Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 59, Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được mối quan hệ và mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật trên cây tiến hóa trong lịch sử phát triển của thế giới động vật – cây phát sinh động vật.

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng tìm kiếm và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm kiếm thông tin trên cây phát sinh động vật để tìm hiểu về nguồn gốc và độ tiến hóa của động vật.

3. Thái độ:

 - Giáo dục ý thức yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Tranh sơ đồ hình 56.1 SGK.

- Tranh cây phát sinh giới động vật.

2. Học sinh:

- SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Kiểm tra bài cũ: (4/)

- Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện như thế nào ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 59, Bài 56: Cây phát sinh giới động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 7D. Tiết TKB: Ngày giảng:..tháng 04 năm 2013. Sĩ số: 23 vắng: .... TIẾT 59. BÀI 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được mối quan hệ và mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật trên cây tiến hóa trong lịch sử phát triển của thế giới động vật – cây phát sinh động vật. 2. Kĩ năng: - Kĩ năng tìm kiếm và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm kiếm thông tin trên cây phát sinh động vật để tìm hiểu về nguồn gốc và độ tiến hóa của động vật. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tranh sơ đồ hình 56.1 SGK. - Tranh cây phát sinh giới động vật. 2. Học sinh: - SGK, vở ghi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: (4/) - Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện như thế nào ? 2. Bài mới: * GV giới thiệu vào bài (1/) - Chúng ta đã học qua các ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống, thấy được sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng. Song giữa các ngành động vật đó có quan hệ với nhau như thế nào ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: (15/) Bằng chứng về quan hệ giữa các nhóm động vật + Làm thế nào để biết các nhóm động vật có mối quan hệ với nhau? - Y/c HS đánh dấu đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ và đặc điểm của lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay. - Thảo luận nhóm theo các câu hỏi, yêu cầu nêu được: + Di tích hoá thạch cho biết quan hệ các nhóm động vật. I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật - Giới động vật từ khi hình thành thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với sự thay đổi của điều + Đánh dấu đặc điểm của chim cổ giống bò sát và chim ngày nay. - Những đặc điểm giống và khác nhau nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật? - GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm lên bảng. - GV cho HS rút ra kết luận. - HS đánh dấu + Lưỡng cư cổ – cá vây chân cổ có vảy, vây đuôi, nắp mang - HS theo dõi - HS ghi vở kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh: - Lưỡng cư cổ bắt nguồn từng cá vây chân cổ. - Bò sát bắt nguồn từ lưỡng cư cổ. - Chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ. HOẠT ĐỘNG 2: (20/) Cây phát sinh giới động vật - GV yêu cầu: HS quan sát hình, đọc SGK, trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi: - Cây phát sinh động vật biểu thị điều gì? - Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào? - Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết được số lượng loài của nhóm động vật nào đó? - Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành nào? - Chim và thú có quan hệ với nhóm nào? - GV ghi tóm tắt phần trả lời của nhóm lên bảng: - GV hỏi: Vì sao lựa chọn các đặc điểm đó? Hay: chọn các đặc điểm đó dựa trên cơ sở nào? - GV yêu cầu HS rút ra kết luận - HS quan sát - Nói lên nguồn gốc của động vật. + Cho biết mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật. + Vì kích thước trên cây phát sinh lớn thì số loài đông. + Chân khớp có quan hệ gần với thân mềm hơn. + Chim và thú gần với bò sát hơn các loài khác. - HS theo dõi + Nhóm có vị trí gần nhau, cùng nguồn gốc có quan hệ họ hàng gần hơn nhóm ở xa. - HS ghi vở II. Cây phát sinh giới động vật - Cây phát sinh động vật phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật với nhau và cho biết các loài động vật ngày nay có tổ tiên chung. 3. Củng cố: (4/) - GV dùng tranh cây phát sinh động vật để yêu cầu HS trình bày mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài. 4. Hướng dẫn học bài ở nhà: (1/) - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Kẻ phiếu học tập: “Sự thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng” vào vở.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_59_bai_56_cay_phat_sinh_gioi_don.doc