Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 8, Tiết 16: Một số giun đốt khác - Huỳnh Thị Cẩm Nhung

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Mở rộng hiểu biết về các giun đốt ( giun đỏ, đỉa, rươi, ) từ đó thấy được tính đa dạng của ngành Giun đốt.

- Trình bày được các vai trò của giun đất trong việc cải tạo nông nghiệp.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát một số đại diện của ngành Giun đốt.

- Rèn kỹ năng phân tích và thảo luận nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng của ngành Giun đốt ( đặc biệt là con Giun đất ).

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Tranh ảnh của các loài như giun đỏ, đỉa, rươi, .; bảng phụ; phiếu học tập;

2. Học sinh: Bài cũ , bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: ( Bài trước là bài thực hành nên không kiểm tra bài cũ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 8, Tiết 16: Một số giun đốt khác - Huỳnh Thị Cẩm Nhung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 08 Ngày soạn : 18/10/2012. Tiết 16 Ngày giảng : 20/10/2012. Baøi 17: Moät Soá Giun Ñoát khaùc . I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức : - Mở rộng hiểu biết về các giun đốt ( giun đỏ, đỉa, rươi,) từ đó thấy được tính đa dạng của ngành Giun đốt. - Trình bày được các vai trò của giun đất trong việc cải tạo nông nghiệp. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát một số đại diện của ngành Giun đốt. - Rèn kỹ năng phân tích và thảo luận nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng của ngành Giun đốt ( đặc biệt là con Giun đất ). II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Tranh ảnh của các loài như giun đỏ, đỉa, rươi, ..; bảng phụ; phiếu học tập; 2. Học sinh: Bài cũ , bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: ( Bài trước là bài thực hành nên không kiểm tra bài cũ) 3.Hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Một số đại diện khác của ngành Giun đốt. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV treo tranh giun đỏ, đỉa, rươi, yêu cầu HS quan sát, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập : - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: + Tại sao nói: Giun đốt rất đa dạng về môi trường sống và phong phú về số loài? + Bổ sung thêm các đại diện của ngành giun đốt, yêu cầu HS hoàn thành bảng 1. - GV treo đáp án, nhận xét và hoàn thiện. - HS quan sát, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập - Cử đại diện báo cáo kết quả. - HS trả lời câu hỏi : + Giun đốt với khoảng 9.000 loài, sống chủ yếu ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất. + HS hoàn thành bảng 1. - Toàn lớp thống nhất. Tiểu kết: Các động vật thuộc ngành Giun đốt rất đa dạng và phong phú .chúng đa dạng về số loài (khoảng 9.000 loài ) và môi trường sống. Đại diện Môi trường sống Đặc điểm của cơ thể Vai trò Giun đỏ Cống rãnh. Thân phân đốt với các mang tơ dài, uốn sóng để hô hấp. Lợi ích: Là thức ăn cho cá cảnh. Đỉa Kí sinh ngoài trên vật chủ. Ống tiêu hóa phát triển thành giác bám, nhiều ruột tịt. Bơi lượn sóng. Tác hại: Hút máu vật chủ Rươi Nước lợ Cơ thể phân đốt, chi bên có tơ phát triển. Đấu có mắt, khứu giác và xúc giác . Lợi ích : Thức ăn cho người và cá. Hoạt động 2: Vai trò của ngành Giun đốt. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập trong SGK, từ đó rút ra vai trò của ngành Giun đốt đối với tự nhiên và đối với con người. - GV yêu cầu HS quan sát các hiện tượng trong thực tế và trả lời các câu hỏi sau: + Vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp? * GV mở rộng: Giun đất có thể đào đất sâu tới 8m. Do hoạt động sống, giun đất đã đùn đất cao lên 0,5 – 0,8 cm / năm, làm tăng độ phì của đất. + Sưu tầm các câu tục ngữ, câu ví nói về vai trò của giun đất đối với sản xuất nông nghiệp. + Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng về môi trường sống và phong phú về số loài ở ngành Giun đốt? - GV nhận xét và hoàn thiện. - HS hoàn thành bài tập và xác định vai trò của ngành Giun đốt đối với tự nhiên và đối với con người. - HS quan sát các hiện tượng trong thực tế và trả lời các câu hỏi + Giun đất giúp nhà nông trong việc cải tạo đất trồng, tăng độ màu mỡ và cấu trúc cảu đất. - HS lắng nghe và ghi nhận thông tin. + HS Sưu tầm các câu tục ngữ, câu ví nói về vai trò của giun đất đối với sản xuất nông nghiệp + Chúng ta phải bảo vệ và nuôi trồng các loài động vật có lợi, tiêu diệt các loài sinh vật có hại cho tự nhiên và cho con người - Toàn lớp thống nhất. Tiểu kết: Vai trò của ngành Giun đốt: Lợi ích : - Đối với tự nhiên: Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí. - Thay đổi cấu trúc của đất, làm màu mỡ đất trồng, - Đối với con người: Làm thức ăn cho người và động vật. - Tác hại: Tuy nhiên, một số loài có hại cho con người và động vật. IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 1. Củng cố - Đánh giá: * Trình bày đặc điểm đặc trưng của ngành Giun đốt. Từ đó phân biệt các đặc điểm tiến hóa của chúng so với ngành Giun tròn? * Nêu vai trò của ngành Giun đốt đối với tự nhiên và đối với con người? 2.Nhận xét – Dặn dò: Nhận xét tình hình học tập của lớp. Dặn dò: - Học bài, trả lời các câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài mới: “Ngành Thân mềm – Trai sông . ” - Chuẩn bị mẫu vật: mỗi nhóm 1 con trai sông.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_8_tiet_16_mot_so_giun_dot_khac_h.doc