Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét - Nguyễn Phi Sang

I > MỤC TIÊU

1 > Kiến thức :

- Hoc sinh nắm được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù họp với lối sống kí sinh.

- HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra và cách phòng chống bệnh

2 > Kĩ nặ ng :

- Rèn kĩ năng quan sát thu thập kiến thức qua kênh hình.

- Kĩ nàng phân tích, tổng hợp.|

3 > Thái đô - Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ mòi trường và cơ thể.

II > CHUẨN BỊ

GV; - Tranh phóng to H 6.1; 6.2; 6.4 SGK.

HS :Xem bài trước, kẻ phiếu học tập bảng 1 ưang 24 “Tìm hiểu về bệnh sốt rét” vào vở.

III > PHƯƠNG PHẤP

- Đàm thoai^, trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > On định lớp :

Lởp7A;TS: VCP:

2 > Kiểm tra bài cũ :

- Đặc điểm di chuyển, lấy thức ăn, tiêu ho á và thải bã cùa trùng biến hình và trùng giày? - Trùng biến hình

- Trùng giày 5đ

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_6_trung_kiet_li_va_trung_sot_ret.doc