Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 10, Tiết 20: Thực hành quan sát một số thân mềm - Nguyễn Đình Yên

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

 - Thấy được cấu tạo vỏ, cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của một số đại diện thuộc ngành Thân mềm.

- Trình bày được tính đa dạng của ngành Thân mềm qua một số đại diện như ốc sên, mực, bạch tuộc, sò, .

- Trình bày được tập tính của thân mềm.

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, đối chiếu tài liệu , tranh vẽ sẵn với mẫu vật .

3. Thái độ:

- Rèn thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi làm việc.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Tranh vẽ 20.1  20.6 SGK phóng to; bảng phụ; bộ đồ mổ; kính lúp;

2. Học sinh: Bài cũ , bài mới, mẫu vật như đã dặn ở bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Trình bày đặc điểm hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của Trai sông thích nghi với đời sống trong bùn cát?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 10, Tiết 20: Thực hành quan sát một số thân mềm - Nguyễn Đình Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Ngày soạn : 28/10/2012. Tiết 20 Ngày giảng : 30/10/2012. Baøi 20: Thöïc Haønh: Quan Saùt MOÄT SOÁ THAÂN MEÀM . I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức : - Thấy được cấu tạo vỏ, cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của một số đại diện thuộc ngành Thân mềm. - Trình bày được tính đa dạng của ngành Thân mềm qua một số đại diện như ốc sên, mực, bạch tuộc, sò,. - Trình bày được tập tính của thân mềm. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, đối chiếu tài liệu , tranh vẽ sẵn với mẫu vật . 3. Thái độ: - Rèn thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi làm việc. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Tranh vẽ 20.1 à 20.6 SGK phóng to; bảng phụ; bộ đồ mổ; kính lúp; 2. Học sinh: Bài cũ , bài mới, mẫu vật như đã dặn ở bài trước. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: * Trình bày đặc điểm hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của Trai sông thích nghi với đời sống trong bùn cát? 3. Hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Nêu yêu cầu của bài thực hành. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu, mục đích của bài thực hành. - Chia nhóm theo tổ, phát dụng cụ thực hành. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Nghe và ghi nhận thông tin. - Nhận dụng cụ. - Trình bày mẫu vật. Hoạt động 2: Quan sát trai sông. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV yêu cầu HS nhắc lại cách cắt cơ khép vỏ trước và sau để quan sát cấu tạo trong của trai sông. - GV yêu cầu HS tiến hành cắt cơ khép vỏ trước và sau để quan sát các bộ phận trong cơ thể trai sông. - GV yêu cầu HS vẽ hình và chú thích cấu tạo trong của cơ thể trai sông. HS tái hiện kiến thức. - HS tiến hành cắt cơ khép vỏ trước và sau . HS quan sát các bộ phận trong cơ thể trai sông. - HS vẽ hình và chú thích cấu tạo trong của cơ thể trai sông. Hoạt động 3: Quan sát ốc sên. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV treo tranh 20.1; 20.2 SGK, hướng dẫn HS cách quan sát và xác định cấu tạo của vỏ ốc . - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: + Chức năng của vỏ ốc sên? + Nêu 1 số tập tính tự vệ khác của ốc sên? - Treo bảng phụ, yêu cầu HS hoàn thành tranh câm, vẽ hình và chú thích. - GV hướng dẫn HS dùng kính lúp quan sát vỏ và cơ thể ốc sên. - Nhận xét và chốt. - Nghe, nhớ kỹ cách làm. - HS cách quan sát và xác định cấu tạo của vỏ ốc . - HS trả lời các câu hỏi: + Tự vệ. ( lẩn trôn kẻ thù) + Đào lỗ đẻ trứng để bảo vệ trứng. - HS hoàn thành tranh câm, vẽ hình và chú thích. - HS dùng kính lúp quan sát vỏ và cơ thể ốc sên. - Toàn lớp thống nhất. IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 1. Củng cố - Đánh giá: * Hoàn thành chú thích về cấu tạo vỏ và cơ thể của trai sông và ốc sên trên tranh câm . 2. Nhận xét – Dặn dò: Nhận xét tình hình học tập của lớp. Dặn dò: - Vẽ hình và chú thích cấu tạo vỏ và cơ thể của trai sông và ốc sên. - Chuẩn bị bài mới: “ Thực hành: Quan sát một số Thân mềm khác. ” Mẫu vật: Con mực.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_10_tiet_20_thuc_hanh_quan_sat_mo.doc