Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 35: Ếch đồng - Đinh Thị Thu Huyền

(I). Mục tiêu

1. Kiến thức

Nắm vững các đặc điểm của ếch đồng

- Mô tả đặc điểm cấu tạo nhoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn

 2. Kĩ năng

 . Rèn kĩ năng quan sátmaux vật sống

 . Rèn kĩ năng đặc điểm của ếch đồng

 . Rèn kĩ năng hoạt động nhóm

 3. Thái độ

 . Yêu môn học , Bảo vệ động vật

(II). Phương tiện

 1. Chuẩn bị cuả giáo viên : Tranh , bảng phụ , mô hình, mẫu vật , phiếu trắc nghiệm

 2. Chuẩn bị của học sinh : Nghiên cứu tài liệu , Chuẩn bị mẫu vật

(III). Phương pháp

 1. Quan sát Oistic

 2. Nêu và giảI quyết vấn đề

 3. Hợp tác nhóm nhỏ

(IV). Hoạt động dạy và học

 1. Ổn định lớp (1')

 2. Kiểm tra bài cũ (4')

 GV : Kiểm tra mẫu vật của học sinh

 3. Nội dung bài mới

 Vào đề ( .)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 35: Ếch đồng - Đinh Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 35 lớp lưỡng cư ếch đồng (Tiết 37) ------------- o0o---------------- (I). Mục tiêu 1. Kiến thức Nắm vững các đặc điểm của ếch đồng - Mô tả đặc điểm cấu tạo nhoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn 2. Kĩ năng . Rèn kĩ năng quan sátmaux vật sống . Rèn kĩ năng đặc điểm của ếch đồng . Rèn kĩ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ . Yêu môn học , Bảo vệ động vật (II). Phương tiện 1. Chuẩn bị cuả giáo viên : Tranh , bảng phụ , mô hình, mẫu vật , phiếu trắc nghiệm 2. Chuẩn bị của học sinh : Nghiên cứu tài liệu , Chuẩn bị mẫu vật (III). Phương pháp 1. Quan sát Oistic 2. Nêu và giảI quyết vấn đề 3. Hợp tác nhóm nhỏ (IV). Hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ (4') GV : Kiểm tra mẫu vật của học sinh 3. Nội dung bài mới Vào đề (..) Hoạt động 1 Đời sống (10') Hoạt động giáo viên và học sinh TG Nội dung GV : Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin sách giáo khoa trả lời câu hỏi (?). ếch đồng sớng ở đâu . (?). Thông tin trên cho biết đời sống của éch đồng như thế nào . HS : Đọc thông tin , thảo luận nhóm cử đại diện trình bày ý kiến chung nhất HS : Trả lời GV : Thông tin : Thường gặp ếch đồng vào (I). Đời sống mùa xuân , trời ám (?). Vì sao ếch dồng thích ăn vào ban đêm (?). Thức ăn của ếch thường là sâu bọ, gin ốch nói lên điều gì HS Thảo luận nhóm , cử đại diện trình bầy HS : Nhận xét bổ xung GV : Nhận xét chỉnh sửa GV : Yêu cầu học sinh rút ra kết luận - Kết luận . Đời sống : Vừa ở nước vừa ở cạn (Ưa nơI ẩm ướt) Kiếm ăn vào ban đêm . Có hiện tượng trú đông . Là động vật biến nhiệt Họat động 2. cấu tạo ngoài và sự di chuyển (18') GV : Yêu câuf học sinh đọc thông tin sách giáo khoa , quan sát hình vẽ Hình 35.1 , Hình 35.2 , hình 25.3 quan sát ếch trong bể kính Quan sát cách di chuiển và mô tả các động tác di chuyển ở dưới nước và trên cạn HS : Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi HS : Nhạn xét bổ xung GV : Chốt lại GV : Yêu cầu học sinh quan sát Hình 35(1,2,3) thảo luận