Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 20: Một số thân mềm khác - Võ Thị Luyến

 I. Mục tiêu: Học xong bài này, hs phải:

 - Trình bày được một số đặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm.

 - Thấy được đa dạng của ngành thân mềm.

 - Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm.

 - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, mẫu vật - kĩ năng hoạt động nhóm.

 - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật thân mềm.

 II. Phương tiện: - Sưu tầm tranh ảnh một số đại diện của thân mềm.

 - Mẫu vật: ốc sên, sò, mai mực, ốc nhồi.

 III. Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm.

 IV. Tiến trình:

 1. KTBC: - Nêu cấu tạo cơ thể Trai?

- Vì sao nói cách dinh dưỡng của Trai có tác dụng tốt đến môi trường nước?

2. Mở bài: Người ta có thể tìm thấy thân mềm ở những nơi nào? vào bài mới.

3. Bài mới:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu một số đại diện.

+ Mục tiêu: Thông qua đặc điểm của các đại diện, hs thấy được sự đa dạng của thân mềm.

+Tiến hành hoạt động:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 20: Một số thân mềm khác - Võ Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 NS: 29/10/08 Tiết 20: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC ND: 31/10/08 I. Mục tiêu: Học xong bài này, hs phải: - Trình bày được một số đặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm. - Thấy được đa dạng của ngành thân mềm. - Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm. - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, mẫu vật - kĩ năng hoạt động nhóm. - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật thân mềm. II. Phương tiện: - Sưu tầm tranh ảnh một số đại diện của thân mềm. - Mẫu vật: ốc sên, sò, mai mực, ốc nhồi. III. Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm. IV. Tiến trình: 1. KTBC: - Nêu cấu tạo cơ thể Trai? - Vì sao nói cách dinh dưỡng của Trai có tác dụng tốt đến môi trường nước? 2. Mở bài: Người ta có thể tìm thấy thân mềm ở những nơi nào? vào bài mới. 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Tìm hiểu một số đại diện. + Mục tiêu: Thông qua đặc điểm của các đại diện, hs thấy được sự đa dạng của thân mềm. +Tiến hành hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - GV yêu cầu hs quan sát H. 19.1 - 5 sgk, đọc chú thích, nêu đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện. - GV cho hs tìm đại diện tương tự mà em gặp ở địa phương? - GV yêu cầu rút ra nhận xét về: + Đa dạng loài? + Môi trường sống? + Lối sống? cho hs tự rút ra kết luận. - HS thực hiện theo yêu cầu của gv, thảo luận nhóm rút ra kiến thức: + Ốc sên sống trên cây, ăn lá cây, cơ thể gồm 4 phần: đầu, thân, chân, áo. Thở bằng phổi. + Mực sông ở biển, vỏ tiêu giảm(mai mực). Cơ thể gồm 4 phần, di chuyển nhanh. + Bạch tuộc ở biển, mai lưng tiêu giảm, có 8 tua. Săn mồi tích cực. - Các nhóm kể tên. - HS tự rút ra nhận xét về các đặc điểm: đa dạng loài, môi trường sống và lối sống. - HS tự rút ra kết luận I. Một số đại diện: - Thân mềm có số loài rất lớn. - Sống ở cạn, nước ngọt, nước mặn. - Chúng có lối sống vùi lấp, bò chậm chạp và di chuyển ( bơi ) tốc độ cao. * Hoạt động 2: Một số tập tính ở thân mềm. + Mục tiêu: Nắm được tập tính của ốc sên, mực.Giải thích sự đa dạng về tập tính là nhờ hệ thần kinh phát triển. +Tiến hành hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - GV yêu cầu hs làm việc độc lập với sgk để trả lời câu hỏi:+ Vì sao thân mềm có nhiều tập tính thích nghi với lối sống? - GV yêu cầu quan sát H.19.6 sgk, đọc chú thích và thảo luận: + Ốc sên tự vệ bằng cách nào? + Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên? - GV cho hs chốt kiến thức. - GV yêu cầu hs quan sát H. 19.7 sgk, đọc chú thích và thảo luận nhóm để trả lời : + Mực săn mồi như thế nào? + Hoả mù của mực có tác dụng gì? + Vì sao người ta thường dùng ánh sáng để câu mực? - GV chốt lại kiến thức và yêu cầu hs tự rút ra kết luận. - HS đọc thông tin sgk và trả lời được: nhờ HTK phát triển ( hạch não ) làm cơ sở cho tập tính phát triển. - HS thảo luận nhóm và thống nhất ý kiến: + Tự vệ bằng cách thu mình trong vỏ. + Đào lỗ đẻ trứng để bảo vệ trứng. - HS chốt lại kiến thức. - Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến- - đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung. - HS tự rút ra kết luận. II. Một số tập tính ở thân mềm: 1.Tập tính ở ốc sên: ( sgk ) 2. Tập tính ở mực: ( sgk ) * Kết luận: Hệ thần kinh của thân mềm phát triển là cơ sở cho giác quan và tập tính phát triển thích nghi với đờu sống. IV. Kiểm tra, đánh giá: a. Kể đại diện khác của thân mềm và chúng có đặc điểm gì khác với trai sông? b. Ốc sên bò thường để lại dấu vết trên cây, em hãy giải thích? V. Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 /67 sgk. - Đọc mục >. - Sưu tầm tranh ảnh về thân mềm, vỏ trai, ốc, mai mực. ..........................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_20_mot_so_than_mem_khac_vo_thi_l.doc