Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 9 (Bản hay)

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Hệ thống lại kiến thức đã học về các ngành động vật.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích và thảo luận nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng của ngành Giun tròn.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Trình bày vai trò của giun đốt ? Nêu các biện pháp bảo vệ tính đa dạng của giun đốt?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 9 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 09 Ngày soạn: 20/10/2012 Tiết 17 Ngày giảng :22/10/2012 ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức : - Hệ thống lại kiến thức đã học về các ngành động vật. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng phân tích và thảo luận nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng của ngành Giun tròn. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi 2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: * Trình bày vai trò của giun đốt ? Nêu các biện pháp bảo vệ tính đa dạng của giun đốt? 3. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi: Câu 1: So sánh đặc điểm cấu tạo của trùng biến hình và trùng giày? Câu 2: Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng roi? Câu 3: Trình bày đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của thủy tức? Câu 4: Tại sao khi tiếp xúc với các động vật thuộc ngành ruột khoang chúng ta phải deo bao tay cao su? Câu 5: Nêu những đặc điểm chung của ngành Ruột khoang. Câu 6: Trình bày đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh? Câu 7: Trình bày đặc điểm của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh? Câu 8: Nêu khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun? Câu 9: Nêu các biện pháp phòng tránh bệnh giun đũa ? Câu 10: Tại sao tỉ lệ người mác bệnh giun đũa ở Việt Nam lại cao? Câu 11: Xác định cấu tạo trong ( cơ quan tiêu hóa) của giun đất trên hình vẽ? Câu 12: Trình bày các vai trò của giun đất trong việc cải tạo nông nghiệp? - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác? - HS nhớ lại kiến thức. - Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. - Nhóm khác bổ sung. - Nge và tự sửa vào vở IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 1. Củng cố 2. Dặn dò - Vê nhà ôn lại kiến thức chuẩn bị cho tiết kiểm tra

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_9_ban_hay.doc