nhóm hoàn chỉnh bảng ( (tr 114) Dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn và đời sống ở dưói nước HS : Tiến hành thảo luận nhóm trình bầy ra bảng phụ GV : Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh lên bảng đánh dấu vào các đặc điểm rhích nghi với môi trường sống HS : Trình bầy (II). Cấu tạo ngoài và di chuyển . Trên cạn : Khi ngồi chi sau gấp hình chữ z , lúc nhẩy chi sau bật thẳng----> nhảy cóc . . Dưới nước : Chi sau đẩi nước chi trức bẻ láI Kết luận : ếch có hai cách di chuyển - Nhảy cóc( trên cạn ) - Bơi (dưới nước ) Đặc điểm hình dạng cấu tạo ngoài ở cạn ở nước 1. Đầu dẹp , nhọn khớp với thân thành một khối thân nhọn về phía trước . 2. Mắt và mũi nằm ở vị trí cao trên đầu ( Mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để ngưởi vừa để thở ) 3. Da trần phủ chất nhầy và ẩm để thấm khí 4. Mắt có mí giữ nước mắt do tuýến lệ tiết ra tai có màng nhĩ 5. Chi có năm phần có ngón chia đốt , linh hoạt 6. Các chi sau cvó màng căng giữa các ngón (Giống chân vịt ) X X X X X X GV : Yêu cầu học sinh giảI thích các đặc điểm thích nghi với môI trường HS : Trả lời 1. Giảm sức cản của nước khi bơI 2. Khi bơI vừa thở vừa quan sát 3. Giúp hô hấp trong nước 4. Bảo vệ mắt , giữa mắt khỏi bị khô , nhận biết âm thanh tren cạn 5. Thuận lợi cho việc di chuyển 6. Tạo thành chân bơI để đẩy nước HS : Nhận xét bổ xung GV : Chốt lại Kết luận : ếch đồng có đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước Hoạt động 3 Sinh sản và phát triển (7') GV : ỷêu cầu học sinh nghiên cứu thông tín sách giá khoa kết hợp quan sát sơ đồ Hình 35.4 Sự phát triển có biến tháI ở ếch (?). ếch thường đẻ trứng vào mùa nào trong năm (?). Quá trình thụ tinh diễn da như thế nào (?). Trình bầy theo sơ đồ sự sinh sản và phát triển của ếch HS : Nghiên cứu thông tin thảo luận nhóm cử da9ị diện trình bầy . Mùa xuân . Có tập tính ếch đực ôm lưng ếch cáI () (?)Vì sao cùng là thụ tinh ngoài nhưng số lượng (III) Sinh sản và phát triển trứng ếch lậi ít hơn trứng cá. HS : Vì ếch cáI đẻ trứng đến đâu thì ếch cáI đẻ trứng đến đó. GV:(?)So sánh sự sinh sản và phát triển của êch so với cá. HS : Cá số lượng trứng đẻ nhiều:15-20 vạn trứng ếch :ếch đực ôm lưng ếch cáI đẻ trứng ở bờ nước GV : Nhận xét HS : Ghi bài GV : Trong quá trình ↑nòng nọc có nhiều đặc điểm giống cá (Chứng tỏ ếch có nghuần gốc từ cá ) GV : Yêu cầu học sinh nêu kết luận Kết luận : sinh sản vào cuối mùa xuân - Tập tính : ếch Đực ôm lưng ếch cáI đẻ ở các bờ nước - Thụ tinh ngoài đẻ trứng Phát triển -Trứng → nòng nọc → ếch ( Phát triển có biến thái) 4. Củng cố (4') A. ếch đồng hô hấp bằng . 1 Da  . 2 Phổi P  . 3 Mang . 4 Cả a và b đều đúng B. Điều nào sau đâI không đúng với ếch a. Động vật biến nhiệt b. Đẻ trứng thụ tinh c. Thuộc lớp lưỡng cư d. Chi sau có màng bơi 5. Dặn dò (1') - Học bài - Học kết lụân - Mỗi nhóm chuẩn bị một con ếch to

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_35_ech_dong_dinh_thi_thu_huyen.doc