Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 19: Trai sông (Bản hay)

I/MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Biết được trai sông vì sao được xếp vào ngành thân mềm.

 Giải thích được đặc điêm cấu tạo của trai thích nghi đời sống ẩn mình trong cát bùn.

 Nắm được đặc điểm dinh dưỡng sinh sản của trai.

 Hiểu rõ khái niệm : áo,cơ quan áo.

2.Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh và mẫu vật.

 Kỹ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ:Giáo dục thái độ yêu thích bộ môn.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Tranh phóng to hình 18.1,18.2,18.3,18.4 SGK.

 Vở bài tập sinh lớp 7 .

 Vật thật:trai,sò,nghêu,vẹm ,vỏ trai,vỏ sò .

III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1.Kiêm tra: Trả sửa bài kiêm tra 1tiết.

 2.Bài mới. giới thiệu bài:ngành thân mềm có mức độ cấu tạo như giun đốt nhưng tiến hoá theo hướng có vỏ bọc ngoài,thân mềm không phân đốt. đại diện là trai sông.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 19: Trai sông (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10:Từ 27/10à01/11/2008. Tiết 19.ngày soạn :28/10/2008. CHƯƠNG IV. NGÀNH THÂN MỀM -- TRAI SÔNG. I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết được trai sông vì sao được xếp vào ngành thân mềm. Giải thích được đặc điêm cấu tạo của trai thích nghi đời sống ẩn mình trong cát bùn. Nắm được đặc điểm dinh dưỡng sinh sản của trai. Hiểu rõ khái niệm : áo,cơ quan áo. 2.Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh và mẫu vật. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ:Giáo dục thái độ yêu thích bộ môn. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh phóng to hình 18.1,18.2,18.3,18.4 SGK. Vở bài tập sinh lớp 7 . Vật thật:trai,sò,nghêu,vẹm ,vỏ trai,vỏ sò. III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kiêm tra: Trả sửa bài kiêm tra 1tiết. 2.Bài mới. giới thiệu bài:ngành thân mềm có mức độ cấu tạo như giun đốt nhưng tiến hoá theo hướng có vỏ bọc ngoài,thân mềm không phân đốt. đại diện là trai sông. HOẠT ĐỘNG 1: Hình Dạng -Cấu Tạo Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Kết Luận a/Vỏ Trai:GV yêu cầu HS làm việc độc lập với SGK.Gọi một vài em giới thiệu đặc điểm vỏ trai trên vật mẫu. Giới thiệu vòng tăng trưởng của vỏ--yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi: Muốn mở vỏ trai quan sát ta phải làm thế nào? Mài mặt ngoài vỏ trai có mùi khét?tại sao? Khi trai chết vỏ mở tại sao? Vì sao lớp xà cừ óng ánh đẹp? b/Cơ thể trai:GV hướng dẫn HS sử dụng vở bài tập như 1 phiếu học tập. Cơ thể trai có cấu tạo như thế nào?Trai tự vệ bằng cách nào? Nêu những đặc điểm của trai phù hợp với cách tự vệ đó? Giải thích các khái niệm: áo trai,khoang áo, đầu tiêu giảm, HS quan sát hình 18.1,18.2 SGK kết hợp quan sát vỏ traiàthảo luận nhóm àtrả lời các câu hỏi: Đại diện nhóm phát biểu câu trả lờiàcác nhóm khác nhận xét bổ sung. Cá nhân đọc thông tin thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm cấu tạo cơ thể trai. Đại diện nhóm trình bày đáp ánàlớp bổ sung. Rút ra kết luận. KếtLuận 1 Vỏ:2 mảnh mở khép nhờ 2 cơ khép vỏ. Gồm 3 lớp:ngoài cùng là lớp sừng,lớp đả vôi ở giửa trong cùng là lớp xà cừ Cơ thể trai:Dưới vỏ là áo trai,mặt ngoài áo tiết ra lớp vỏ đá vôi.Mặt trong áo tạo thành khoang áo. Tiếp đến là 2 tấm mang ở trung tâm cơ thể phía trong là thân trai,phía ngoài là chân trai. Trong khoang áo còn có ống hút và thoát nước. . HOẠT ĐỘNG 2 Di Chuyền. Yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 18.4 SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Trai di chuyển bằng cách nào? GV chốt kiến thức:chân trai thò ra hướng nào àthân di chuyển về hướng đó. HS căn cứ thông tin hình 18.4 SGK thảo luận cách di chuyển của trai. Dại diện nhóm phát biểu đáp ánàcác nhóm bổ sungàrút ra kết luận. Kết Luận 2 Chân trai hình lưỡi rìu thò ra thụt vào kết hợp với đóng mở vỏ giúp trai di chuyển. HOẠT ĐỘNG 3:Dinh Dưỡng. Yêu cầu HS làm việc độc lập với SGK thảo luận nội dung sau: . nước qua ống hút vào khoang áo đem gì đến miệng và mang trai? Nêu đặc điểm dinh dương của trai? Ý nghĩa dinh dưỡng của trai đối với môi trương? HS tự đọc SGK thảo luận nhóm hoàn thành câu trả lời. Đại diện nhóm báo cáo câu trả lờiàlớp bổ sung. Rút ra kết luận. Kêt Luận 3 Trai ăn động vật nguyên sinh và vụn hữu cơ. Oxy theo nước trao đổi qua mang. HOẠT ĐỘNG 4 :Sinh Sản GV cho HS thảo luận: Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ? Ý nghĩa việc ấu trùng bám vào mang vào da cá? Đặc điểm sinh sản của trai là gì? HS đọc thông tin SGKàthảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. Đại diên nhóm phát biểu- Các nhóm nhận xét bổ sung.-->rút ra kết luận, Kết Luận 4 Trai phân tính. Trứng phát triến qua giai đoạn ấu trùng. Ấu trung bám vào da cá mang cá để phát tán. Kết Luận Chung:gọí HS đọc kết luận SGK IV/KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ; Chọn những câu đúng trong các câu dưói đây: 1Trai xếp vào nghành thân mềm là do có thân mềm không phân đốt. 2/Cơ thể trai có 3 phần: Đầu Thân và chân. 3/Trai di chuyển nhơ chân rìu. 4/Trai lấy thức ăn tư cơ chế lọc nước hút vào. 5/Cơ thể trai có đối xứng 2 bên. V: DẶN DÒ: Học thuộc nội dung bài ghi. Làm bài tập trang 35,36 sách bài tập sinh 7 tập 1. Sưu tầm tranh ảnh về thân mềm. Nghiên cứu bài 19(MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC) trả lời các câu hỏi trang 37 vở bài tập sinh tập 1. Kẻ phiếu học tập vào vở . Bảng 1 ĐẠI DIỆN MÔI TRƯƠNG SỐNG LỐI SỐNG ĐẶC ĐIÊM ĐẶ TRƯNG ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TỰ ỐC SÊN ỐC VẶN MỰC BẠCH TUỘT SÒ Bảng 2 TÊN ĐẠI DIỆN TƯ VỆ SINH SẢN BẮT MỒI ỐC SÊN MỰC

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_19_trai_song_ban_hay.doc