Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Nguyễn Văn Đăng

1> Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?

2> Đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoạt động của trùng roi xanh, trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng giày?

3> Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành ruột khoang?

4> Đặc điểm hình dạng, cấu tạo, sinh lý của Thủy tức?

5> Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp, Giun đốt, Giun tròn và của ngành Giun?

6> So sánh về đặc điểm môi trường sống, cấu tạo và hoạt động sinh lý các đại diện của ngành giun dẹp, giun đốt, giun tròn, giun đốt.

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Nguyễn Văn Đăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 7 Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh? Đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoạt động của trùng roi xanh, trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng giày? Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành ruột khoang? Đặc điểm hình dạng, cấu tạo, sinh lý của Thủy tức? Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp, Giun đốt, Giun tròn và của ngành Giun? So sánh về đặc điểm môi trường sống, cấu tạo và hoạt động sinh lý các đại diện của ngành giun dẹp, giun đốt, giun tròn, giun đốt. Các bước mổ giun và xác định các cơ quan trên mẫu vật thật? Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành Thân mềm? Hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của Trai sông? Trình bày các bước mổ và quan sát thân mềm? Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp? So sánh về môi trường sống, cấu tạo và hoạt động sinh lý của lớp Giáp xác, lớp Hình nhện, lớp Sâu bọ? Các bước mổ tôm sông và xác định cấu tạo trong của tôm? Đặc điểm cấu tạo của cá thích nghi với đời sống bơi lội tự do trong nước?

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_1_sinh_hoc_lop_7_nguyen_van_dang.doc