Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức : - Chỉ ra được một số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống

 - Nêu được đặc điểm chung của nganh giun đốt và vai trò của giun đốt

2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, tổng hợp kiến thức

3.Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật

II. CHUẨN BỊ :

 * GV : Tranh phóng to H 17.1,17.2,17.3 SGK.

 * HS : Kẻ bảng 1 và 2 trang 60

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Mở bài :Trong 3 ngành giun thì giun đốt có đời sống tự do hơn cả. Giun đốt sống chủ yếu ở các ao hồ biển một số sống kí sinh

2. Tiến hành hoạt động :

 I. Một số giun đốt thường gặp

 Hoạt động 1 : Tìm hiểu một số giun đốt thường gặp

a.Mục tiêu :Thông qua các đại diện thấy được sự đa dạng của giun đốt

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Ngày sọan : 05.10.2008 Tiết 17 Ngày dạy : 07.10.2008 Bài 17. MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Chỉ ra được một số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống - Nêu được đặc điểm chung của nganh giun đốt và vai trò của giun đốt 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, tổng hợp kiến thức 3.Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật II. CHUẨN BỊ : * GV : Tranh phóng to H 17.1,17.2,17.3 SGK. * HS : Kẻ bảng 1 và 2 trang 60 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Mở bài :Trong 3 ngành giun thì giun đốt có đời sống tự do hơn cả. Giun đốt sống chủ yếu ở các ao hồ biển một số sống kí sinh 2. Tiến hành hoạt động : I. Một số giun đốt thường gặp Hoạt động 1 : Tìm hiểu một số giun đốt thường gặp a.Mục tiêu :Thông qua các đại diện thấy được sự đa dạng của giun đốt b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV cho HS quan sát tranh hình phóng to giun đỏ, đỉa,rươi, vắt, róm biển . - Yêu cầu đọc thông tin trong SGK trang 59 trao đổi nhóm hoàn thành bảng 1 - GV kẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài - GV gọi nhiều nhóm lên chữa bài và ghi ý kiến bổ sung của từng nội dung để học sinh theo dõi - GV thông báo nội dung đúng và cho HS theo dõi bảng chuẩn kiến thức - GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về sự đa dạng của giun đốt về loài lối sống môi trường sống - Cá nhân tự quan sát tranh hình đọc các thông tin SGK ghi nhớ kiến thức -Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành nội dung bảng 1 Yêu cầu : + Chỉ ra được lối sống của các đại diện giun đốt . + Một số cấu tạo phù hợp với lối sống - Đại diện các nhóm lên ghi kết quả ở từng nội dung - Nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung - HS theo dõi và tự sửa chữa nếu cần - HS nêu được và ví dụ : Vắt, đỉa, rươi, giun đỏ Bảng 1 : Đa dạng của ngành giun đốt TT Đa dạng Đại diện Môi trường sống Lối sống 1 Giun đất Đất ẩm Chui rúc 2 Đỉa Nước ngọt, mặn, lợ Kí sinh ngoài 3 Rươi Nước lợ Tự do 4 Giun đỏ Nước ngọt Định cư 5 Vắt Đất, lá cây Tự do 6 Róm biển Nước mặn Tự do * Tiểu kết : Giun đốt có nhiều loài :Vắt, đỉa, róm biển, giun đỏ Sống ở các môi trường :đất ẩm, nước, lá cây Giun đốt có thể sống tự do định cư hay chui rúc II. Đặc điểm chung Hoạt động 2 : Đặc điểm chung của ngành giun đốt a.Mục tiêu : HS nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV cho HS quan sát tranh hình đại diện của ngành - Nghiên cứu SGK trang 40 - Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 2 - GV kẻ sẵn bảng 2 để HS chữa bài - GV chữa nhanh bảng 2 - Cá nhân tự thu nhận thông tin từ hình vẽ và thông tin trong SGKtrang 40 - Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời - Đại diện nhóm lên ghi kết quả nhóm khác bổ sung - Các nhóm tự chữa bài nếu cần TT Đại diện Đặc điểm Giun đất Giun đỏ Đỉa Rươi 1 Cơ thể phân đốt + + + + 2 Cơ thể không phân đốt 3 Cơ thể xoang (khoang cơ thể) + + + + 4 Có hệ tuần hoàn máu thường đỏ + + + + 5 Hệ thần kinh và giác quan phát triển + + + + 6 Di chuyển nhờ chi bên tơ hoặc thành cơ thể + + + 7 Ống tiêu hóa thiếu hậu môn 8 Ống tiêu hóa phân hóa + + + + 9 Hô hấp qua da hay bằng mang + + + + - GV cho HS tự rút ra kết luận về những đặc điểm chung của ngành giun đốt HS tự rút ra kết luận. * Tiểu kết : Giun đốt có đặc điểm : Cơ thể dài phân đốt, có thể xoang, hô hấp qua da hay mang, hệ tuần hoàn kín có máu màu đỏ, hệ tiêu hóa phân hóa, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và giác quan phát triển, di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể. Hoạt động 3 : Vai trò của giun đốt a.Mục tiêu : Chỉ rõ lợi ích nhiều mặt của giun đốt và tác hại b.Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập trong SGK trang 61 + Lợi ích của giun đốt là gì? + Giun đốt gây ra những tác hại nào? - GV hỏi : Giun đốt có vai trò gì - Cá nhân tự hòan thành bài tập Yêu cầu : Chọn đúng loài giun đốt + Làm thức ăn cho người, động vật, làm đất tơi xốp + Hút máu người và động vật, gây bệnh - HS tự rút ra kết luận *Tiểu kết : - Lợi ích : Làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp thoáng khí màu mỡ - Tác hại : Hút máu người và động vật, gây bệnh 3. Tổng kết bài : HS đọc kết luận trong SGK 4. Kiểm tra đánh giá : - Trình bày đặc điểm chung của giun đốt ? - Vai trò của giun đốt ? - Để nhận biết đại diện nhành giun đốt cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào ? 5. Dặn dò : - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Làm bài tập 4 trang 61 - Chuẩn bị theo nhóm : Con trai sông

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_17_mot_so_giun_dot_khac_va_dac_d.doc