Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 11, Tiết 21: Thực hành quan sát một số thân mềm - Trần Thị Hoàng Oanh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Quan sát một số đặc điểm cấu tạo và phân biệt được cấu tạo chính của Thân mềm

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng sử dụng kính lúp, quan sát, đối chiếu mẫu và tranh.

3. Thái độ:

- Giáo dục thái độ cẩn thận, nghiêm túc.

II. Các kĩ năng sống cơ bản:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình, mẫu vật thật để tìm hiểu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong.

- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực trong thực hành nhóm.

- Kĩ năng quản lí thời gian,đảm nhận trách nhiệm được phân công

III. Phương pháp:

- Dạy học nhóm.

- Thực hành

- Trực quan

IV. Phương tiện:

- Mẫu trai, mực mổ sẵn.

- Mô hình cấu tạo trong của trai, mực

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 11, Tiết 21: Thực hành quan sát một số thân mềm - Trần Thị Hoàng Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11 Ngày soạn: 04/11/2012 Tiết 21: Thực hành: QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Quan sát một số đặc điểm cấu tạo và phân biệt được cấu tạo chính của Thân mềm 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng sử dụng kính lúp, quan sát, đối chiếu mẫu và tranh. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ cẩn thận, nghiêm túc. II. Các kĩ năng sống cơ bản: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình, mẫu vật thật để tìm hiểu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong. - Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực trong thực hành nhóm. - Kĩ năng quản lí thời gian,đảm nhận trách nhiệm được phân công III. Phương pháp: - Dạy học nhóm. - Thực hành - Trực quan IV. Phương tiện: - Mẫu trai, mực mổ sẵn. - Mô hình cấu tạo trong của trai, mực V. Tiến trình: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Kiễm tra mẫu vật mang tới lớp - Phân công nhóm trưởng 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát cấu tạo ngoài của Thân mềm (13’) Mục tiêu: - Thông qua quan sát, củng cố được kiến thức về cấu tạo vỏ của một số đại diện Thân mềm - Yêu cầu H quan sát đặc điểm cấu tạo ngoài của Thân mềm. - Cấu tạo ngoài của mực gồm những bộ phận nào? Phân bố vị trí nào? - Cấu tạo ngoài của sò gồm những bộ phận nào? Phân bố vị trí nào? - HS quan sát và trả lời Hoạt động 2: Mổ và quan sát cấu tạo trong (20’) Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng mổ và quan sát cấu tạo trong - GV hướng dẫn mổ và cho các nhóm tiến hành mổ - Yêu cầu nhóm quan sát, đối chiếu hình và mẫu, chú thích H 20.6. - H thực hiện. - Nhóm quan sát cấu tạo ngoài xác định các phần của mực. - Nhóm quan sát mẫu, đối chiếu H20.6® xác định các phần ghi vào ô trống. 2. Cấu tạo trong: Chú thích H20.6 4. Củng cố: (4’) - Nhận xét, cho điểm, vệ sinh dụng cụ và phòng thực hành 5. HDVN: (2’) - Chuẩn bị bài mới: “Đặc điểm chung và vai trò của Thân mềm” Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_11_tiet_21_thuc_hanh_quan_sat_mo.doc