Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Nguyễn Phi Sang

I > MỤC TIÊU

1 > Kiến thức :

- Hoc sinh nắm được đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dường và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày.

- HS thấy được sự phân hoá chức năng các bò phận ưong tế bào cùa trùng giày, đó là biểu hiện mầm mống của động vật đa bào.

2 > Kĩ nặ ng :

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phấn tích, tổng họp.

- Kĩ nàng hoạt động nhóm.

3 > Thái đổ:

- Giáo dục ý thức hoc tấp.

II > CHUẨN BỊ

GV: - Hình phóng to 5.1; 5.2; 5.3 ưong SGK.

- Chuẩn bị tư liệu về động vật nguyên sinh.

HS :Xem bầi trước, kẻ phiếu hoc tập vào vở.

III > PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoai^, trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > On định lớp :

Lởp7A;TS: VCP:

2 > Kiểm tra bài eft:

- Kiểm ưa hình vẽ giờ thực hành trước của HS.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_5_trung_bien_hinh_va_trung_giay_n.doc