thẻ có mầu xanh là do có các hạt diệp lục & trong suốt của màng cơ thể. 4 . Củng cố (4') (?) Nêu đặc điểm cấu tạo ,hình dạng & cách di chuyển của + Trùng roi + Trùng giầy 5 . Dặn dò (1') - Học bài ,hoàn thành bài thu hoạch - Nghiên cứu bài 4vẽ hình trùng roi vào vở.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_3_thuc_hanh_quan_sat_mot_so_dong.doc