Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 33, Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước.

- Trình bày được tập tính của cá.

- Trình bày được cấu tạo của đại diện lớp Cá (cá chép). Nêu bật được đặc biệt có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Tranh cấu tạo trong cá chép

 2. Học sinh:

 - SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Kiểm tra bài cũ: (4/)

- Nêu cấu tạo ngoài của các chép thích nghi đời sống trong môi trường nước ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 33, Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 7D. Tiết TKB: Ngày giảng:..tháng 11 năm 2012. Sĩ số: 23 vắng: ...... TIẾT 33. BÀI 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước. - Trình bày được tập tính của cá. - Trình bày được cấu tạo của đại diện lớp Cá (cá chép). Nêu bật được đặc biệt có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh. Kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tranh cấu tạo trong cá chép 2. Học sinh: - SGK, vở ghi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: (4/) - Nêu cấu tạo ngoài của các chép thích nghi đời sống trong môi trường nước ? 2. Bài mới: * GV giới thiệu vào bài (1/) - Các em đã biết được cấu tạo ngoài của cá chép giúp chúng TN đời sống trong môi trường nước. Ngoài ra các đặc điểm cấu tạo trong của chúng cũng giúp cho cá TN đời sống trong môi trường nước. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng HOẠT ĐỘNG 1: (20/) Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của các cơ quan dinh dưỡng - HD HS quan sát tranh 33.1/sgk cùng nghiên cứu thông tin trong mục trả lời các câu hỏi trong mục hoạt động - Kể tên các cơ quan làm nhiệm vụ dinh dưỡng ? - Kể tên các cơ quan trong hệ tiêu hoá ? - HS quan sát tranh hình 33.1 sgk nghiên cứu thông tin trong mục trả lời câu hỏi trong mục thảo luận - HS trả lời câu hỏi, các Hs khác cho ý kiến NX, bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh I. Cơ quan dinh dưỡng 1. Tiêu hoá - Có sự phân hoá rõ rệt. - Bóng hơi thông thực quản, giúp các nổi lặn dễ dàng trong môi trường nước. - Nêu chức năng của chúng ? - Qua đó, có nhận xét gì ? - GV thông báo về cấu tạo của bóng hơi - Nêu chức năng của bóng hơi dựa vào hình 33.4 sgk trang 109 - GV giới thiệu và hướng dẫn HS quan sát sơ đồ cấu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn - Nêu đặc điểm cấu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn ? - Hệ tuần hoàn và hệ hô hấp có mối quan hệ như thế nào ? - Nêu vị trí và đặc điểm của thận? - Thận có chức năng gì ? - GV kết luận đặc điểm cơ quan dinh dưỡng của các chép. - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - HS chú ý lắng nghe - Hs rút ra chức năng của bóng hơi giúp các chìm nổi trong nước dễ dàng - HS chú ý lắng nghe - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - HS trả lời cấu tạo và chức năng của thận - HS ghi vở 2. Tuần hoàn và hô hấp - Hô hấp bằng mang. - Hệ tuần hoàn kín, tim có 2 ngăn (1 tâm nhĩ và 1 tâm thất), một vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 3. Bài tiết - Thận giữa còn đơn giản, lọc máu thải chất không cần thiết ra ngoài nhưng khả năng lọc chưa cao. HOẠT ĐỘNG 2: (15/) Tìm hiểu đặc điểm của hệ thần kinh và giác quan - GV giới thiệu tranh vẽ sơ đồ hệ thần kinh và bộ não - Kể tên các bộ phận của hệ thần kinh ? - Nêu nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh ? - Bộ não gồm những phần nào ? - Có nhận xét gì về cấu tạo này ? - Kể tên các giác quan và nêu chức năng ? - GV đánh giá, kết luận - HS quan sát tranh hình 33.2,3/sgk trang 109 xem đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Hs trả lời các thông tin liên quan đến cấu tạo của bộ não - HS ghi vở II. Thần kinh và giác quan - Hệ thần kinh hình ống, gồm: bộ não, tuỷ sống và các dây thần kinh. - Bộ não phân hoá, não trước chưa phát triển nhưng tiểu não tương đối phát triển. Hành khứu giác và thuỳ thị giác (não giữa) cũng rất phát triển. - Các giác quan quan trọng là mắt, mũi, cơ quan đường bên. 3. Kiểm tra đánh giá: (4/) - Nêu đặc điểm thích nghi với đời sống của cá chép thể hiện ở cấu tạo trong ? 4. Hướng dẫn về nhà: (1/) - Tìm hiểu đặc điểm phân biệt cá sụn và cá xương. - Tìm hiểu đặc điểm chung và vai trò của lớp cá.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_33_bai_33_cau_tao_trong_cua_ca_c.doc